Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
En català
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS ESPECÍFICS DE L'ÀREA D'E.F:CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES D'ACORD A LA FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA QUE ES VA A REALITZAR. UILITZACIÓ DE L'ENTORN.2. 1 Aproximació conceptual 1.2 Funcions i utilització 1.3 Criteris de selección 1.4 classificació i característiques 1.5 Organització de l'espai i del material com estrategia didáctica des de la perspectiva del professorat i del alumnat. 1.6 Materials curriculars i innovació educativa

2. L'APRENENTATGE COOPERATIU COM ESTRATÈGIA DIDÀCTICA EN LES SESSIONS D'E.F. 2.1 Estructura: elements bàsics. 2.2 Activitats i tècniques 2.3 Anàlisi i avalaluació 2.4 Reflexió didáctica sobre les tasques cooperatives

3. EL JOC MOTRIU COOPERATIU 3.1 Concepte i interés educatiu 3.2 característiques i aspectes metodològics 3.3 Planificació i intervenció docent 3.4 Criteris per a la planificació i selecció de la situació de joc 3.5 Conducció, observació i anàlisi de la situación del joc 3.6 Disseny de jocs cooperatiuS amb i sense material

4. LES HABILITATS GIMNÀSTIQUES I ACROBÀTIQUES COM A RECURS EDUCATIU EN EDUCACICÓ FÍSICA 4.1 Elements bàsics de les habilitats gimnàstiques 4.2 Progressions i ajudes 4.3 Aprenentatge i retenció de les Habilitats ginàstiques a través de l'aprenentatge cooperatiu 4.4 Habilitats gimnàstiques i el desenvolupament de les capacitats motrius 4.5 Avalaució i innovació educativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 10,00 13,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 14,00 16,00
Resolució d'exercicis 11,00 14,00 25,00
Sessió pràctica 8,00 0 8,00
Treball en equip 6,00 7,00 13,00
Total 30,00 45,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Disseny d'activitats d'avaluació.Autoevaluació i coavaluació.Treball cooperatiu Presentació i aspectes formals. Redacció correcta i argumentada. Entrega en les dates establertes. Contingut ajustat a les demandes dels professora Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament. Contingut ajustat a les qüestions plantejades 20
  Disseny d'activitats d'aprenentage en relació a cada un del tems tractats al mòdul Presentació i aspectes formals. Redacció correcta i argumentada. Entrega en les dates establertes. Contingut ajustat a les demandes dels professora Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament. Contingut ajustat a les qüestions plantejades 30
  Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg de l'optativa Ajustar-se a les demandes del contingut.
  Anàlisi i reflexió conceptual.
  Correcció formal: ortogràfica, semàntica, sintàctica i grammatical
  50

  Qualificació

  Per poder ser avaluat és imprescindible haver assistit un MÍNIM 80% de les sessions pràctiques i haver aprovat l'examen escrit.
  Hi haurà recuperació de l'examen que es podrà optar com a màxim a un
  aprovat. Només és podran presentar a l'examen de recuperació aquells que s'han presentat a examen en primera opció.

  No cal portar certificat de cap tipus de falta d'assistència.
  Els treballs cal presentar-los en el plac preestablert.


  Aspectes que tindrem en compte a l'avaluació:
  Coneixement teòric
  Capacitat reflexiva
  Capacitat per relacionar continguts
  treball en equip
  Reflexió crítica
  Interdisciplinarietat
  Criteris d’aprenentatge cooperatiu
  Exposició correcte
  Creativitat
  Relació amb els blocs de continguts d'Educació física.