Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTHER FERRERO BOSCH

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Origens i desenvolupament de l'orientació

          1.1. Els origens a EEUU i a Europa

          1.2. Els factors determinants d'aquests orígens

          1.3. Maduració de la professionalització de l'OP

          1.4. Situació actual i marc normatiu

2. Unitat Formativa 2: L'orientació laboral, concepte, principis i funcions.

          2.1. Conceptes clau en la pedagogia laboral i l'orientació

          2.2. Funcions i dimenssions de l'orientació

3. Unitat Formativa 3: El mercat de treball, canvis i paradignes productius i econòmics

          3.1. Concepte de treball. Evoluació dels sistemes productius i la seva afectació en el mercat de treball

          3.2. Polítiques d'ocupació en relació als sistemes econòmics

4. Unitat formativa 4: El pedagog com a orientador

          4.1. El perfil professional del pedagog en l'àmbit de l'orientació

          4.2. Codi deontològic de l'orientador laboral

5. Unitat formativa 5: Tipus d'orientació. Eines i estratègies d'intervenció

          5.1. Àmbits d'intervenció

          5.2. Tipus d'intervenció: grupal, individual, comunitaria

          5.3. Nivells d'orientació: Informació, formació, intervenció...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 4,00 7,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 6,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Sessió expositiva 13,00 21,00 34,00
Treball en equip 1,00 25,00 26,00
Total 19,00 56,00 75

Bibliografia

 • A. Caballero (2005). Claves de la orientacion profesional. Madrid: Ed. CCS. Catàleg
 • M. Rodriguez Roman (2006). Gestión de la formación. la importancia de la formacion en el ambito empresarial. Vigo: Ed. Ideaspropias. Catàleg
 • Hofstadt Román, Carlos J. van der Gómez Gras, José María (cop. 2006 ). Competencias y habilidades profesionales para universitarios . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Hofstadt Román, Carlos J. van der Gómez Gras, José María (cop. 2006 ). Competencias y habilidades profesionales para universitarios . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els alumnes, en grups de màxim quatre persones, cercaran informació sobre l’orientació laboral en un altre país de la unió europea, així com el seu marc normatiu i les figures professionals que l’exerceixen. Complementaran aquesta cerca amb informació sobre la regulació del seu mercat laboral i les seves polítiques d’ocupació.
El treball ha de contemplar un anàlisi comparatiu entre el país triat i Catalunya.
Treball grupal relacionat amb el visionat d'una pel·licula 40
Prova d'avaluació 60

Qualificació

L’avaluació del mòdul es farà a través de les següents activitats:

? 1 activitat de treball dirigit grupal relacionada amb tot el contingut del mòdul
? 1 prova escrita individual

Per aprovar el mòdul, és imprescindible lliurar l’activitat i treure com a mínim una qualificació de 5 en el treball i 5 en la prova escrita.

Treball de grup:
(1) Aspectes formals (ortografia, sintaxi, desplegament ordenat, maquetació...)
(2) recórrer correctament als continguts del mòdul
(3) donar resposta correcta a l'objectiu que es persegueix
(4) originalitat, qualitat i aprofundiment de les qüestions abordades. 40 % de la nota

Examen individual:

Part objectiva: respondre correctament a les qüestions plantejades. Part resolutiva i reflexiva: donar resposta correcta i argumentada a la situació plantejada. 60 % de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-. Cal entregar els treballs sol.licitats pel professor dins el termini i les dates prepactades.
.- Cal la presentació a la prova escrita

Observacions

Valorar des de l'inici dels estudis d'anar creant la pròpia "caixa d'estris" per l'àmbit professional escollit.

Assignatures recomanades

 • Elaboració i gestió de projectes
 • Estratègies i tècniques d'orientació
 • Formació a l'empresa
 • Formació i desenvolupament professional
 • L'orientació per competències
 • Mercat de treball i inserció laboral
 • Models d'orientació
 • Pedagogia
 • Pedagogia i orientació per a l'ocupació
 • Pedagogia i orientació professional
 • Tècniques d'inserció sociolaboral