Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Metodologies bàsiques al laboratori de microbiologia. Cultiu i manteniment de soques bacterianes. Treball en condicions estèrils i manipulació asèptica de cultius bacterians. Tinció i observació de microorganismes.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES ABELLA AMETLLER  / FREDERIC GICH BATLLE  / ELENA HERNANDEZ DEL AMO  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. BLOC I: MATERIAL I TÈCNIQUES GENERALS AL LABORATORI DE MICROBIOLOGIA. Material bàsic. Neteja i esterilització. Medis de cultiu: preparació i tiups de medis. Mètodes de sembra de microorganismes.

2. BLOC II. OBSERVACIÓ, AÏLLAMENT I IDENTIFICACIÓ DE MICROORGANISMES EN CULTIU PUR.

3. BLOC III. CINÈTICA DE CREIXEMENT BACTERIÀ. Càlcul dels paràmetres de creixement, estimes de biomassa i recomptes de viables.

4. BLOC IV. ANÀLISI MICROBIOLÒGICA DE L'AIGUA.

5. BLOC V. ANÀLISI MICROBIOTA CORPORAL.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 36,00 0 36,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 4,00 4,00
Elaboració individual de treballs 0 12,00 12,00
Prova d'avaluació 3,00 5,00 8,00
Sessió expositiva 4,00 9,00 13,00
Total 43,00 30,00 73

Bibliografia

 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Prescott, Lansing M (cop. 1999 ). Microbiología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Cappuccino, James G (1992 ). Microbiology : a laboratory manual (3rd ed.). Redwood City [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Tortora, Gerard J (cop. 1998 ). Microbiology : an introduction (6th ed.). Menlo Park [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Pelczar, Michael J (1993 ). Microbiology : concepts and applications . New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Wistreich, George A (1997 ). Microbiology laboratory : fundamentals and applications . Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Actitud participativa i assistència a les sessions de laboratori. La puntualitat, actitud i aptitud en el laboratori seran avaluades (no recuperable) 10
Proves parcials d'avaluació continuada. Proves parcials d'avaluació continuada (no recuperable): consistiran en 4 proves curtes que es realitzaran a títol individual en iniciar-se les pràctiques. Aquestes proves inclouen preguntes breus sobre les pràctiques que es realitzaran al laboratori o aspectes concrets que apareixen al guió de pràctiques. 10
Examen final de pràctiques. Examen final (recuperable): el darrer dia de les pràctiques els estudiants realitzaran un examen final sobre els continguts exposats i treballats durant les sessions anteriors. Aquest examen es realitzarà individualment. L’estudiant podrà consultar tot el material bibliogràfic del qual disposi (llibres, revistes, apunts, guió de pràctiques, etc.) però no es podrà disposar de suport informàtic de cap mena. 40
Redacció de memòria de pràctiques. Memòria de pràctiques (recuperable): Aquest treball es realitza en grup. Consistirà en un informe en el qual es discutiran i presentaran els resultats obtinguts durant les pràctiques, i es resoldran qüestions d'estudi. En aquest cas, es valorarà la presentació de resultats (gràfics i taules clars, adequació i intel•ligibilitat del text, etc.) i el grau de maduresa en la discussió dels mateixos en base a unes premisses prèviament establertes durant les sessions pràctiques. Cada dia de retard respecte al termini fixat per l'entrega de la memòria de pràctiques comporta dos punts de penalització en la nota d'aquest treball. 40

Qualificació

L’assignatura s’avaluarà combinant l’avaluació contínua, el treball individual i en grup i els exàmens tradicionals. Concretament, consta de 4 activitats d’avaluació:

1. La puntualitat, actitud i aptitud en el laboratori seran avaluades (10% de la nota final de l'assignatura, no recuperable)

2. Proves parcials d'avaluació continuada (10% de la nota final de l'assignatura, activitat no recuperable): consistiran en 4 proves curtes que es realitzaran a títol individual cada dia en iniciar-se les pràctiques. Aquestes proves inclouen preguntes breus sobre les pràctiques que es realitzaran al laboratori o aspectes concrets que apareixen al guió de pràctiques.

3. Examen final (40% de la nota final de l'assignatura, recuperable): el darrer dia de les pràctiques els estudiants realitzaran un examen final sobre els continguts exposats i treballats durant les sessions anteriors. Aquest examen es realitzarà individualment. L’estudiant podrà consultar tot el material bibliogràfic del qual disposi (llibres, revistes, apunts, guió de pràctiques, etc.) però no es podrà disposar de suport informàtic de cap mena.

4. Memòria de pràctiques (40% en la nota final de l'assignatura, recuperable): Aquest treball es realitza en grup. Consistirà en un informe en el qual es discutiran i presentaran els resultats obtinguts durant les pràctiques, i es resoldran qüestions d'estudi. En aquest cas, es valorarà la presentació de resultats (gràfics i taules clars, adequació i intel•ligibilitat del text, etc.) i el grau de maduresa en la discussió dels mateixos en base a unes premisses prèviament establertes durant les sessions pràctiques. Cada dia de retard respecte al termini fixat per l'entrega de la memòria de pràctiques comporta dos punts de penalització en la nota d'aquest treball.

Assistir a les sessions pràctiques, realitzar les proves parcials diàries, presentar l'informe i realitzar l’examen final és obligatori per poder optar a aprovar l'assignatura.

Caldrà obtenir una nota mínima de 40 (sobre 100 punts) per separat en les activitats d'avaluació 3 i 4 per poder optar a aprovar l'assignatura.

En cas de no ser així, caldrà assistir a un examen de recuperació al final del semestre, durant el període de recuperació, que consistirà en una prova similar a l’examen final. La nota obtinguda en l’examen de recuperació substituirà la nota anterior d'aquesta prova. Els grups que hagin de recuperar la memòria de pràctiques podran optar com a màxim a un 5 en la recuperació d'aquesta part.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistir a una o més sessions de pràctiques de forma injustificada comporta un NO PRESENTAT. Presentar una o més activitats d'avaluació es considerarà PRESENTAT.

Observacions

Per a la realització de les pràctiques és imprescindible vestir bata de laboratori, portar el guió imprés, una llibreta i un retolador permanent de punta fina. La utilització d'ulleres de protecció és opcional.

No es permetrà l'entrada a laboratori a aquells estudiants que no portin bata.

Assignatures recomanades

 • Ampliació de biologia cel·lular
 • Biologia
 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Biotecnologia alimentària
 • Ecologia microbiana
 • Fisiologia bacteriana
 • Microbiologia
 • Microbiologia clínica
 • Pràctiques de biologia molecular
 • Virologia