Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la geologia ambiental. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Els materials geològics: minerals i roques. Cicle petrogenètic. Processos geològics externs: processos fluvials, marins, gravitacionals, etc.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BRUSI BELMONTE  / CARLES ROQUE PAU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
  • Identificar i avaluar riscos naturals , com inundacions , o sismes , i dissenyar plans de prevenció.

Continguts

1. Introducció a la Geologia. Objectius i continguts del curs. Implicacions de la geologia en la vida quotidiana.

2. La terra com a planeta. Origen i evolució de l'Univers i del sistema solar. Forma i moviments de la Terra.

3. La Terra com un sistema dinàmic. Subsistemes de la Terra: geosfera, hidrosfera, atmosfera i biosfera. Interaccions. Concepte de temps en Geologia. La taula dels temps geològics. Importància del clima en la dinàmica dels subsistemes: variacions climàtiques a escala geològica i canvi climàtic, resposta dels subsistemes als canvis.

4. La dinàmica interna de la Terra. Estructura dinàmica de la geosfera. El cicle tectònic: litosfera, tectònica de plaques i activitat geològica, volcans i terratrèmols.

5. Els materials geològics (I): minerals. Els minerals com a constituents de les roques. Estructura mineral: els cristalls. Propietats dels minerals. Classificació dels principals grups. Alteració dels minerals: meteorització química i carst.

6. Els materials geològics (II): roques. Principals tipus i classificació de les roques: ígnies, metamòrfiques i sedimentàries. El seu origen. El cicle petrogenètic. Disgregació de les roques: meteorització mecànica.

7. Evolució del relleu: els processos geològics externs. La transformació del relleu terrestre. Agents, processos externs. Erosió, transport i sedimentació: processos geològics que transformen el relleu i interaccionen amb el desenvolupament humà. L'activitat antròpica com agent geològic.

8. El sistema fluvial. Estructura de la conca hidrogràfica. Erosió hídrica. Dinàmica fluvial i torrencial. Morfologia fluvial.

9. El sistema vessant. Processos gravitatoris. Tipus i dinàmica dels moviments de vessant.

10. Els processos eòlics. Erosió i sedimentació eòlica. Sistemes dunars.

11. Els processos litorals. Dinàmica marina. Les zones litorals: interacció de processos fluvials, litorals i eòlics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50,00 50,00
Anàlisi / estudi de casos 12,00 5,00 17,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 12,00 12,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 12,00
Prova d'avaluació 4,00 15,00 19,00
Sessió expositiva 65,00 50,00 115,00
Total 81,00 144,00 225

Bibliografia

  • Tarbuck, Edward J (cop. 2000 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física (6a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Tarbuck, Edward J (cop. 2005 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació L'assignatura s'avalua mitjançant 3 examens parcials, un per període acadèmic. La nota final és la mitjana de les 3 notes parcials. 100

Qualificació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura funciona de la següent forma:

3 proves d'avaluació parcial (una per període acadèmic), relacionades amb els continguts i les activitats realitzades al llarg del període acadèmic corresponent.

La nota final de l'assignatura és la mitjana de notes obtingudes en les 3 proves parcials.
Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5,0.
En el cas que la nota final sigui inferior a 5,0, l'alumne haurà de fer una prova de recuperació de tota l'assignatura.
La nota obtinguda en aquesta prova serà la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi presentat a cap prova d'avaluació.