Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Ferrer Cama  / Emili Puig Vilaro

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL TREBALL SOCIAL 1.1. Introducció al Treball Social 1.2. Diccionari de Serveis Socials 1.3. Definicions de Treball Social 1.4. L'Estat del Benestar: passat, present i futur

2. TEMA 2. PERFIL, COMPETÈNCIES I FUNCIONS 2.1. Perfil professional dels treballadors socials 2.2. Competències professionals 2.3. Funcions professionals 2.4. Codi Ètic

3. TEMA 3. ÀREES I ÀMBITS D'INTERVENCIÓ.

          3.1. Àrees professionals dels treballadors socials

          3.2. Àmbits d'exercici del treball social

          3.3. Nous àmbits d'intervenció del treball social

4. TEMA 4. LEGISLACIÓ I INSTRUMENTS DEL TREBALL 4.1. Llei de Serveis Socials 4.2. La cartera de serveis socials 4.4. Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

5. TEMA 5. TREBALL PRÀCTIC D'ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL 5.1. Treball de grups. Conèixer els àmbits des d'una perspectiva pràctica. 5.2. Presentació a classe del treball per cada grup.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 12,00 20,00
Assistència a actes externs 8,00 12,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 5,00 10,00 15,00
Resolució d'exercicis 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 18,00 0 18,00
Sessió participativa 7,00 10,00 17,00
Sessió pràctica 7,00 10,00 17,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 66,00 84,00 150

