Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La música com a art i com a llenguatge. La música i els valors de l'educació musical. Formació musical bàsica. Pràctica del cant, l'instrument i l’audició musical. Programació curricular i pràctica en l'ús dels continguts, els recursos i les didàctiques pròpies de l'educació musical. Coneixement del patrimoni i el folklore musical de les diverses cultures.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IVET FARRES I CULLELL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IVET FARRES I CULLELL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IVET FARRES I CULLELL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IVET FARRES I CULLELL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Definir i analitzar estratègies que ajudin a promoure l’esforç, la constància i l’autodisciplina en l’alumne.
 • Comprendre i valorar críticament els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Identificar i analitzar críticament les implicacions ecològiques i socials de les propostes educatives dels àmbits de coneixement artístic.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació artística.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. BLOC 1. La música com a art i com a llenguatge.

2. 1.1. Música: art, cultura i educació.

3. 1.2. Llenguatge musical (I): temps, ritme i compàs.

4. 1.3. Llenguatge musical (II): melodia, frase, tema i estructura.

5. 1.4. Escolta musical: estil, forma i expressió.

6. 1.5. Repertori escolar i pràctica musical.

7. BLOC 2. Educació musical a primària: recursos, metodologia i didàctica.

8. 2.1. Pedagogies musicals actives: Dalcroze, Orff, Kodaly.

9. 2.2. Educació musical i noves tecnologies.

10. 2.3. Orientacions i pràctiques per a la creativitat musical.

11. 2.4. Estratègies docents: ensenyament, aprenentatge i avaluació en educació musical.

12. 2.5. Currículum i programació didàctica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 30,00 60,00
Prova d'avaluació 40,00 25,00 65,00
Total 70,00 55,00 125

Bibliografia

 • Aguilar, María del Carmen (2002). Aprender a escuchar música. Madrid: A. Ma. Catàleg
 • Alvarez Rodríguez, D . (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid : Prentice Hall. Catàleg
 • Arnheim, Rudolf . C. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Bachmann Marie- Laure (1998). La Rítmica Jacques Dalcroze: una educación por la música y para la música. . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bennett, Roy (1999). Los Instrumentos de la orquesta.. Tres Cantos: Akal. Catàleg
 • Blacking, John (1994). Fins a quin punt l'home és músic?. Eumo. Catàleg
 • Bolton, Gavin M (cop. 1997). Infancia y educación artística (2a ed). Madrid: Min (1997). Infancia y educación artística. Madrid: Morata. Catàleg
 • Cremades, R; García, D; Lizaso, B; Morales, A; Del olmo MJ; Román, M; Sustaeta I (2017). Didáctica de la educación musical en primaria. Editorial Paraninfo.
 • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Godoy, Joan de la Creu (2005). Les respostes de la música (1a). Barcelona: Dinsic. Catàleg
 • Lucía Frega, Ana (1996). Música para maestros. Barcelona: Graó. Catàleg
 • LLongueres, Joan (2002). El ritme en l'eduació i formació general de la infantesa. Barcelona: Dinsic. Catàleg
 • Maideu, Joaquim (1993). Assaig, Cançons i exercicis. Vic: Eumo. Catàleg
 • Maideu, Joaquim (Ed.) (1994). Llibre de cançons: crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Vic: Eumo. Catàleg
 • Maideu, Joaquim (1998). Llibre de cançons: crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Eumo. Catàleg
 • Pascual Mejía, Pilar (2002). Didáctica de la música para primaria. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Pascual Mejía, Pilar (2006). Didáctica de la Música para Infantil.. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Siankope, Joseph; Villa, Olga (2004). Música e interculturalidad. Catarata. Catàleg
 • Storms, Ger (2003). 101 juegos musicales. Divertirse y aprender con ritmos y canciones. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Swanwick, Keith (2000). Música, pensamiento y educación (segona edició). Morata. Catàleg
 • Tafuri, Johannella (2006). ¿Se nace musical?. Graó. Catàleg
 • Wilson, Brent, Hurwitz, Al, Wilson, Marjorie . (2004). La Enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona : Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc 1. Treball pràctic 1 (grupal) -Aportar idees de qualitat i ben argumentades davant el cas pràctic exposat.
-Posar en pràctica la proposta plantejada davant els companys i/o alumnat de primària.
-Desenvolupar una proposta musical innovadora, transformadora i transversal.
30
Bloc 2. Treball pràctic 2 (grupal) -Relacionar les metodologies actives treballades amb la proposta pràctica plantejada.
-Proposar un projecte educatiu musical, fent especial èmfasi als diferents àmbits de l'educació artística.
30
Examen escrit (individual) Demostrar domini dels continguts treballats.
Coherència i rigor en la reflexió.
Originalitat de les propostes didàctiques.
Creativitat i originalitat.
Expressió escrita.
40

Qualificació

- Els treballs pràctics sumen el 60% de la nota, en la proporció indicada. En cas de suspendre totes les pràctiques demanades la qualificació final del mòdul serà un suspès.
- L'examen de continguts, al final del semestre, equivaldrà al 40% de la nota del mòdul. S'ha d'aprovar amb un 5 com a mínim i no hi haurà examen de recuperació.

Cal assistir a un 80% de les sessions, fer obligatòriament l'examen escrit i els treballs per poder ser avaluat.

L'avaluació contínua, assitència i participació a les pràctiques d'aula pot repercutir en l'arrodoniment de l'avaluació final o l'assoliment de la MH.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenten en el temps i forma proposats els treballs pràctics, o bé no es realitza l'examen escrit, això comportarà un “ No Presentat” en l’avaluació final del mòdul.