Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en la didàctica de la llengua des de les quatre habilitats bàsiques, orals i escrites. D'una banda, s'introduiran els principals enfocaments teòrics de la didàctica de la llengua i la seva transposició pràctica a l'aula de primària. De l'altra, es treballarà sobre la planificació, diversificació de registres i gèneres textuals, i avaluació de la llengua oral i escrita. Finalment, es treballarà la reflexió metalingüística.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI CICRES BOSCH  / JOAN PORTELL RIFA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Identificar i descriure els processos d’adquisició de noves llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
 • Analitzar i contrastar les pròpies vivències i la realitat escolar amb els referents teòrics.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. La didàctica de la llengua: els enfocaments teòrics i les aproximacions metodològiques.

2. Llengua oral: didàctica, planificació, diversificació de registres i gèneres textuals, avaluació.

3. La reflexió metalingüística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,50 70,00 71,50
Anàlisi / estudi de casos 49,50 54,00 103,50
Total 51,00 124,00 175

Bibliografia

 • Articles de didàctica de la llengua i de la literatura (DL 1994- ). Barcelona: Serveis Pedagògics :Graó. Recuperat 08-07-2010, a http://articles.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=5 Catàleg
 • Camps, Anna (2008 ). Mirades i veus : recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Camps, Anna Colomer, Teresa (2003 ). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1991 ). Descriure escriure : com s'aprèn a escriure (4ª ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2006 ). Rere les línies : sobre la lectura contemporània . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Dolz, Joaquim (2006 ). Per a un ensenyament de l'oral : iniciació als gèneres formals a l'escola . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Fons, Montserrat (2006). Aprendre a llegir i a escriure amb sentit”. Recuperat , a http://papers.uvic.cat/files/2009/11/4a-fons-1.pdf
 • Mendoza Fillola, Antonio (cop. 2003 ). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Palou, Juli (2005 ). La Llengua oral a l'escola : 10 experiències didàctiques . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Teberosky, Ana (2001 ). Proposta constructivista per aprendre a llegir i escriure . Barcelona: Vicens-Vives. Catàleg
 • DD.AA. (2005). Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vilà i Santasusana, Montserrat (2002). Didàctica de la llengua oral formal . Barcelona: Graó . Catàleg
 • Saló, Núria (1990). La parla a la classe . Barcelona: CEAC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives i anàlisi de casos, elaboració de propostes didàctiques, proves escrites o orals, etc. Es tindran en compte els següents aspectes:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en cada activitat.
- Qualitat lingüística.
- Qualitat formal.
* No s'acceptaran activitats entregades fora del termini establert.
100

Qualificació

Les activitats i criteris d'avaluació s'establiran conjuntament a l'inici de curs d'acord amb els estudiants.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver realitzat el nombre mínim d'activitats d'avaluació que s'estableixi a l'inici de curs, o bé no haver-se presentat als exàmens.

Observacions

La bibliografia bàsica es complementarà amb altres referències que es proporcionaran als estudiants a mesura que es requereixi.