Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L'assignatura realitza un recorregut entorn dels aspectes històrics, jurídics i organitzatius dels serveis i prestacions bàsiques i especialitzades.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MERCÈ GINESTA REY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment.

Continguts

1. ELS SERVEIS SOCIALS: CONCEPTES BÀSICS Les conceptualitzacions dels serveis socials. Conceptes afins als serveis socials: caritat, beneficència, assistència social, seguretat social. El concepte de serveis socials en sentit estricte i en sentit ampli. Universalització i abast dels serveis socials. Antecedents, naixement i evolució de l’actual sistema de serveis socials.

2. EL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS A CATALUNYA: ORÍGENS, MARC LEGAL, FONAMENTS I TRETS BÀSICS Marc legal. Finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials. Destinataris i dret d’accés als serveis socials. Drets i deures. Els professionals dels serveis socials. La planificació i la qualitat dels serveis socials. La participació. Fórmules de gestió, coordinació i col•laboració pública i privada. El finançament dels serveis socials.

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS A CATALUNYA Tipologia de serveis i prestacions. La Cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials: regulació, característiques generals, àrees i continguts. Competències de les diferents administracions. Organització territorial.

4. ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS Definició i funcions. Organització territorial. Tipologia de serveis bàsics. L’atenció a diferents col•lectius des dels serveis socials bàsics: la infància i les famílies, les persones amb dependència, la pobresa i l’exclusió social. Tipus d’intervencions: gestió de prestacions (urgència social, Renda Mínima d’Inserció), individual-familiar, grupal, comunitària. Treball en xarxa.

5. ELS SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS Definició i funcions. Àmbit territorial de prestació. Tipologia de serveis.

6. LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES Les prestacions socials de caràcter econòmic: tipologia, valoració de necessitats. Les prestacions a la família. La renda mínima d’inserció i altres models de sistemes de garantia de rendes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 67,00 78,00
Lectura / comentari de textos 2,00 25,00 27,00
Sessió participativa 45,00 0 45,00
Total 58,00 92,00 150

