Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Característiques principals de l'esport i el seu tractament en edat escolar. Anàlisi de la seva adequació a les prescripcions curriculars. Models d'iniciació esportiva i de l'ensenyament esportiu. Descripció, anàlisi i pràctica de la iniciació en diferents tipologies d'esports en l'àmbit escolar.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. Esport: conceptes i elements constitutius bàsics.

          1.1. Concepte d'esport: definició, tipologia i elements estructurals i funcionals.

                    1.1.1. Tècnica, tàctica i estratègia esportives: definició i característiques.

          1.2. El tractament de l'esport a l'escola i en el currículum de primària.

2. Esport escolar: aspectes metodològics.

          2.1. Aspectes generals del treball en iniciació esportiva escolar.

          2.2. Models d'iniciació esportiva: anàlisi i trets característics.

                    2.2.1. Models comprensius de l'ensenyament esportiu.

                    2.2.2. Constraints-led approach.

3. Iniciació als esports individuals de no oposició: l'exemple de l'atletisme.

          3.1. Característiques bàsiques de l'atletisme i de diferents modalitats atlètiques.

          3.2. L'ensenyament de l'atletisme en el marc escolar:

                    3.2.1. Objectius d'aprenentatge i recursos metodològics: disseny, organització de les activitats i dels processos interactius, i avaluació.

4. Iniciació als esports individuals d'oposició i adversari.

          4.1. Anàlisi i descripció dels elements estructurals i funcionals específics.

          4.2. L'ensenyament dels esports individuals d'oposició en el marc escolar:

                    4.2.1. Objectius d'aprenentatge i tractament didàctic del contingut: disseny, organització de les activitats i dels processos interactius, i avaluació.

5. Iniciació als esports de col·laboració i oposició.

          5.1. Característiques estructurals i funcionals d'aquests esports.

          5.2. L'ensenyament dels esports de col·laboració i oposició en el marc escolar:

                    5.2.1. Descripció i anàlisi de les etapes d'iniciació.

                    5.2.2. Objectius d'aprenentatge i criteris metodològics: disseny, organització de les activitats i dels processos interactius, i avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 13,00 16,00
Prova d'avaluació 5,00 27,00 32,00
Sessió participativa 4,00 4,00 8,00
Sessió pràctica 10,00 9,00 19,00
Total 22,00 53,00 75

Bibliografia

 • Alonso, D. i Del Campo, J. (2001). Iniciación al atletismo en primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Bayer, C. (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • Blázquez,D. (coord). (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Castejón, F.J. (Coord.) (2003). Iniciación deportiva. La enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte (1ª). Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Castejón, F.J. (coord.) (2010). Deporte y enseñanza comprensiva. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Castejón, F.J. i López Ros, V. (1997). Iniciación deportiva. Dins Castejón, F.J. (Ed.), Manual del Maestro Especialista en Educación Física. (, p. 137-172). Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Castejón, F.J. i López Ros, V. (2002). Consideraciones metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje del deporte esc. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (7), 42-55 Catàleg
 • Castejón, F.J.; Giménez, F.J.; Jiménez, F.; López Ros, V. (Coords.) (2013). Investigaciones en formación deportiva (1ª). Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Contreras, O., De la Torre, E. i Velázquez, R. (2001). Iniciación deportiva. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, F. J. (1999). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva en la escuela. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, F. J. (2003). El deporte en el marco de la educación física. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Gréhaigne, J.F., Richard, J.F. i Griffin, L. (2005). Teaching and learning team sports and games (1ª). New York: Routledge. Catàleg
 • Hastie, P. (2012). Sport Education. International Perspectives. London: Routledge.
 • Hernández, J. (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Hodges, N.; Williams, M. (2012). Skill acquisition in sport (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Le Boulch, J. (1991). El deporte educativo: psicocinética y aprendizaje motor. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Light, R. (2012). Game Sense (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • López Ros, V. i Castejón, F.J. (2005). L'ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar. Apunts. Educació Física i Esports, (79), 40-48 Catàleg
 • López Ros, V. i Sargatal, J. (eds.) (2008). L'esport en edat escolar. Girona: CEEF-UdG. Catàleg
 • López-Ros, V.; Castejón, F.J.; Bouthier, D.; Llobet, B. (2015). Modelos para una enseñanza comprensiva del deporte. Espacios comunes para el enc. Ágora para la Educación Física y el Deporte, 17(1), 45-60
 • Méndez-Giménez, A. (Coord.) (2014). Modelos de enseñanza en educación física (1ª). Madrid: Editorial Grupo 5. Catàleg
 • Mitchell, S., Oslin, J. i Griffin, L. (2006). Teaching sport concepts and skills: a tactical games approach (2ª). Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Monjas, R. (2006). La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo (1ª). Buenos Aires: Miño y Dávila. Catàleg
 • Penney, D.; Clarke, G; Quill, M.; Kinchin, G. (2005). Sport education in physical education (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin records ni medallas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Robson, S., Simpson, K. & Tucker, L. (2013). Strategic Sport Development. London: Routledge.
 • Sebastiani, E. i Blázquez, D. (coords) (2012). ¿Cómo formar un buen deportista? Un modelo basado en competencias (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Seners, P. (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Target, C. i Cathelineau, J (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Wrisberg, C.A. (2007). Sport skill instruction for coaches. Champaign: Human Kinetics. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una prova sobre els continguts treballats. Respondre acuradament a les qüestions demanades a partir dels continguts teòrics, pràctics i de les lectures de classe.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
60
Dissenyar i desenvolupar en grups, diferents pràctiques proposades pel professor. Ajustar-se al guió presentat pel professor per a cadascuna de les pràctiques.
Entrega en la data establerta.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Explicació raonada de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació de les pràctiques.
40

Qualificació

Treballs:
Presentació acurada.
Correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica.
Adequació a les demandes del professor a partir de la guia entregada.
Argumentació i justificació de cadascuna de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació dels treballs.

Examen/Prova de continguts:
Redacció i exposició clara de les idees i dels conceptes.
Resposta ajustada als requeriments de les preguntes.
Cal aprovar l'examen per tal de poder fer el sumatori amb les notes dels treballs

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'alguna de les evidències d'avaluació comportarà la qualificació de No Presentat.