Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Medi ambient i pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: monitorització de pol·luents en atmosfera, aigües, sòls i biota.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUELA HIDALGO MUÑOZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Descriure l'estructura , propietats i reactivitat dels elements i compostos en el context dels cicles dels elements , així com l'impacte dels contaminants en el medi ambient , i aplicar tècniques d'anàlisi per a la seva determinació.

Continguts

1. Introducció. El medi ambient i la contaminació química. El procediment analític. Garantia de qualitat en anàlisi ambiental. Control de la contaminació ambiental i legislació

2. Atmosfera. Composició i propietats de l’atmosfera. Gasos, vapors i partícules. Contaminants presents en l’atmosfera. Atmosferes de treball. Presa de mostres atmosfèriques: gasos i partícules. Determinació de contaminants inorgànics en aire. Determinació de contaminants orgànics. Caracterització física i química de les partícules.

3. Aigua. Característiques fisicoquímiques de les aigües naturals. Contaminació de l'aigua. Criteris de qualitat de l’aigua. Determinació de microcontaminants: contaminants orgànics i espècies inorgàniques. Control de la potabilitat de les aigües.

4. Sòls i sediments. Contaminació dels sòls i sediments per activitats agrícoles i industrials. Problemàtica general de l’anàlisi de sòls i sediments. Presa de mostra i conservació. Preparació i tractament de la mostra. Determinació de contaminants orgànics. Determinació de metalls.

5. Mostres Biològiques. Bioindicadors de contaminació. Característiques de l’anàlisi de mostres biològiques. Anàlisi de plantes. Anàlisi de teixits animals. Presa de mostra i conservació. Pretractament de la mostra. Extracció de contaminants orgànics. Determinació de metalls. Exemples seleccionats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 35,00 53,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 10,00
Sessió expositiva 6,00 6,00 12,00
Total 26,00 49,00 75

Bibliografia

  • Reeve, Roger N (cop. 2002 ). Introduction to environmental analysis . Chichester: John Wiley & Sons. Catàleg
  • Dean, John R (cop. 2003 ). Methods for environmental trace analysis . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
  • Pérez Bendito, D (1999 ). Environmental analytical chemistry . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
  • Carter, Martin R. (cop. 2008 ). Soil sampling and methods of analysis (2nd ed.). London: Taylor & Francis. Catàleg
  • Standard methods for the examination of water and wastewater (cop. 2012 ) (22nd ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi de casos Es valorarà la capacitat de comprensió i síntesi i la comunicació dels aspectes més rellevants als companys de classe. Activitat en grup. És obligatori assistir a totes les sessions. NO RECUPERABLE 40
Activitat integrada de mòdul Es valorarà la capacitat dels estudiants per integrar els coneixements adquirits a l'anàlisi dels casos plantejats i la discussió crítica. Activitat en grup. NO RECUPERABLE 20
Examen Es valorarà la capacitat de síntesi i assimilació dels conceptes bàsics desenvolupats en l'assignatura. RECUPERABLE 40

Qualificació

La valoració del nivell d'assimilació dels conceptes impartits es realitzarà a partir d'una prova final escrita (40% de la nota global) i de les altres activitats realitzades per l'estudiant (60% del total). Per aprovar l'assignatura es requerix una nota mínima de 5 en la prova final escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació. Comparèixer o realitzar alguna de les activitats d'avaluació atorga la condició de "presentat" a l'estudiant.

Assignatures recomanades

  • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants