Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
El cicle 0-3 en el marc general de l'escola 0-6. Organització de l'escola infantil. El paper de l'adult a l'escola 0-3. L'infant de 0-3: necessitats i característiques específiques. Observació sistemàtica de la vida quotidiana. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació de 0-3 anys. L'ambient d'aula i els espais. Dinàmica i dinàmiques del grup d'infants de 0-3 anys. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat de 0-3 anys. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusives. Programació i reflexió sobre la pròpia pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Planificació, execució i avaluació de propostes educatives. Expressió escrita de l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Abril Morales  / Yenisel Acosta Inchaustegui  / Esther Argelagós Castañ  / Maria Teresa Calabuig Serra  / Salvador Calabuig Serra  / GENINA CALAFELL SUBIRA  / David Codina Regas  / Leslie Mahe Collazo Exposito  / MARGARIDA FALGAS ISERN  / Nuria Felip Jacas  / Joan de La Creu Godoy Tomas  / Esther Hernandez Rovira  / Sílvia Llach Carles  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Mariona Llopart Rossell  / Neus Morera Corral  / Lidia Ochoa Cañigueral  / MARIA ASSUMPCIO PARALS FABREGAS  / Josep Maria Serra Bonet  / Marian Vayreda Puigvert  / Cristina Vidal Mir  / Ramon Vila Sole  / Roser Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ER

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Abril Morales  / Yenisel Acosta Inchaustegui  / Esther Argelagós Castañ  / Maria Teresa Calabuig Serra  / Salvador Calabuig Serra  / GENINA CALAFELL SUBIRA  / David Codina Regas  / Leslie Mahe Collazo Exposito  / MARGARIDA FALGAS ISERN  / Nuria Felip Jacas  / Joan de La Creu Godoy Tomas  / Esther Hernandez Rovira  / Sílvia Llach Carles  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Mariona Llopart Rossell  / Neus Morera Corral  / Lidia Ochoa Cañigueral  / MARIA ASSUMPCIO PARALS FABREGAS  / Josep Maria Serra Bonet  / Marian Vayreda Puigvert  / Cristina Vidal Mir  / Ramon Vila Sole  / Roser Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup SI

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Abril Morales  / Yenisel Acosta Inchaustegui  / Esther Argelagós Castañ  / Maria Teresa Calabuig Serra  / Salvador Calabuig Serra  / GENINA CALAFELL SUBIRA  / David Codina Regas  / Leslie Mahe Collazo Exposito  / MARGARIDA FALGAS ISERN  / Nuria Felip Jacas  / Joan de La Creu Godoy Tomas  / Esther Hernandez Rovira  / Sílvia Llach Carles  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Mariona Llopart Rossell  / Neus Morera Corral  / Lidia Ochoa Cañigueral  / MARIA ASSUMPCIO PARALS FABREGAS  / Josep Maria Serra Bonet  / Marian Vayreda Puigvert  / Cristina Vidal Mir  / Ramon Vila Sole  / Roser Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Seleccionar propostes educatives que integrin les diferents dimensions de desenvolupament infantil (cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva).
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Identificar trastorns que pertorben el benestar infantil al voltant de l’atenció i afectivitat el desenvolupament motriu, l’alimentació, la percepció auditiva i visual i el desenvolupament de l’aparell fonador.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de la tutoria i orientació del mestre d’EI en relació amb l’educació familiar.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Col·laboració en el marc de la Institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          1.1. L'educació infantil com una etapa. El cicle 0-3 en el marc general de l'educació infantil.

          1.2. L'organització d'una escola infantil. L'especificitat de l'escola bressol.

          1.3. Relació família-escola-entorn

          1.4. El treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació 0-3

2. Actuació professional a l'aula: gestionar (planifiicar i desenvolupar) i avaluar situacions d'aprenentatge

          2.1. L'ambient d'aula i els espais

          2.2. El papel de l'adult en una aula 0-3. La intervenció educativa

          2.3. El grup i l'infant. Dinàmica i clima d'aula

          2.4. Estratègies i seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusives

          2.5. Programació i seguiment. Avaluació i reflexió sobre la pràctica. Documentació

3. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

4. Investigació-acció

          4.1. Consideracions sobre la recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent

          4.2. La investigació-acció com a metodologia de la recerca sobre la pròpia acció docent: bases teòriques i epistemològiques

          4.3. Els cicles, les fases i els moments de la investigació-acció

          4.4. El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació i anàlisi de dades.

5. Introducció de la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades

          5.1. Introducció a l'estadística

          5.2. Estadística descriptiva

          5.3. Estadística inferencial

6. Pràctica reflexiva

          6.1. El cicle reflexiu: la interacció, el contrast i la co-construcció

          6.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          6.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          6.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          6.5. La narració i el diari de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10,00 10,00
Anàlisi / estudi de casos 16,00 99,00 115,00
Pràctiques en empreses / institucions 25,00 280,00 305,00
Tutories de grup 13,00 57,00 70,00
Total 54,00 446,00 500

Bibliografia

 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre A. (2003). la investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, Lawrence (1987 ). La Investigación como base de la enseñanza . Madrid: Morata. Catàleg
 • Woods, P. (1998). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa (4ª). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 10-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve, O, Melief,K i Alsina, A (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Korthagen, T.A,J. (2001). Linking Practique and Teory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrence Erlbaum Associates. . Catàleg
 • Lasagabaster,D i Sierra, J.M. (2004). La observación como instrumento de mejora de la enseñanza-aprendizaje de la leng (1). Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Currículum d'Educació Infantil. Recuperat , a xtec.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques al centre escolar
Observació d'aula i progressiva participació a la dinàmica de classe
Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula.
Programació contextualitzada a l'aula.
Avaluació de la unitat
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat.
Col·laboració amb l'escola.
45
Portafoli i seguiment del pràcticum Presentació del portafolis del pràcticum seguint el guió indicat a la Guia de Pràcticum.
Qualitat en la fonamentació.
Disseny acurat de la intervenció didàctica.
Anàlisi de les situacions presentades.
Reflexions pertinents.
Presentació dins dels terminis i en el format demanat.
Correcció lingüística.
Actuació responsable a les tutories.
Comunicació eficient amb la tutoria.
50
Autoavaluació
Presentar un informe d'autoavaluació sobre el propi perfil docent. Reflexió contrastada. Correcció lingüística. 5

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels quatre apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en l’avaluació del portafoli.
- Compliment del pla de pràctiques

Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Observacions

El seminari Introducció a la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades es realitzarà a l'aula d'informàtica`

En el pràcticum, el treball autònom s'inclou dins les tasques de pràctiques externes.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.