Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat antiga, amb referència especial a la història antiga de la península Ibèrica .
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Burch i Rius  / Gerard Cabezas Guzman  / Daniel Gomez Castro  / Elisabet Moner i Coll  / Gerard Rodriguez Ventos
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina

Continguts

1. Pròxim Orient i Egipte antic.

          1.1. Fonts per a la història del Pròxim Orient i Egipte antic.

          1.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals del Pròxim Orient i Egipte antic.

2. Grècia antiga.

          2.1. Fonts per a la història de la Grècia antiga.

          2.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Grècia antiga.

3. Roma (Monarquia i República) i la Mediterrània occidental antiga.

          3.1. Fonts per al coneixement de la Roma monàrquica i republicana.

          3.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Roma monàrquica i republicana i la Mediterrània occidental antiga.

4. Roma antiga. Imperi.

          4.1. Fonts per a la història de la Roma imperial.

          4.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Roma imperial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 60,00 0 60,00
Prova d'avaluació 6,00 150,00 6,00 162,00
Sessió expositiva 37,50 0 40,50 78,00
Total 43,50 210,00 46,50 300

Bibliografia

 • Algaze, Guillermo (cop. 2004 ). El Sistema-mundo de Uruk : la expansión de la primera civilización mesopotámica . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Barceló, Pedro|q(Barceló Batiste) (cop. 2014 ). Breve historia de Grecia y Roma (2a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beard, Mary (cop. 2006 ). Religions de Rome . Paris: Picard. Catàleg
 • Beard, Mary (2016). SPQR :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Beltrán Lloris, F. (1987 ). Atlas de historia antigua . Zaragoza: Diputación General de Aragón. Catàleg
 • Bendala Galán, Manuel (DL2015 ). Hijos del rayo : los Barca y el dominio cartaginés en Hispania . Madrid: Trébede. Catàleg
 • Bravo, Gonzalo (1998 ). Historia del mundo antiguo : una introducción crítica . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Bravo, Gonzalo (1998). Historia de la Roma antigua. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Brewer, Douglas J (2007 ). Historia de la civilización egipcia . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cabrero, Javier i Fernández, Pilar (2014). Historia Antigua II: el mundo clásico: historia de Roma. UNED.
 • Cabrero, Javier et al. (2019). Introducción a la historia de la antigüedad. UNED.
 • Carreras Monfort, César (DL 2009). El Món classic I . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cultura política de la República Romana:. . Catàleg
 • Diccionario del mundo antiguo : Próximo Oriente, egipto, Grecia y Roma (1994 ). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Domínguez Monedero, Adolfo Jerónimo (2006 ). Atlas histórico del mundo griego antiguo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Duplá Ansuátegui, Antonio (2015 ). La República Romana arcaica (509-264 a.C.). Madrid: Síntesis. Recuperat 28-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499582559
 • García Moreno, Luis A (2005 ). El Bajo imperio romano . Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Gómez Espelosín, F. Javier (2014 ). Introducción a la Grecia antigua (2ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gómez Pantoja, Joaquín (coord) (2003). Historia antigua (Grecia y Roma). Ariel.
 • Historia del mundo clásico a través de sus textos (1999). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Iriarte, Ana (DL 2011 ). Historiografía y mundo griego . [Lejona, Vizcaya]: Universidad de País Vasco Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea Argitalpen Zerbitzua. Catàleg
 • Kinder, Hermann (1978 ). Atlas histórico mundial (7a ed.). Madrid: Istmo.
 • Kuhrt, Amélie (2000-2001 ). El Oriente próximo en la antiguedad (c. 3000-330 a.C.) . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Liverani, Mario (cop. 2006 ). Mito y política en la historiografía del Próximo Oriente antiguo . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Liverani, Mario (cop. 2006 ). Uruk : la primera ciudad . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • López Barja de Quiroga, Pedro (2004). Historia de Roma. Tres Cantos (Madrid): Akal. Catàleg
 • Marqués, Néstor F. (2018). Un Año en la antigua Roma :. Barcelona: Espasa. Catàleg
 • Moreno García, Juan Carlos (2004 ). Egipto en el Imperio Antiguo (2650-2150 antes de Cristo) . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Osgood, Josiah (2018). Rome and the making of a world state, 150 BCE - 20 CE /. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Padró i Parcerisa, Josep (1996 ). Historia del Egipto faraónico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Pascual González, José (2015 ). Grecia en el siglo IV a.C.. Madrid: Síntesis. Recuperat 30-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499580357
 • Pérez Lagarcha, Antonio (2006). Historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente. Akal.
 • Pomeroy, Sarah B (2001). La Antigua Grecia :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Reeves, Nicholas (cop. 2001 ). El Antiguo Egipto : los grandes descubrimientos . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Roldán Hervás, José Manuel (1995 ). Historia de Roma . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Roma:. . Catàleg
 • Rosenstein, Nathan Stewart (cop. 2012 ). Rome and the Mediterranean 290 to 146 BC : the Imperial Republic . Edinburgh: Edinburgh University Press. Catàleg
 • Sánchez León, María Luisa (DL 1998 ). El Alto imperio romano (14-235) . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sanmartín, Joaquín (1998). Historia antigua del Próximo Oriente :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Torelli, Mario (cop. 1996 ). Historia de los etruscos . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Urruela Quesada, Jesús (cop. 2006 ). Egipto faraónico : política, economía y sociedad . Salamanca: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Vázquez Hoys, Ana María (2004- ). Historia del mundo antiguo . Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Wagner, Carlos G. (1993 ). El Proximo oriente antiguo . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 1 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 1. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 2 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 2. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 3 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 3. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 4 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 4. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Realització d'un treball vinculat al tema 2 Grau s'assoliment de les competències vinculades. 10 No
Realització d'un treball vinculat als temes 3 i 4 Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10 No

Qualificació

a. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la suma percentual de totes les activitats d'avaluació i obtenir una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les proves escrites de resposta oberta o tancada.

b. La qualificació final serà el resultat d'aplicar el percentatge de cada activitat d'avaluació en relació al global de l'assignatura, sempre i quan es compleixi el punt a.

c. Per aprovar és imprescindible haver-se presentat a totes les proves escrites de resposta oberta o tancada

d. Es podran efectuar les proves de recuperació quan no s'hagin efectuat els exàmens ordinaris o quan s'hagi obtingut una nota inferior a 3. En aquest darrer cas la nota màxima que es podrà obtenir en l'examen de recuperació serà de 3.

e. Les proves i activitats d'avaluació són individuals. Les proves o activitats d'avaluació que siguin coincidents seran qualificades amb un suspens.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un No Presentat final a l'assignatura només es donarà en aquells casos que un/a alumne/a no hagi presentat CAP activitat d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en una prova escrita relacionada amb el conjunt dels continguts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria s'efectuarà en els dies i horaris establerts pel professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'efectuarà virtualment mitjançant els canals oficials de la Universitat de Girona.

Observacions

L'assistència a determinades activitats no contemplades en el disseny de l'assignatura però que tinguin relació amb ella tindran una valoració positiva en la nota final de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Arqueologia
 • Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 • Art antic I. Proper orient
 • Art antic II. Grècia i Roma
 • Art clàssic: escultura grecoromana

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se totalment o parcial de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.