Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Medi ambient i pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: monitorització de pol·luents en atmosfera, aigües, sòls i biota.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUELA HIDALGO MUÑOZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUELA HIDALGO MUÑOZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Descriure l'estructura , propietats i reactivitat dels elements i compostos en el context dels cicles dels elements , així com l'impacte dels contaminants en el medi ambient , i aplicar tècniques d'anàlisi per a la seva determinació.

Continguts

1. Introducció. El medi ambient i la contaminació química. El procediment analític. Garantia de qualitat en anàlisi ambiental. Control de la contaminació ambiental i legislació

2. Atmosfera. Composició i propietats de l’atmosfera. Gasos, vapors i partícules. Contaminants presents en l’atmosfera. Atmosferes de treball. Presa de mostres atmosfèriques: gasos i partícules. Determinació de contaminants inorgànics en aire. Determinació de contaminants orgànics. Caracterització física i química de les partícules.

3. Aigua. Característiques fisicoquímiques de les aigües naturals. Contaminació de l'aigua. Criteris de qualitat de l’aigua. Determinació de microcontaminants: contaminants orgànics i espècies inorgàniques. Control de la potabilitat de les aigües.

4. Sòls i sediments. Contaminació dels sòls i sediments per activitats agrícoles i industrials. Problemàtica general de l’anàlisi de sòls i sediments. Presa de mostra i conservació. Preparació i tractament de la mostra. Determinació de contaminants orgànics. Disolució/extracció de metalls.

5. Mostres Biològiques. Bioindicadors de contaminació. Característiques de l’anàlisi de mostres biològiques. Anàlisi de plantes. Anàlisi de teixits animals. Presa de mostra i conservació. Pretractament de la mostra. Extracció de contaminants orgànics. Determinació de metalls. Exemples seleccionats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 26,00 39,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 12,00
Sessió expositiva 12,00 12,00 24,00
Total 27,00 48,00 75

Bibliografia

  • Reeve, Roger N (cop. 2002 ). Introduction to environmental analysis . Chichester: John Wiley & Sons. Catàleg
  • Dean, John R (cop. 2003 ). Methods for environmental trace analysis . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
  • Pérez Bendito, D (1999 ). Environmental analytical chemistry . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
  • Carter, Martin R. (cop. 2008 ). Soil sampling and methods of analysis (2nd ed.). London: Taylor & Francis. Catàleg
  • Standard methods for the examination of water and wastewater (cop. 2012 ) (22nd ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació article científic Es valorarà la capacitat de comprensió i síntesi i la comunicació dels aspectes més rellevants als companys de classe. Activitat en grup. NO RECUPERABLE 20
Activitat integrada de mòdul Es valorarà la capacitat dels estudiants per integrar els coneixements adquirits a l'anàlisi dels casos plantejats i la discussió crítica. Activitat en grup. NO RECUPERABLE 20
Examen Es valorarà la capacitat de síntesi i assimilació dels conceptes bàsics desenvolupats en l'assignatura. RECUPERABLE 60

Qualificació

La valoració del nivell d'assimilació dels conceptes impartits es realitzarà a partir d'una prova final escrita (60% de la nota global) i de les altres activitats realitzades per l'estudiant (40% del total). Per aprovar l'assignatura es requerix una nota mínima de 5 en la prova final escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació. Comparèixer o realitzar alguna de les activitats d'avaluació atorga la condició de "presentat" a l'estudiant.

Assignatures recomanades

  • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants