Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual, centrant-nos sobretot el la televisió.- Aprendre la taxonomia dels diferents formats i gèneres televisius -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres (televisives i cinematogràfiques) representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor. -Dominar els processos i tècniques de divulgació en diversos estils i formats comunicatius; redacció de continguts per diferents mitjans, fent ús dels diferents recursos de transmissió de coneixement.-Elaborar projectes de divulgació científica i participar de manera transversal en les diferents etapes de la seva construcció.-Entendre les claus de la transmissió del coneixement, fonts d’informació, adaptació i gestió del missatge com a recurs estratègic de transformació.-Reconèixer i aplicar les diferents estratègies emprades en el marc de les noves tecnologies de la comunicació (sobretot l’àrea de les xarxes i els mitjans socials interactius).-Conèixer les teories principals de la comunicació corporativa i institucional en el marc de l’estratègia.-Conèixer i dominar el llenguatge i les tècniques del Branding i la gestió de marques.-Practicar l’anàlisi dels continguts dels mitjans de comunicació i avaluar el seu impacte en la societat.-Aplicar els coneixements adquirits a l’assignatura per a resoldre casos reals i consolidar els aprenentatges en matèria de comunicació cultural.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Rocio Fernandez Llopis  / Ramon Girona Duran  / Francisco Martin Villodres
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. ASSIGNATURA "CREACIÓ AUDIOVISUAL". (Ramon Girona/Francisco Martin/6ECTS/1S/Català) En aquesta assignatura es posarà atenció, d’una banda, a tot el procés de producció audiovisual, des del guió, a la planificació del rodatge, fins el muntatge. També es treballaran conceptes al voltant dels diferents gèneres audiovisuals. TEMA 1 FORMATS AUDIOVISUALS (Ramon Girona) 1.1 Formats de ficció. 1.2 Formats documentals. • Documental expositiu/clàssic Documental observacional Documental interactiu Documental performatiu Documental reflexiu Fake/fals documental 1.3 Formats creatius: • Propaganda • Publicitat i empresa o Els mecanismes de la publicitat • Publicitat i sector públic • Publicitat, consciència social i coneixement TEMA 2 GUIÓ (Ramon Girona/Francisco Martin) 2.1 Guió de ficció. • Robert McKee i Doc Comparato • La idea i l’story-line • Argument / sinopsis. Disseny de la trama i variacions de trames. • Vladimir Propp i Joseph Campbell. • Estructura / tractament. Tipus d’estructures. • Guió final. Formalització. • Guió tècnic. • Storyboard 2.2 Guió de formats documentals • Com escriure un bon guió per Patricio Guzmán i Trisha Das • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament • Documentació • Personatges • Localitzacions 2.3 Guió de formats creatius • Públic objectiu • Problema i solució • Qualitats de la marca • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament TEMA 3 LLENGUATGE AUDIOVISUAL: LA CÀMERA, EL SO I EL MUNTATGE (Francisco Martin) Elements del llenguatge audiovisual: posada en escena, captura i muntatge El concepte de continuitat i raccord La càmera de vídeo: característiques tècniques i llenguatge audiovisual El so: recursos expressius, els micròfons i els bancs de so El muntatge: relacions gràfiques, rítmiques, d’espai, temporals i conceptuals Fases d’un projecte: idea, preproducció, rodatge i postproducció TEMA 4 EDICIÓ DE VÍDEO (Pràctic) (Francisco Martin) Conceptes bàsics: espai de treball, seqüències, flux de treball, edició i exportació Edició de vídeo: punts d’entrada i sortida, eines del timeline, efectes bàsics (correcció de color) Edició de so: capes, volums, fotogrames claus, EQ i reverb Cas pràctic: editar un rodatge amb més d’una càmera i so de gravadora Crèdits i cairons: eines de text Exportar el muntatge: formats de vídeo i codecs

2. ASSIGNATURA: "NOUS MITJANS I NOVES EXPRESSIONS CULTURALS". (Rocio Fernandez/6ECTS/2S/Català) TEMA 1 DE LA CULTURA POPULAR A LA CULTURA DIGITAL 1.1. Eclosió de la digitalització 1.2. Noves expressions culturals: cultura participativa, cibercultura i cultura de l’algoritme 1.3. Comunicació digital mediàtica 1.4. Infoxicació digital 1.5. La frontera digital TEMA 2 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 2.1. Comunicació escrita, comunicació audiovisual, comunicació 2.0, comunicació institucional, debat científic. 2.2. Eines de divulgació científica: infografies, presentacions interactives, guió. 2.3. Storybuilding, storytelling i storydoing. TEMA 3. EL PLA DE SOCIAL MEDIA I LA GESTIÓ WEB 3.1. La identitat a la societat xarxa 3.2. L’origen, la cultura i els valors de marca 3.3. Sistemes de producció i gestió de continguts digitals 3.4. Monitorització dels continguts digitals 3.5. Disseny i gestió estructurat de llocs web TEMA 4. EINES D'ANÀLISI I AVALUACIÓ 4.1. Indicadors qualitatius i quantitatius 4.2. Anàlisi i mesurament de les xarxes socials 4.2. La responsabilitat social a la societat xarxa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,00 50,00 21,00 92,00
Elaboració individual de treballs 3,00 16,00 0 19,00
Sessió participativa 43,50 0 43,50 87,00
Treball en equip 21,00 60,00 21,00 102,00
Total 88,50 126,00 85,50 300

