Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana medieval
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Jaume Torró Torrent
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes
 • CE54- Adquirir i dominar la terminologia lingüística i retòrica bàsica per descriure i analitzar amb rigor i precisió la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. Bernat Metge i la difusió del saber entre els laics.

          1.1. La cort papal d’Avinyó com a focus difusor d’una nova cultura lligada als professionals de la ploma i de la paraula. Fra Antoni Canals.

          1.2. Bernat Metge i Lo somni.

2. La poesia en els regnats de Joan I (1387-96), Martí I (1396-1410), Ferran I d’Antequera (1412-16) i els primers temps d’Alfons IV el Magnànim (1412-25).

          2.1. La tradició catalano - provençal. L'amor cortès.

          2.2. El regnat de Joan I i Martí I (1396-1410): Gilabert de Pròixida, Andreu Febrer, Melcior de Gualbes. La vigència dels grans trobadors, la poesia francesa i l’ars nova (Guillaume de Machaut, Oton de Granson), Dante.

          2.3. La cort ducal de Gandia, Alfons el Vell (ca. 1332-1412): Pere March.

          2.4. Regnats Ferran I (1412-16) i el jove rei Alfons (1416-1425): Jordi de Sant Jordi, Lluís Icart, Arnau March, fra Joan Basset.

3. Curial e Güelfa.

          3.1. La cavalleria. La tradició artúrica i la tradició carolíngia.

          3.2. Autor i gènere. La novel·la cavalleresca i d’aventures borgonyona i provençal.

          3.3. L’escriptura de Boccaccio i la lectura de Virgili i Dante en la construcció d’una novel·la cavalleresca. Bernat Desclot.

4. Ausiàs March.

          4.1. Autor i obra. La transmissió dels seus poemes i la constitució d’un cançoner. Diverses teories.

          4.2. Cicles poètics.

          4.3. La reformulació de la tradició trobadoresca. L’escolasticització de l’expressió lírica de l’amor.

          4.4. Ausiàs March i Ovidi. El mestre d’amor.

          4.5. Ausiàs March es converteix en el major poeta. L’espai literari de les corts dels Trastàmara: Alfons IV el Magnànim (València, Nàpols), Joan d’Aragó (rei de Navarra 1425- i regent d’Aragó 1436-, rei d’Aragó 1458-79) i Carles d’Aragó, príncep de Viana.

5. Joan Roís de Corella.

          5.1. L’elaboració d’una prosa d’art. La cort del príncep de Viana.

          5.2. Obra profana: poesia i proses mitològiques. La Tragèdia de Caldesa.

          5.3. Obra religiosa: poesia, traduccions, vides de sants. La impremta: Vita Christi de Ludolf de Saxònia, dit el Cartoixà (València, 1495-1500), Psalteri (1490).

6. Joanot Martorell, Tirant lo Blanch.

          6.1. Vida i personalitat de Joanot Martorell.

          6.2. L’autoria. El paper de Martí Joan de Gualba.

          6.3. Un mirall de prínceps. El mestre Guillem de Varoic i el deixeble Tirant lo Blanc. Batalles en camp clos i en camp obert per terra i per mar. Fortalesa i Prudència. L’art de la guerra.

          6.4. Un mirall del cavaller cortès. L’amor. Models literaris (les dobles i triples parelles, els mediadors, la Viuda Reposada).

          6.5. Construcció de la novel·la, models d’escriptura i registres d’estil. La història com a opus oratorium maxime.

7. Jaume Roig.

          7.1. Vida i obra.

          7.2. Els gèneres del Spill. La comèdia, la sàtira i el sermó.

          7.3. La ficció autobiogràfica, la crítica social i la follia d’amor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 10,00 0 13,00
Sessió expositiva 60,00 0 0 60,00
Tutories de grup 3,00 74,00 0 77,00
Total 66,00 84,00 0 150

