Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Autodeterminació, autoajuda i qualitat de vida com a finalitat del treball social amb persones amb discapacitat. Mètodes i estratègies per a la inclusió social de persones amb discapacitat. Orientacions per al treball social amb individus, famílies i comunitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PALLISERA DIAZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PALLISERA DIAZ
Idioma de les classes:

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. Tema 1. Els models o perspectives d'anàlisi de la discapacitat o diversitat funcional: model mèdic vs. model social. Assoliments del model social: -La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006) -El moviment d'Autodefensa de les persones amb discapacitat

2. Tema 2. Les estructures. Els serveis d'atenció a persones amb discapacitat o diversitat funcional a Catalunya. Inclusió escolar i sociolaboral. Les estructures com a reflex de la legislació: de la Lismi (1982) a la Llei dels Drets del 2013.

3. Tema 3. Família i Discapacitat/diversitat funcional. El suport a les famílies.

4. Tema 4. Els processos en el context del cicle vital: reptes i possibilitats. La transició a l'edat adulta i vida activa. L'emancipació. La construcció de relacions socials i personals. L'envelliment.

5. Tema 5. El suport social i professional per ajudar les persones amb discapacitat/diversitat funcional a construir els seus projectes de vida. Les possibilitats de la Planificació Centrada en la Persona.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 6,00 15,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 25,00
Lectura / comentari de textos 2,00 15,00 17,00
Sessió expositiva 12,00 0 12,00
Visionat/audició de documents 6,00 0 6,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Es recomanarà bibliografia i lectures per cada tema al llarg de l'assignatura (2015). durant el curs.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'exercicis grupals i/o individuals. Els exercicis s'inclouran en un portfoli. Pot incloure prova escrita individual al final de l'assignatura. -Correcció i claredat de la comunicació escrita
-Capacitat d'argumentació i justificació de les opinions i de les propostes que es facin tenint en compte les fonts de referència.
-la capacitat de treball en grup, en les activitats que es requereixi.
-La recerca de fonts de documentació. La capacitat d'anàlisi i aprofundiment de la reflexió.
100

Qualificació

La qualificació dels estudiants es farà mitjançant el següent sistema d'avaluació:
-el portfoli que recollirà diferents exercicis, grupals i individuals, realitzats al llarg de l'assignatura. Pot incloure també la realització d'una prova escrita individual al final de l'assignatura.

Per superar el mòdul, cal entregar en la data requerida i de forma correcta totes les activitats que integren el portfoli, i ser avaluats positivament del mateix.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiant té una qualificació de "no presentat" de l'assignatura en cas de no presentar en la data establerta alguna de les activitats d'avaluació.