Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / MONTSERRAT FERRER BATALLÉ  / ROSA PERACAULA MIRO  / MARC RIBO PANOSA  / SANTIAGO RUIZ MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.

Continguts

1. Estructura - funció de biomolècules.

          1.1. Biomolècules. Revisió i funcions principals.

          1.2. Proteïnes. Nivells d’estructura. Relació estructura-funció i evolució de proteïnes: Hemoglobina, Mioglobina.

          1.3. Catàlisi. Enzims. Cinètica enzimàtica: Michaelis-Menten. Co-factors i vitamines. Inhibició enzimàtica. Regulació de l’activitat enzimàtica.

2. Metabolisme.

          2.1. Visió general del metabolisme.

          2.2. Cicle de Krebs.

          2.3. Cadena de transport electrònic i fosforilació oxidativa.

          2.4. Metabolisme glúcids: Glucòlisi i gluconeogènesi. Glicogen.

          2.5. Fotosíntesi.

          2.6. Metabolisme lípids: catabolisme i biosíntesi d’àcids grassos.

          2.7. Metabolisme d’aminoàcids i nucleòtids: síntesi i degradació.

          2.8. Integració metabolisme.

3. Biología Molecular.

          3.1. Estructura àcids nucleics. Corbes desnaturalització. Complexes DNA-proteïnes: organització del cromosoma.

          3.2. Revisió Dogma Central de la Biologia Molecular.

          3.3. Replicació DNA.

          3.4. Transcripció.

          3.5. Traducció (síntesi de proteïnes).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 8,00 11,00
Prova d'avaluació 0 9,00 9,00
Resolució d'exercicis 16,00 25,00 41,00
Sessió expositiva 38,00 39,00 77,00
Sessió participativa 4,00 8,00 12,00
Total 61,00 89,00 150

Bibliografia

 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2006 ). Bioquímica : 3a edición . Buenos Aires [etc.]: Médica panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Berg, Jeremy Mark (cop. 2008 ). Bioquímica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gómez-Moreno, C. Sancho Sanz, Javier (2003 ). Estructura de proteínas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fersht, Alan (cop. 1999 ). Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis and protein folding . New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Fersht, Alan (1984 ). Enzime structure and mechanism (2nd ed.). New York: Freeman. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives amb suport audiovisual.
Les presentacions utilitzades a classe estaran prèviament disponibles a la intranet de l'assignatura.
S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant dues proves parcials escrites, que en cas de no superar es poden recuperar a l'examen de recuperació. 60
Resolució de problemes i exercicis de manera participativa i en treball de grup. El dossier dels problemes estarà disponible a la intranet de l'assignatura. S'avaluarà la capacitat de resoldre problemes i preguntes correlacionant el que s'ha treballat en les sessions de problemes (exercicis i seminaris) i les classes expositives. S'avaluarà en dos exàmens parcials. En cas de no superar-los es recuperaran a l'examen de recuperació. 20
Anàlisi i resolució de casos que requereixin la integracio dels coneixements impartits. Es plantejaran casos per resoldre, la solució dels quals s'haurà d'entregar.
No recuperable.
15
Proves d'avaluació tipus test d'autoavaluació no presencials.
Hi haurà una prova d'autoavaluació no presencial després de cada un dels blocs de continguts de l'assignatura. Els tests d'autoavaluació estaran a la intranet de l'assignatura i s'hauran de resoldre abans d'una data concreta que serà comunicada pel professor/a de l'assignatura. No són recuperables. 5

Qualificació

El 80% de la nota de l'assignatura correspon a dos exàmens parcials, que consten cadascun d'ells d'una part de teoria (30%) i un altra de resolució de problemes i/o exercicis (10%). El primer parcial es farà al final del primer període acadèmic i el segon parcial després del segon període acadèmic.
La mitjana dels dos parcials ha de ser superior a 5 per poder aprovar l'assignatura. Si la mitjana dels parcials és inferior a 5 o bé globalment la nota de l'assignatura no arriba a 5, cal recuperar la matèria dels dos parcials a l'examen de recuperació.

El 20% restant de la nota correspon a: l'exercici d'anàlisi i resolució de casos (15%) i els tests d'autoavaluació (5%). Aquestes dues proves no són recuperables.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell estudiant que no es presenti a cap dels dos exàmens parcials ni a l'examen de recuperació.