Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
En aquest mòdul tractarem l’adquisició de la llengua en contextos multilingüístics a Educació Infantil (0-6). També treballarem els processos d’aprenentatge de la llengua escrita des d’una perspectiva socioconstructivista –tant de la lectura com de l’escriptura- i el paper de la literatura en aquests processos.
Crèdits ECTS:
11
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA FALGAS ISERN  / MARIA MASGRAU JUANOLA  / ISABEL SERRAT SELLABONA

Competències

 • Conèixer els continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.
 • Identificar i analitzar la interdisciplinarietat i la globalitat dels processos de desenvolupament i d’aprenentatge infantil 0-6 en totes les dimensions: cognitiva, emocional, psicomotora, volitiva i de benestar
 • Identificar trastorns, carències i dificultats que pertorben el benestar dels infants i el desenvolupament físic i psíquic adequat.
 • Dissenyar propostes didàctiques que afavoreixin l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Argumentar l’activitat docent i la pròpia intervenció per a valorar-les de manera crítica.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.

Continguts

1. L’adquisició d’una nova llengua a Educació Infantil en contextos multilingüístics. Procés de desenvolupament de la nova llengua. Paper del docent. Situacions que afavoreixen la interacció lingüística.

2. L'escrit. El concepte d'alfabetització avui.

          2.1. La documentació a l'escola bressol.

          2.2. Parlem de la lectura. Mètodes i enfocaments. Etapes. La comprensió lectora. Foment de la lectura.

          2.3. La descoberta de l'escriptura. Revisió de metodologies. Etapes d'adquisició.

3. Poesia i narrativa.

4. La interacció didàctica en el procés d'adquisició de la llengua escrita. El paper de l'infant i la intervenció docent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30,00 30,00
Anàlisi / estudi de casos 21,00 72,00 93,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 33,00 37,00
Exposició dels estudiants 12,00 21,00 33,00
Pràctiques en empreses / institucions 6,00 32,00 38,00
Prova d'avaluació 3,00 18,00 21,00
Sessió pràctica 3,00 20,00 23,00
Total 49,00 226,00 275

Bibliografia

 • Artigal, Josep Maria (DL 1984 ). Com fer descobrir una nova llengua : proposta metodològica i pràctica per a introduir a parvulari el català per a no-catalanoparlants . Vic: EUMO. Catàleg
 • Artigal, Josep Maria (1989 ). La Immersió a Catalunya : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques . Vic: Eumo. Catàleg
 • Arnau Querol, Joaquim (1998 ). Els Programes d'immersió: una perspectiva europea . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • BIGAS, M., CORREIG, M. (2000). Didáctica de la lengua en educación infantil. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Casares, Ramon (2009 ). Educación y sociedad : una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el entorno social . Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Carlino, P. Santana, D. (cop. 1996 ). Leer y escribir con sentido : una experiencia constructivista en educación infantil y primaria . Madrid: Visor. Catàleg
 • Díez Vegas, Cristina (2004 ). La Escritura colaborativa en educación infantil: estrategias para el trabajo en el aula . Barcelona: ICE :Horsori. Catàleg
 • FONS I ESTEVE, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure: alfabetització inicial i ús real de la llengua escr. Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Graves, D.H (1991 ). Didáctica de la escritura . Madrid: Morata [etc.]. Catàleg
 • Maruny Curto, Lluís Ministral Morillo, Maribel Miralles Teixidó, Manuel Calm Masó, Josep Teberosky, Ana (DL 1997 ). Escribir y leer : materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito de tres a ocho años . Zaragoza: Edelvives. Catàleg
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (1999 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Ruiz Bikandi, Uri (DL 2000 ). Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Teberosky, Ana (1992 ). Aprendiendo a escribir . Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Siguan, Miquel (1998 ). Bilingüisme i educació . Barcelona: EDIUOC :Proa. Catàleg
 • TEBEROSKY, Ana, SOLÉ, Isabel (1999). Psicopedagogia de la lectura i l’escriptura. Barcelona: UOC. Catàleg
 • TEBEROSKY, Ana, COLOMER, Teresa (2001). Proposta constructivista per aprendre a llegir i escriure. Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Teberosky, Ana (2003 ). Contextos de alfabetización inicial . Barcelona: Universitat de Barcelona. ICE [etc.]. Catàleg
 • Valls Juliá, Juan (1998 ). Los Aprendizajes tempranos : (marco pedagógico) . Barcelona: Casals. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1989 ). Adquisició i desenvolupament del llenguatge : l'importantés prevenir . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vila, Ignasi (2006 ). Llengua, escola i immigració: un debat obert . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Generaliat de Catalunya. Estudis. Educació Infantil. Currículum. Recuperat , a xtec.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi de casos Capacitat de relació
Domini contintut
10
Pràctica a una aula d'educació infantil: disseny d'una activitat de lectura, intervenció i anàlisi de la seqüència. Nivell d'apliació dels continguts treballats
Grau de reflexió.
Propostes coherents i creatives, adequades a la finalitat i al context.
20
Prova escrita Domini de l'expressió escrita: coherència, cohesió, morfosintaxi i ortografia
Capacitat de síntesis
Reflexió crítica
Coneixements de didàctica de la llengua escrita a EI
10
Intervenció i participació a una jornada expositiva sobre el treball de la llengua escrita a l'Educació infantil. Nivell d'exposició oral formal.
Capacitat de síntesi.
Adequació al context i destinataris
25
Recull de textos literaris adequats per Educació Infantil i proposta didàctica. Adequació del text a Educació infantil.
Criteris en la tria.
Creativitat en la proposta didàctica
Correcció lingüística en la presentació
10
Lectura d'un llibre especialitzat de la bibliografia. Capacitat expositiva i argumentativa
Resum coherent del text
10
Reflexió individual dels continguts del curs. Domini de l'expressió escrita
Coherència i adequació
Nivell de contiguts
15

Qualificació

Per superar el mòdul s'han de presentar treballs derivats de les pràctiques d'aula. Cal fer les pràctiques proposades a l'escola i el teball de síntesi. Cal superar les proves d'avaluació. El treball de síntesi i les proves s'han d'aprovar.
Segons criteris elaborats pel professorat de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats.
El domini mínim exigit es correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües corresponent a nivell C de català.
El domini de llengua es tindrà en compte en la valoració final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Observacions

Cal un bon nivell de llengua oral i escrita per aprovar l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1)