Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Grau en Comptabilitat i Finances

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
CC 1primer semestre
DC 1primer semestre
EC 1primer semestre
FC 1primer semestre

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

Càlcul diferencial i integral, àlgebra lineal. Matemàtiques de les operacions financeres

Bbàsica 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual
DC Aanual

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió integrada dels conceptes d'empresa, dels tipus d'empresa, de l'anàlisi del benefici i dels elements que lo configuren, de les àrees funcionals de l'empresa, del procès directiu i dels métodes de l'anàlisi de les decisions.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre
DC 2segon semestre

Introducció a l'economia (3107G00012)

I

Bbàsica 12 AC Aanual
BC Aanual
CC Aanual
DC Aanual

Història econòmica (3107G02007)

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
CC 1primer semestre
DC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és la de l’aprenentatge cooperatiu. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable.

OBobligatòria 12 A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és la de l’aprenentatge cooperatiu. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers, la comptabilitat de costos i la comptabilitat avançada, a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta matèria es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable.

OBobligatòria 12 A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3107G02002)

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Matemàtiques financeres (3107G02005)

Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini. Aquesta assignatura té un grup amb docencia en anglès (el grup A, grau ADE/ECO).

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre
DC 1primer semestre

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants. Grup C és en anglès.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria econòmica financera (3107G02011)

Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre
CC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat financera (3107G02070)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per 9 temes consecutius, és a dir, han estat ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal i com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat financera (3107G02070)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per 9 temes consecutius, és a dir, han estat ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal i com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció al dret (3107G00008)

Bbàsica 6 AC 1primer semestre
BC 1primer semestre

Dret mercantil (3107G00023)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió comercial (3107G02025)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
BC 2segon semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mercats financers (3107G02013)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107G02069)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per quatre parts consecutives, és a dir, han estat ordenades de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107G02069)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per quatre parts consecutives, és a dir, han estat ordenades de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
SO 1primer semestre

Gestió de recursos humans (3107G02027)

L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Planificació financera (3107G02014)

Diagnòstic i planificació financera a curt i llarg termini a l’empresa. Elaboració del pla financer.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat avançada (3107G00027)

Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignaturs precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre
B 2segon semestre
SO 1primer semestre

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Fiscalitat de les operacions empresarials. Aplicación práctica al sector turístico.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d'auditoria, planificació i execució de la funció d'auditor. Informe d'auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Comerç exterior (3107G00034)

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
SO 1primer semestre

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Sociologia del consum (3107G00056)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Seguretat social (3107G02034)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Dret de societats (3107G02035)

Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Entorn macroeconòmic del sistema financer (3107G02049)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

OPoptativa 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Menció en Comptabilitat i Auditoria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d'auditoria, planificació i execució de la funció d'auditor. Informe d'auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.