Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Mètodes directes i indirectes de reconeixement de les propietats i característiques del subsòl. Aplicacions a estudis ambientals. Assaigs "in situ" i de laboratori de reconeixement de paràmetres i propietats del terreny en problemàtiques ambientals (emmagatzematge de residus, intrusió salina, dispersió de contaminants, detecció de cavitats, obres de construcció...). Sondatges i excavacions. Mètodes de prospecció indirecta: elèctrics, sísmics, electromagnètics, gravimètrics, magnètics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES ROQUE PAU  / DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • Identificar i avaluar riscos naturals , com inundacions , o sismes , i dissenyar plans de prevenció.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: El coneixement del subsòl en l'àmbit de les ciències ambientals. Fonts d'informació sobre la constitució geològica del terreny. Conceptes bàsics i planificació de les campanyes de prospecció del subsòl.

2. MÈTODES DIRECTES DE PROSPECCIÓ. Sondejos i excavacions: tipologies i aplicacions. Tècniques i equips de perforació i mostreig. Estudi d’afloraments.

3. PARÀMETRES I PROPIETATS DEL TERRENY. Assaigs in situ: resistència (assaigs de penetració dinàmica i estàndard), deformabilitat, hidrogeològics. Proves i determinacions de laboratori: identificació, estat, resistència, deformabilitat.

4. MÈTODES INDIRECTES DE PROSPECCIÓ. Mètodes geofísics: tècniques existents i utilitat en els estudis ambientals. Aspectes bàsics d’una campanya de prospecció geofísica. Mètodes sísmics: refracció i reflexió. Mètodes elèctrics: sondejos elèctrics verticals i tomografies de resistivitats elèctriques. Mètodes electromagnètics: georadar. Mètodes magnètics i gravimètrics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 8,00 9,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 18,00
Resolució d'exercicis 4,00 12,00 16,00
Sessió expositiva 19,00 6,00 25,00
Sessió pràctica 4,00 3,00 7,00
Total 31,00 44,00 75

Bibliografia

 • González de Vallejo, Luis I. (cop. 2002 ). Ingeniería geológica . Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Suriol Castellví, Josep (2007 ). Reconocimiento geotécnico del terreno. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 08-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC042XXX Catàleg
 • Bustillo Revuelta, Manuel López Jimeno, Carlos (2001 ). Manual de sondeos : aplicaciones . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
 • López Jimeno, Carlos (2000 ). Manual de sondeos : [tecnología de perforación . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
 • Ferrer, Mercedes González de Vallejo, Luis I. (DL 1999 ). Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos . Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Reynolds, John M (1997 ). An Introduction to applied and environmental geophysics . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • MUSSET, A. i AFTAB, M. (2000). Looking into the Earth. An introduction to geological geophysics. Cambridge University press. Catàleg
 • Milsom, John (cop. 1996 ). Field geophysics (2nd ed). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Sleep, Norman H (cop. 1997 ). Principles of geophysics . Malden (Mass.)[etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Vogelsang, Dieter (cop. 1995 ). Environmental geophysics : a practical guide . Barcelona [etc.]: Springer. Catàleg
 • OLMO, M. i LÓPEZ, J.A., editors, (2000). Actualidad de las técnicas geofísicas aplicadas en hidrogeología. Instituto Tecnológico y Geominero de España. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques integrades del mòdul Memòria pràctiques integrades grup 40
Estudi de casos reals al camp Tractament de dades de les prospeccions fetes al camp 20
Examen final Examen final teòric i pràctic individual 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de la valoració conjunta dels següents indicadors:

1) Memòria de les pràctiques integrades (treball en grup): 40% nota final

2) Informe de les prospeccions de camp (individual): 20% nota final

3) Examen teòric i pràctic (individual): 40% nota final

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació final mínima de 5 sobre 10, amb els requisits previs que cal una nota mínima de 4 en la memòria de pràctiques i en l'examen.


En cas de no aprovar en primera instància, es donarà opció a un examen de recuperació de la prova d'avaluació final (40% de la nota). La memòria de treball de camp en grup (pràctiques integrades) també és recuperable. Els exercicis i informes (20% restant) no seran recuperables en cap cas. Independentment de la nota que s'obtingui en la prova de recuperació, la qualificació final màxima de l'assignatura a la que es podrà optar serà de 5. Les persones que no s'hagin presentat a l'examen final, no tindran opció a fer l'examen de recuperació. Tampoc es podrà optar a pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la qualificació final de "No presentat" a aquells estudiants que no hagin lliurat cap informe de les activitats avaluables i no s'hagin presentat a l'examen final. Qualsevol altra circumstància implicarà la condició de "Presentat", i s'introduirà la nota que correspongui a les actes acadèmiques.

Assignatures recomanades

 • Edafologia i contaminació de sòls
 • Gestió i planificació dels recursos i del territori
 • Hidrogeologia
 • Recursos geològics
 • Restauració del medi natural
 • Riscos naturals
 • Tècniques de restauració ambiental