Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2007-2008

Economia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història econòmica mundial (3107AE0008)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Introducció a la comptabilitat (3107AE0009)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Introducció a l'economia (3107AE0010)

Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual
C Aanual

Matemàtiques per a l'economia I (3107AE0013)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sociologia (3107AE0017)

Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Introducció al dret (3107EC0052)

L’ordenament jurídic. Institucions de dret públic i de dret privat. Bases constitucionals del sistema econòmic

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general (3107AE0001)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Economia mundial (3107AE0005)

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Història econòmica d'Espanya (3107AE0007)

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Introducció a l'estadística (3107AE0011)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Matemàtiques per a l'economia II (3107AE0014)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Microeconomia I (3107AE0015)

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa I (3107AE0003)

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual
C Aanual

Economia espanyola i de Catalunya (3107AE0004)

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Estadística i introducció a l'econometria (3107AE0006)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Influència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Macroeconomia I (3107AE0012)

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sistemes fiscals (3107AE0016)

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Econometria (3107EC0001)

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i la seva formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.

NDno definit A Aanual

Economia aplicada (3107EC0002)

Actuacions instrumentals i sectorials. Estudi dels objectius de la política econòmica. Organismes internacionals.

NDno definit A Aanual

Macroeconomia II (3107EC0003)

Estudi avançat dels fonaments microeconòmics de les funcions agregades que descriuen el comportament dels mercats en els models macroeconòmics. Models dinàmics. Creixement. Teoria monetària.

NDno definit A Aanual

Microeconomia II (3107EC0004)

Teoria de la demanda i de la producció per a l’estudi de les aplicacions economètriques i l’anàlisi de l’equilibri general. Aplicacions de la teoria del benestar. Construcció de models.

NDno definit A Aanual

Economia de l'empresa II (3107EC0005)

L’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia del sector públic (3107EC0006)

Justificación de la intervención del sector público en una economía de mercado. Consecución de los ingresos necesarios para financiar esta actividad de la manera más adecuada.

NDno definit A Aanual

Economia internacional (3107EC0007)

Política del comerç internacional. El nou proteccionisme. Interrelació i coordinació de polítiques macroeconòmiques. Mobilitat internacional del capital i globalització dels mercats financers. Estructuració en blocs econòmics. Problemes de deute exterior.

OBobligatòria A 2segon semestre

Economia industrial (3107EC0008)

L'organització industrial o també economia industrial estudia per què i com competeixen les empreses en el mercat. El marc teòric sumeix la competencia perfecta i la teoria de jocs.

OBobligatòria A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte (3100001103)

Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració

NDno definit A 2segon semestre

Anàlisi i interpretació de textos econòmics I (3100001641)

Orientacions bàsiques sobre la manera de treballar els textos d'economia i empresa (comprensió, argumentació, síntesi). És una assignatura introductòria per als estudiants de primer curs dels estudis de Ciències Empresarials, Economia i Administració i Direcció d'Empreses. Els dies de classe i horaris d'aquesta assignatura els podeu trobar a l'adreça següent: http://www.udg.edu/fcee/Estudis/HorarisAITE0607.htm

NDno definit E 1primer semestre
F 1primer semestre
G 1primer semestre
H 1primer semestre

Microeconomia I (3107AS0003)

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

OPoptativa C Aanual

Macroeconomia I (3107AS0004)

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

OPoptativa C Aanual

Economia agrària (3107EC0014)

Estudi del funcionament i evolució del sector agrari en les economies occidentals. Problemàtica de les economies agràries del Tercer Món.

OPoptativa A 1primer semestre

Desenvolupament i creixement econòmic (3107EC0015)

Desenvolupament versus creixement. Teories del desenvolupament econòmic. Desenvolupament i sostenibilitat. Models de creixement econòmic. Convergència versus divergència.

OPoptativa ER 2segon semestre

Economia del treball (3107EC0016)

El desempleo en gran parte de las economías Europeas aumentó a una tasa constante durante los años 80 y 90. Paralelamente, la desigualdad salarial entre los mejores y peores pagados en el mercado de trabajo se mantenía constante. Durante este período Estados Unidos presentaba una suerte inversa: aumento de la desigualdad manteniendo un desempleo moderado. El principal objetivo de este curso es entender estos hechos, con la ayuda de la evidencia empírica y un profundo conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo. ¿Hasta que punto están relacionados? El curso empezará introduciendo los conceptos básicos del mercado de trabajo: oferta y demanda de trabajo, determinación salarial, etc. En una segunda parte, el curso hará un especial énfasis en el análisis de las instituciones del mercado de trabajo, y en cómo éstas influencian el devenir del desempleo y la determinación salarial.

OPoptativa A 2segon semestre

Economia de Catalunya (3107EC0017)

OPoptativa ER 2segon semestre

Economia de l'empresa pública (3107EC0018)

El papel del Estado y de la producción pública en las economías mixtas.

OPoptativa A 2segon semestre

Economia dels recursos naturals (3107EC0020)

Fonaments de l'elecció intertemporal. Explotació de recursos renovables. Resultats genèrics i aplicació a recursos específics. Explotació de recursos no renovables. Resultats genèrics i recursos específics. Debat sobre sostenibilitat i altres temes actuals.

OPoptativa A 2segon semestre

Economia de la informació (3107EC0023)

Informació asimètrica. Model bàsic de Teoria de l'Agència. Risc moral, selecció adversa i senyalització: models i aplicacions

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107EC0027)

Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l'economia.

OPoptativa A 1primer semestre

Matemàtica actuarial (3107EC0028)

Mètodes i tècniques d’investigació d’operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.

OPoptativa ER 2segon semestre

Matemàtica de les operacions financeres (3107EC0029)

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.

OPoptativa A 2segon semestre

Comptabilitat pública (3107EC0030)

OPoptativa A 1primer semestre

Polítiques comercials (3107EC0031)

Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Descripció i anàlisi dels instruments de política comercial de l’empresa. Mètodes per a la presa de decisions estratègiques en producte, preu, distribució i comunicació.

OPoptativa A 1primer semestre

Mercats financers (3107EC0033)

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.

OPoptativa A 2segon semestre

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107EC0034)

Anàlisi històrica dels fluxos econòmics internacionals, dels marcs reguladors canviants i dels seus efectes sobre el desenvolupament econòmic en diferents societats i èpoques.

OPoptativa ER 2segon semestre

Història econòmica de Catalunya (3107EC0037)

Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.

OPoptativa A 1primer semestre

Grups i organitzacions (3107EC0039)

OPoptativa ER 2segon semestre

Estructura social (3107EC0040)

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats en les societats contemporànies (gènere, ètnia, edat, etc.), fent un èmfasi especial en la classe social (s'estudiaran en profunditat les diferents teories sociològiques al respecte). S'analitzarà l'estructura social des d'un punt de vista teòric, històric (segle XX i processos actuals) i de Catalunya. Paraules clau: diferències, desigualtats i grups socials. Aspectes econòmics i culturals de l'estructuració social. Estat del benestar. La societat catalana.

OPoptativa A 1primer semestre

Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries (3107EC0045)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integració europea.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades (3107EC0056)

OPoptativa A 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades (3107EC0057)

OPoptativa A 1primer semestre
B Aanual
C Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.