Bibliografia

 • Badia, Lola (1988). De Bernat Metge a Joan Roís de Corella : estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Badia, Lola (1993). Tradició i modernitat als segles XIV i XV : estudis decultura literària i lectures d'Ausiàs March. València [etc.]: Institut Universitari de FilologiaValenciana [etc.]. Catàleg
 • Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga (3r : 2000 : Girona) (2002). Literatura i cultura a la Corona d'Aragó : segles XIII-XV : actes del III Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga : Universitat de Girona : 5-8 juliol de 2000. Barcelona: Curial Edicions Catalanes: Publicacions del'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1964). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Metge, Bernat (cop. 2010 ). Llibre de fortuna i prudència . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Metge, Bernat (1999). Lo Somni. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Pròixida, Gilabert de (1954 ). Poesies . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Febrer, Andreu (1951 ). Poesies . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Sant Jordi, Jordi de (1984 ). Les Poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV . València: Tres i quatre. Catàleg
 • Badia, Lola, 1951- (2011 ). Curial e Güelfa . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Curial e Güelfa (cop. 1993). Barcelona: Teide. Catàleg
 • Marc, Ausiàs, (2000 ). Poesies (2a ed., rev.). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • March, Ausiàs, Pujol, Josep M. (1992). Antologia poètica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Roís de Corella, Joan (1983 ). Obra profana . València: Climent. Catàleg
 • Roís de Corella, Joan (1980 ). Tragèdia de Caldesa i altres proses . Barcelona: Edicions 62 [etc.]. Catàleg
 • Martorell, Joanot (1990). Tirant lo Blanc : i escrits (3a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Martorell, Joanot (2008 ). Tirant lo Blanch . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Pujol, Josep (2002). La Memòria literària de Joanot Martorell : models i escriptura en el Tirant lo Blanc. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat: CurialEdicions Catalanes. Catàleg
 • Beltrán Llavador, Rafael (2007 ). Tirant lo Blanc de Joanot Martorell . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1990). Aproximació al Tirant lo Blanc. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1992 ). Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción . Barcelona: Sirmio. Catàleg
 • Roig, Jaume, Carré, Antònia (1994). Espill. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Roig, Jaume, (2006 ). Espill . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (DL 2003 ). El Somni d'Escipió ; L'Amistat . Barcelona: edicions 62. Catàleg
 • Petrarca, Francesco (2004 ). Secretum . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (2013 ). L'Amistat . Martorell: Adesiara. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1999 ). Leli ; De l'amistat . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1998 ). Cató el Vell, De la vellesa . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1948-1950 ). Tusculanes . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci (2002 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci (1989 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Lluís Cabré, Alejandro Coroleu & Jill Kraye eds. (2012). Fourteenth-century classicism : Petrarch and Bernat Metge. Londres - Savigliano: The Warburg Institute ; Savigliano : Nino Aragno, 2012 . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tutories. Cada tema té unes lectures obligatòries que s'anunciaran durant les classes precedents. Tothom ha de llegir Lo Somni de Bernat Metge, el Curial e Güelfa en l'edició de Lola Badia i Jaume Torró (Quaderns Crema) i el Tirant lo Blanc en l'edició de Martí de Riquer (Ariel). Tots els estudiants han de fer almenys dues tutories d'aquestes lectures. En les tutories de lectures es valorarà la lectura literal del text i prou, no la interpretació. De passada, l'estudiant tindrà l'oportunitat de resoldre tots els seus dubtes de lectura i mostrar els seus interessos. 30
Examen final L'examen i els treballs hauran d'ésser escrits en llengua catalana. Es tindran en compte l'exposició, l'argumentació i la prosa. 70

Qualificació

Es valorarà el domini de la matèria i de la llengua, així com de la bibliografia.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a tutories de lectura i a l'examen.

Avaluació única:
Examen especial amb ressenya dels llibres de lectura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Hi haurà tutories, almenys dues, de les lectures obligatòries. Si les circumstàncies ho permeten, es faran al despatx del professor o per videoconferència o skype.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà servir el moodle i el correu electrònic.

Observacions

El primer dia de classe es donarà un programa de l'assignatura amb una llista bibliogràfica més completa i comentada. També es facilitarà una llista de lectures recomanades per a cada tema i s'assenyalaran més precisament les activitats a realitzar, com es connecten amb els continguts de l'assignatura i quines són les nocions més importants del tema.

Assignatures recomanades

 • Edició de textos: noves tecnologies aplicades a l'edició digital
 • El pensament medieval
 • Estudi d'un fenomen literari medieval: narrativa en vers
 • Història de l'art medieval
 • Història medieval I
 • Història medieval II
 • Literatura espanyola II (medieval)
 • Literatura i cultura a la Corona d'Aragó
 • Literatura romànica medieval
 • Literatura romànica medieval II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que les circumstàncies obliguen a tornar al confinament, les classes i les tutories es faran per via telemàtica.

Modificació de l'avaluació:
Les tutories de lectura i els exàmens es faran per via telemàtica.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.