Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAUL CALVO SOLER  / CAROLINA FERNANDEZ BLANCO  / ANDREJ KRISTAN

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.

Continguts

1. El concepte y las concepcions de dret. a) Iusnaturalisme, dret natural i teoria de la justícia; b) Positivisme i la tesi de les fonts socials El problema de la relació entre dret i moral.

2. El conflicte. Análisis de situacions conflictes. Estàtica i Dinàmica de les relacions conflictives. Nivells d'intervenció en els conflictes; prevenció, gestió i resolució.

3. El Dret com un mètode de resoluciò de conflictes. La resoluciò des de la autoritat. Característiques de la intervenció. El procés judicial.

4. El Dret i el reconeixement de l'autonomia de la voluntad. La incorporació d'altres mecanismes de resolució de conflictes. La normativització dels procesos de mediació.

5. Conflictes i Drets fonamentals. Elements per treballar amb ells.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 25,00 37,00
Prova d'avaluació 28,00 49,00 77,00
Treball en equip 14,00 22,00 36,00
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

 • José Juan Moreso, Josep Maria Vilajosana (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Remo Entelman (2001). Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma (1). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • John Rawls (1994). El ideal del uso público de la razón. Cuenta y Razón,, . Recuperat , a http://www.cuentayrazon.org/revista/doc/086/Num086_004.doc
 • Miguel Rodríguez Piñero y María Fernández López (1986). Igualdad y Discriminación. Madrid: Técnos. Catàleg
 • Charles Taylor (2003). El Multiculturalismo y "la política del reconocimiento". Madrid: Fondo de Cultura Económica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1ª Prova objectiva. Preguntes tipus test. 20 preguntes tipus test (0,5 punt cada resposta correcta; els errors no descompten) 25
Treball individual. Anàlisi d'un cas. S'avaluarà la aplicació dels coneixements teòrics al cas objecte d'estudi. 25
Realiltzació d'un treball en grup a partir del visionat d'una pel.lícula La generació de propostes originals i la interacció dels alumnes 25
2ª Prova objectiva Exàmen test de 20 preguntes (0,5 per pregunta, les mal contestades no restan) 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura de "Funcions i conceptes bàsiques del dret" segueix un model d'avaluació continuada. La qualificació final s'obté a partir de les qualificacions parcials indicades a l'apartat sobre activitats d'avaluació, incloses les intervencions realitzades a les classes (teòriques i pràctiques) i a les activitats de dilluns que tenen un valor del 15% de la nota final. Per ser globalment aprovats cal ser aprovats en almenys una de les dues proves objectives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "No presentat" el estudiant que no hagi A) assistit al 75% de les lliçons; B) fet els exàmens escrits; C) exposat oralment un tema del curs convingut amb el profesor. El compliment dels tres requisits conjunts és condició necessària per a la nota final.