Bibliografia

 • Bordwell, David (2006). The Way Hollywood tells it :. Berkeley, California [etc.]: University of California Press. Catàleg
 • Dancyger, Ken (2011). The technique of film and video editing (5th ed). Burlington, MA: Elsevier/Focal Press, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240813974 Catàleg
 • BING, W. (2014). ALORS, LA CHINE. París: Les Prairies Ordinaires.
 • BOUTON, C. I YUSTAS, Y. (2012). PRODUCT PLACEMENT (EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO): LA PUBLICIDAD EFICAZ. Madrid: EDICIONES PIRÁMIDE.. Catàleg
 • CERDÁN, J., TORREIRO, C. (2005). Documental y vanguardia. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • DEL PINO, C. I OLIVARES, F. (2006). BRAND PLACEMENT: INTEGRACIÓN DE MARCAS EN LA FICCIÓN AUDIOVISUAL. BARCELONA: EDITORIAL GEDISA. Catàleg
 • FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (2013). PRINCIPIOS DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA Y GESTIÓN DE MARCAS. MC GRAW. Catàleg
 • GIRONA, R. (ED.) (2012). CINEMA, PUBLICITAT I TURISME. DOCUMENTA UNIVERSITARIA. Catàleg
 • Lanzmann, Claude (1997). Un vivant qui passe. Auschwitz 1943 - Thereisenstadt 1944. Paris: Gallimard.
 • LEHU, J. M. (2005). LA PUBLICITÉ EST DANS LE FILM. EYROLLES: ÉDITIONS D'ORGANISATION.
 • MORENO, I. (2003). NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA. BARCELONA: Paidós. Catàleg
 • NICHOLS, B. (1997). LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. CUESTIONES Y CONCEPTOS SOBRE EL DOCUMENTAL. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • ORTEGA, M. L. I GARCÍA, N. (ed.) (2008). CINE DIRECTO. REFLEXIONES EN TORNO A UN CONCEPTO. Madrid: T&B Editores.
 • ROSCOE, J. i HIGHT, C. (2001). FAKING IT: MOCK DOCUMENTARY AND THE SUBVERSION OF FACTUALITY. MANCHESTER: MANCHESTER UNIVERSITY PRESS. Catàleg
 • SALMON, C. (2008). STORYTELLING. LA MÁQUINA DE FABRICAR HISTORIAS Y FORMATEAR LAS MENTES. BARCELONA: EDICIONES PENÍNSULA. Catàleg
 • SÉGUÉLA, J. (1991). HOLLYWOOD LAVA MAS BLANCO. BBB DL. Catàleg
 • SUCARI, J. (2013). EL DOCUMENTAL EXPANDIDO. PANTALLA Y ESPACIO. Barcelona: UOC. Catàleg
 • BARKER, C. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • BOURDIEU, P. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • JENKINS, H. (2000). Convergence Culture. Nova York: NYU Press. Catàleg
 • McLUHAN, M. (1989). The global village. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • POSTMAN, N. (1990). Divertim-nos fins a morir: el discurs públic a l'era del show business. Badalona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • RAMONET, I. (2002). La post-televisión: multimedia, internet y globalización económica. Barcelona: Icària. Catàleg
 • SARTORI, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus . Catàleg
 • SILVERSTONE, R. (1996). Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The information bomb. Londres: Verso. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The vision machine. Bloomington: Indiana University Press. Catàleg
 • LESSIG, L. (2001). El código y otras leyes del ciberespacio. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Bordwell, David. El Arte cinematográfico :. . Catàleg
 • Aced, Cristina. (2013). Relaciones públicas 2.0 : cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Argenti, Paul A. (2014). Comunicación estratégica y su contribución a la reputación. Madrid [etc: LID. Catàleg
 • CASTELLS, M. (1998). La era de la información. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza : los movimientos sociales en la era de Internet. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Colbert, François. (2010). Marketing de las artes y la cultura (1a ed. en esta presentación). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • GUARDIOLA, I. (2017). L'ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície (3a ed.). Barcelona: Arcadia. Catàleg
 • Jenkins, Henry (2015). Cultura transmedia : la creación de contenido y valor en una cultura en red. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Kirkpatrick, David (2011). L'Efecte facebook : la història secreta de l'empresa que connecta el món. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Lamarre, Guillaume (2019 - 2018). Storytelling como estrategia de comunicación. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Nicolás Ojeda, Miguel Ángel. Grandío, María del Mar (2012). Estrategias de comunicación en redes sociales : usuarios, aplicaciones y contenidos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Ramonet, Ignacio (2011). La Explosión del periodismo : de los medios de masas a la masa de medios. Madrid: Clave Intelectual. Catàleg
 • Salmon, Christian (2016). Storytelling : la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Barcelona: Península. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Ramon Girona). Elaboració d'un treball d'anàlisi audiovisual. Caldrà desenvolupar un treball, a casa, que es basarà en l'anàlisi d'una peça audiovisual proposada pel professor. 20 No
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch). Realització d’un curt audiovisual, ja sigui de ficció, documental i/o creatiu (individual o per parelles). S'haurà d'adjuntar:
— Arxiu de vídeo (es donaran especificacions tècniques concretes)
— Dossier imprès que inclou:
• Declaració d’intencions i objectius.
• Referents audiovisuals
• Documentació de pre-producció: en funció del projecte, pot incloure guió literari / tècnic, storyboard, esquemes, etc.
• Conclusions: valoració crítica del resultat obtingut
Posada en pràctica dels coneixements impartits a l'aula. S'avaluarà com a positiu: l'aplicació dels conceptes explicats a l'aula, l'originalitat de la proposta, la qualitat (tècnica i a nivell de continguts) de la proposta. 24 No
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch). Assistència a classe i pràctiques d'edició que es facin a l'aula. Resoldre els exercicis plantejats i aprenentatges obtinguts 6 No
NOUS MITJANS I NOVES EXPRESSIONS CULTURALS (Rocio Fernández Llopis): Treball en parelles d'elaboració d'un "Pla de Social Media" (format escrit, dossier de creació). CRITERIS D'AVALUACIÓ: - Originalitat i risc - Redacció - Treball - Integració de coneixements sobre els nous mitjans i les noves expressions culturals, posant èmfasi en els aprenentatges treballats a l'aula.