Bibliografia

 • Aguado, V. (coord.) (2008). El sistema de serveis socials a Catalunya. Garantir drets,prestar serveis. . Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics. Catàleg
 • Aguilar Hendrickson, M. (2010). La huella de la beneficència en los Servicios Sociales. Zerbitzuan, (48), . Recuperat 03/07/2014, a http://sid.usal.es/idocs/F8/ART19014/huella_beneficencia.pdf
 • Aguilar Hendrickson, M.; Llobet Estany, M.; Pérez Eransus, B. (2012). Los Servicios sociales frente a la exclusión. Zerbitzuan, (51), . Recuperat 03/07/2014, a http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Los%20servicios%20sociales%20fre
 • Alemán, C. i Fernández, T. (2004). (2004). Introducción a los servicios sociales. . Madrid: UNED. Catàleg
 • Alonso, J. Mª i Gonzalo, B. (1997). La asistencia social y los servicios sociales en España. Madrid: Boletín Oficial del Estado.. Catàleg
 • Ballester, L. (1999). Las necesidades sociales. . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Bianchi, Elisa (1994 ). El Servicio social como proceso de ayuda . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Campanini, Annamaria. Servicio social y modelo sistémico : una nueva perspectiva para la práctica cotidiana . Barcelona [etc.] Paidós,|c1991: . Catàleg
 • Casado, D. i Guillen, E. (2001). Manual de servicios sociales.. Madrid: CCS. Catàleg
 • Casado, D (2006). La construcció institucional dels serveis socials a Espanya. Educació Social, Revista d’intervenció Sòcioeducativa , (34), 15-27
 • Casado, D. I Fantova, F. (coord) (2007). Perfeccionamento de los Servicios sociales en España. Informe con ocasión de la . Caritas Española.
 • Coletti, Maurizio (1997 ). La Intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblemática : la experiencia de Ciutat Vella . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Colomer, Rosa (Colomer i Artigas) (2010 ). Diccionari de serveis socials . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'AccióSocial i Ciutadania. Catàleg
 • Esping-Andersen i Palier, B. (2009). Los tres grandes retos del estado de bienestar. Ariel. Catàleg
 • Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos, nuevas respuestas. Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Fantova, F. (2008). La universalització dels serveis socials des de dins. Barcelona Societat, (14), . Recuperat 03/07/2014, a http://fantova.net/?page_id=46 Catàleg
 • Fernández, Carme (Fernández Ges) Pelegrí Vianya, Xavier (2011 ). Els Serveis socials a Catalunya : aportacions per al seu estudi . Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Catàleg
 • López, C.; Espinosa, C. (2013). Rendes de ciutadania. Revista de Treball Social, (199), . Recuperat 03/07/2014, a http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1329&catid=38& Catàleg
 • Pelegrí, X. (2010). El sistema català de serveis socials (1977-2007). Cultura i política. . Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Pelegrí, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pelegrí, X (2010). El sistema català de serveis socials (1977-2007). Cultura i política. . Recuperat 03/07/2014, a http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Coleccions/Servei
 • Pelegrí, X. (coord.) et al. (2011). Els serveis socials a Catalunya. Aportacions per al seu estudi.. Lleida: Universitat de Lleida. Catàleg
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials locals de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los Servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Catàleg
 • Vilà i Mancebo, A i Vilà i Flaquer, A. (2000). De la caritat a la justicia, de la beneficència a la protecció. Revista de Girona , (200), 131-146. Recuperat 03/07/2014, a http://www.revistadegirona.cat/rdg/autors.seam?autor_nom=VIL%C3%80+I+MANCEBO%2C+ Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona.. Catàleg
 • Vilà, A. (2011). Serveis Socials: aspectes històrics, institucionals i legislatius. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). El Paper dels professionals dels serveis socials locals a la llum de la nova leg. RTS,, Catàleg
 • Departament de Benestar Social i Família. Recuperat , a http://www.gencat.cat/benestar/
 • Dixit Centre de documentació de serveis socials. Recuperat , a http://dixit.gencat.cat/portal/index.html
 • Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Recuperat , a http://www.diba.es/servsocials/default.asp
 • TERMCAT. Diccionari de serveis socials. Recuperat 03/07/2014, a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/118/Cerca/
 • IGOP. Laboratori de serveis socials. Recuperat 03/07/2014, a http://igop.uab.cat/laboratori/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes amb tot el grup centrades en l’exposició teòrica i l’aclariment de dubtes dels alumnes. Classes reduïdes en què es realitzaran exercicis amb l'objectiu de relacionar la teoria amb la pràctica, i que fomentaran la participació dels alumnes. Participació en debats on-line. A través de breus treballs individuals i/o grupals de síntesi i anàlisi crítica dels temes treballats a classe. 10
Lectura i anàlisi de textos A través de la realització d'una prova escrita.
25
Elaboració d’un treball (grupal) d’anàlisi d’un servei o prestació concret, que permeti aprofundir en algun dels temes del programa. Recerca d’informació sobre serveis socials concrets i anàlisi dels mateixos en relació a la teoria treballada a classe i a través de les lectures. 30
Activitats dirigides en què es visitarà algun centre de serveis socials o es convidarà algun professional per conèixer la seva experiència. A través d’un breu escrit que relacioni la teoria treballada a classe amb l’experiència de l’activitat dirigida 5
Examen S’avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades i la demostració del coneixement del temari. 30

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal presentar el treball de grup i haver-se presentat a l'examen i a la prova de lectura. Per fer mitjana cal haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts en cadascuna d'aquestes 3 proves.

Hi haurà una oportunitat per recuperar l'examen i la prova de lectura, sempre que s'hagi concorregut a la primera convocatòria de cadascuna de les proves.

La resta d'exercicis fets a classe, en activitats de dijous o a través dels fòrums del moodle es puntuaran amb un màxim del 15% de la nota final, en funció de la participació de cada alumne.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no es realitzi algun dels treballs o proves que son obligatòries de ser superades tindrà com a nota resultant No Presentat.