Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

Introducció al concepte de joventut en una perspectiva històrica i transcultural. Noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en els estils de vida dels joves. Les cultures juvenils contemporànies i el sorgiment de noves formes de subjectivitat.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

Assignatura de 5 crèdits ECTS que permet als alumnes l’assumpció de competències en els enfocaments teòrics i metodològics per al diagnòstic i recerca sociològica sobre joventut. S’estructura en quatre temes i té per finalitat facilitar una especialització en la recerca sobre joventut o alternativament en oferir criteris i camins per a la seva aplicabilitat.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la realitat i les principals problemàtiques del mon juvenil en els diferents ambits educatius: el sistema educatiu formal, l'educació en el lleure i l'animació sociocultural, i l'educació social especialitzada. També s'ocuparà de l'associacionisme i altres formes de participació social del joves.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

Les relacions entre joventut, consums i riscos, i les seves conseqüències per la salut dels mateixos joves, es presenten en el context més ampli dels rols del consum i el risc a les nostres societats contemporànies; s’intentarà articular, doncs, els elements més subjectius amb aquells altres més estructurals.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut i comunicació (3501MO1264)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

Presentació dels continguts i l'organització del màster. Introducció a la joventut i les polítiques de joventut.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Anàlisi de realitats juvenils (3501MO1266)

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Pràctiques professionals (3501MO1268)

Les pràctiques professionals es realitzen obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball en joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o d’aquella figura professional centrada en la intervenció social en joves.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

Les pràctiques de recerca es realitzen obligatòriament segons l'itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Treball fi de màster (3501MO1270)

OBobligatòria 8 A Aanual NDno definit

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social (3501MO0587)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Cultura, llenguatge i educació (3501MO0595)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicosocial i societat contemporània - Obligatori de màster (3501MO0617)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat (3501MO0619)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere (3501MO0698)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Benestar i qualitat de vida (3501MO0715)

Benestar psicològic, benestar personal, qualitat de vida, satisfacció vital, benestar social, satisfacció amb àmbits de la vida, envelliment satisfactori.

OPoptativa 4 B 2segon semestre NDno definit

Dones i espais: participació ciutadana, món rural, urbanisme (3501MO0779)

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Dones i estat del benestar (3501MO0780)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO0999)

OPoptativa 3 B 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicopedagògica i diversitat (3501MO1117)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Educació de les arts visuals i teories feministes (3501MO1222)

Educación artística y teorías feministas: reflexionar críticamente acerca de las políticas y tecnologías de la representación visual hegemónicas como uno de los pilares fundamentales de exclusión de la otredad: en función de la diferencia sexual, étnica, racial, cultural, económica, religiosa.....

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Educació artística i estudis multiculturals (3501MO1226)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Audiovisual i educació. Un nou estil comunicatiu (UPF) (3501MO1350)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF) (3501MO1351)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió, còmic i videojoc (UPF) (3501MO1354)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Sexe, gènere i amor (URV) (3501MO1360)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Economia política del transnacionalisme (URV) (3501MO1361)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Agències i àmbits d'intervenció sociocultural (UdL) (3501MO1374)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Estructures institucionals d'acollida (UdL) (3501MO1376)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Plans d'intervenció social (UdL) (3501MO1377)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Competències interculturals a les organitzacions (UB) (3501MO1383)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Psicologia i ciència cognitiva: pensament, cervell i comportament (UPF) (3501MO1395)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mòdul educació (UAB) (3501MO1400)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Creativitat plàstica i visual. Interlocucions i perspectives pedagògiques contemporànies (3501MO1502)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF) (3501MO1577)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF) (3501MO1578)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Recerca en línia: la web per a usos acadèmics i de recerca (UPF) (3501MO1580)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Polítiques de comunicació en la societat de la informació (UPF) (3501MO1581)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF) (3501MO1582)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Context històric, social i cultural dels mitjans interactius (UPF) (3501MO1583)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Models d'interacció (UPF) (3501MO1584)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

La construcció dels discurs en mitjans interactius (UPF) (3501MO1585)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV) (3501MO1587)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Multiculturalisme i ciutadania de les societats contemporànies (URV) (3501MO1588)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques i benestar social I: exclusió social (URV) (3501MO1589)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques i benestar social II: dispositiu assistencial (URV) (3501MO1590)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Moviments socials i ciutadania (URV) (3501MO1591)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Introducció als moviments socials (URV) (3501MO1592)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Imaginaris i representacions en les societats urbanes (URV) (3501MO1593)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Socialització, aprenentatge i cultura en comunitats minoritàries (3501MO0604)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Comportaments de risc per a la salut (3501MO0737)

OPoptativa 4 A 2segon semestre NDno definit

Dones i economia: més enllà del paradigma de mercat (3501MO0767)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Mediació cultural en els museus dintre de l'àmbit europeu (3501MO1503)

Los museos son considerados como espacios de mediación socialmente construidos y nos preguntamos cuáles son los mecanismos y los contextos que construyen diferentes modos de exponer ‘algo’ escenificado como ‘objeto de museo/artefacto/obra maestra/musealizado’

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Valors ètics i perspectives d'educació de les arts visuals (3501MO1507)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Sociologia de l'educació intercultural (UdL) (3501MO1570)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Teoria i pràctica de l'educació intercultural (UdL) (3501MO1571)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Gènere i immigració (UdL) (3501MO1572)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Migracions, identitat i ciutadania (UdL) (3501MO1573)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

La immigració: segregacions i percepcions de l'espai (UdL) (3501MO1574)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Els fluxos migratoris: entre el dret i les mesures d'excepció (UdL) (3501MO1575)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Aprenentatge social en població adulta immigrada (UdL) (3501MO1576)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

De la serialitat al videojoc (UPF) (3501MO1579)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació i inclusió social (UB) (3501MO1586)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.