RECUPERACIÓ: - Repetició del treball a partir de les observacions de la professora. No es podrà treure més d'un Aprovat en el cas de les recuperacions.

30
NOUS MITJANS I NOVES EXPRESSIONS CULTURALS (Rocio Fernández Llopis): Creació individual d’un blog de divulgació científica. CRITERIS D'AVALUACIÓ: - Originalitat i risc - Correcció ortogràfica i gramatical - Redacció i estil - Capacitat discursiva. Assimilació dels continguts i dels conceptes treballats a classe.

RECUPERACIÓ: - Repetició del treball a partir de les observacions de la professora. No es podrà treure més d'un Aprovat en el cas de les recuperacions.
20

Qualificació

-Demostrar coneixements històrics sobre els gèneres/formats televisius.
- Competència analítica, descriptiva i crítica, a l'hora d'analitzar els diferents formats audiovisuals.
- Capacitat creativa i qualitat tècnica i respecte els continguts en l'elaboració de "nous formats" audiovisuals.
- Capacitat de posada en pràctica dels coneixements teòrics i dels referents donats a classe en l'elaboració de projectes audiovisuals en l'àmbit de la ficció, el documental i els vídeos creatius.
- Es valorarà positivament el domini en la redacció de textos/projectes, tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramatical, com lèxic.
- Demostrar un ús adequat de la llengua escrita en els textos relacionats amb els diversos àmbits de la comunicació.
- Aplicar els coneixements adquirits a l’assignatura per a resoldre casos reals i consolidar els aprenentatges en matèria de comunicació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar els treballs ni les proves que es demanen per a superar les dues parts del Mòdul

Avaluació única:
Els i les alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un únic examen de tot el mòdul, que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública, a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Creació audiovisual.Ramon Girona/Daniel Pitarch).

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Nous mitjans i noves expressions culturals.Rocio Fernández).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle. Les classes virtuals -en cas que n'hi hagi- es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: Blackboard Collaborate). (Creació audiovisual. Ramon Girona/Daniel Pitarch)

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle. Les classes virtuals -en cas que n'hi hagi- es faran a través de l'aplicatiu Zoom. (Nous mitjans i noves expressions culturals. Rocio Fernández)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Creació Audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.

Nous mitjans i noves expressions culturals (Rocio Fernández):
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.

Creació Audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Nous mitjans i noves expressions culturals (Rocio Fernández):
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Modificació de l'avaluació:
Com que l'avaluació de la primera part de l'assignatura és fa mitjançant un treball; es mantindrà la realització d'aquest treball (Creació audiovisual, part corresponent a la docència de Ramon Girona).

L'altra part de Creació Audiovisual (docent Daniel Pitarch) també mantindrà el treball a realitzar, però es podrà adaptar el contingut a la situació (per exemple, per la dificultat de poder rodar).

En el cas de Nous mitjans i noves expressions culturals (Rocio Fernández) es mantindrà el sistema d'avaluació vigent: avaluació única en el cas dels estudiants que ho sol·licitin i que es concretarà en un examen o l'avaluació continuada que es mantindrà en el treball en grup i el treball individual.

Tutoria i comunicació:
Creació audiovisual (Ramon Girona / Daniel Pitarch):
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet.

Nous mitjans i noves expressions culturals (Rocio Fernández):
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet.

Es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe. (Creació audiovisual (Ramon Girona/Daniel Pitarch); Nous mitjans i noves expressions culturals (Rocio Fernández))

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.