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2007). La política de serveis socials . Dins (Ed.), Societat Catalana 2007 (, p. 279-295). Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans. Catàleg
 • Aguilar, M. (2009). Servicios sociales: tribulaciones de un sector emergente. Dins (Ed.), Reformas de las políticas del bienestar en España (, p. 171-205). Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.,A.. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T. (2004). Introducción a los servicios sociales. Madrid: UNED. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T. (2004). Política Social y Estado de Bienestar. València: Tirant lo Blanc. Catàleg
 • Alonso, J.M. y Gonzalo González, B. (2000). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España. Madrid: BOE. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario. Organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en Acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’acció social. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Feu, M. (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Casado, D. (1998). Políticas de servicios sociales. Buenos Aires: Editorial Lumen/Humanistas. Catàleg
 • Casado, D. y Guillén, E. (2002). Manual de Servicios Sociales. Madrid (2ª). Madrid: CCS. Catàleg
 • Casado, D. y Fantova, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Casado, M. (coord.) (2009). Sobre la Dignidad y los Principios. Análisis de la Declaración Universal sobre B. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi. Catàleg
 • Domenèch, R. (2008). L’evolució del Treball Social Comunitari (1970-1980). Revista de Treball Social, (184), 58-76 Catàleg
 • Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos, nuevas propuestas. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. Catàleg
 • Fernández García, T. y Ares, A. (2002). Servicios Sociales: Dirección, gestión y planificación.. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Gorri Goñi, A. (1995). La intervención psicológica en política social y servicios sociales. . Madrid: Libertaria/Prodhufi. Catàleg
 • Guillén, E. y Vilà, A. (2007). Los cambios legislativos recientes en materia de servicios sociales. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los ser vicios sociales en España (, p. 147-175). Madrid: Fundación Foessa.
 • Guillén, E. i Vilà, A. (2007). Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las persona. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los servicios sociales en España (, p. 177-205). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • IMSERSO (2004). Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid: IMSERSO.
 • Jaraíz, G. (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Laparra, M. (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España: un “sistema” poco sistemát. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 173-195). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Magalon. J. y Sarasola, J.L. (2006). Fundamentos de trabajo social comunitario. Sevilla: Aconcagua libros. Catàleg
 • Martínez de Pisón, J. (1998). Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales. Madrid: Editorial Tecnos.. Catàleg
 • Montserrat, J. (2008). El gasto y la financiación de la atención la dependencia: análisis de la Ley de . Madrid: Obra social Caja Madrid.
 • Moreno, L. (Ed.) (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid: Siglo XXI de España Editores.. Catàleg
 • Navarro, S. (2008). Esencia y presencia del trabajo social hoy. Revista de Treball Social, (185), 9-34 Catàleg
 • Navarro, S. (Dir.) (2009). Model de serveis socials bàsics Una aposta per repensar i millorar l’Acció Socia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama, S.A.. Catàleg
 • Pelegri, X. (1990). Els serveis socials en l’administració comarcal. El marc legal i institucional . Revista de Treball Social, (120), 66-80 Catàleg
 • Pelegri, X. (1991). Els serveis socials a l’Administració comarcal. Procés d’implantació i estructur. Revista de Treball Social, (121), 6-17 Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pelegri, X. (2008). Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya. Eines per a l'Esquerra Nacional, (6), Catàleg
 • Quesada, S. (1998). La acción social en la Unión Europea: evolución histórica. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (6), 221-232 Catàleg
 • Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Rodríguez Rodríguez, P. (2005). La intervención con las personas en situación de dependencia desde la evidencia . Dins (Ed.), Avances en bienestar basado sen el conocimiento (, p. 111-150). Madrid: Editorial CCS. Catàleg
 • Roldan, E. (2001). ¿Hacia un sistema mixto de bienestar social?. La evolución de los servicios soci. Madrid: Editorial Complutense.
 • Roldan, E. y García Giraldez, T. (2006). Políticas de Servicios sociales. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Romeu, R. et al. (2003). Els serveis socials d’atenció primària. Recull de documents 1980-2000. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Rubiol, G. (1986). Servicios sociales. Materiales para un glosario sobre bienestar social. Madrid: Caritas Española-Comité Español para el Bienestar Social.
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.. Catàleg
 • Sans, C. (2000). Terminologia de serveis socials i treball social. Barcelona: Serveis de Llengua catalana. Barcelona, Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Sarasa, S. et al (2001). Estado, sociedad civil y rentas mínimas de inserción. Dins (Ed.), Pobreza y exclusión: la “malla de seguridad en España" (, p. 221-256). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.. Catàleg
 • Sitjà, M. (1988). Terminología de los Asistentes Sociales. Barcelona: Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social y Assistents Socials de Cataluny. Catàleg
 • Sotelo, I. (2010). El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: MTAS. Catàleg
 • Torralba, F. i Vilà, A. (coord.) (1991). Perspectives de l’acció voluntària. Barcelona: Edicions Pleniluni.. Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • (2007). La LAPAD i el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Revista de Treball Social, (182), Catàleg
 • Vilà, A. (2009). Derechos y deberes de los profesionales en la nueva legislación de servicios soc. Servicios Sociales y Política Social, (86),
 • Vilà, A. (2009). La pobreza y la exclusión social en la nueva legislación de servicios sociales. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 133-171). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). Tendencias de la nueva legislación de los Servicios Sociales. Madrid: EAPN España. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistencia a actes externs (2 visites d'un mati) Assistir a les dos visites de camp i a les trobades amb els professionals i superar la valoració dels informes 20
Prova avaluació final (resolució cas pràctic) Prova final: resolució individual d’un cas que englobi tots els aprenentatges adquirits durant el semestre 40
Resolució exercicis (ATD) Participació en les activitats de treball dirigits (ATD) i elaboració dels corresponents informes individuals i grupals. 40

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Generals
a) Argumentació i justificació de les opinions defensades
b) Utilització correcta i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
c) Comprensió i integració dels conceptes bàsics exposats

2. En la presentació dels informes i altres comunicacions escrites:
a) Presentació formal del treball
b) Correcció i claredat de la presentació
c) Correcció ortogràfica i sintàctica

3. En les exposicions orals dels treballs i els debats:
a) Presentació formal i utilització de les TIC
b) Claredat de l’exposició

Per aprovar el mòdul cal:

- Assistir almenys a un dels dos actes externs i al 70 % de les trobades amb els professionals i superar la valoració dels informes

- Participar almenys en el 70 % de les activitats de treball dirigit ATD) i superar l’avaluació continuada dels treballs presentats.

- Superar una prova final que consistirà en la resolució d'un cas pràctic en què s'acrediti els coneixements del mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l’estudiant té una qualificació de “no presentat” al mòdul en el cas de no assolir els mínims d’assistència i participació obligats:

a) Assistència almenys a un dels actes externs i al 70 % de les trobades amb professionals.

b) Participar en el 70 % de les ATD.

c) Presentarse a l'examen final (cas pràctic)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.