Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica del sistema educativa del país. Experiències internacionals i bones practiques (3-6 anys). Legislació de l'escola. Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització del cicle 3-6 en escoles d'infantil i primària. El docent d'infantil a l'escola infantil i a l'escola d'infantil i primària (3-6 anys). La relació família-escola en l'educació infantil. Institucions i serveis d'atenció al nen de 3-6 anys. Gestió de l'aula. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc (3-6 anys). Treball en Equip. Procés educatiu en l'etapa 3-6: metodologia, recursos i estratègies. Processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnes de 3-6 anys. Expressió oral i escrita comunicativa en anglès en la investigació i comunicació d'experiències internacionals innovadors en ed. Infantil. Tècniques i metodologies d'investigació aplicades a la millora de la pràctica educativa.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT FRESQUET MARGALEF  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER

Competències

 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Identificar i analitzar les condicions històriques i legislatives que emmarquen la pràctica docent.
 • Analitzar centres educatius concrets per trobar elements identificadors de millora i qualitat, a nivell nacional i internacional.
 • Intervenir en l'organització dels centres d'Educació Infantil i Primària i en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament, a fi d'implicar-se en les tasques globals i millorar la qualitat de la gestió.

Continguts

1. El parvulari, l'escola infantil de 3 a 6 anys. Diferències entre els centres d'educació infantil específics, i els parvularis integrats als centres d'educació infantil i primària. Anàlisi de les diferències entre aquests centres a Espanya i a Europa.

2. El procés educatiu a l'etapa de 3 a 6 anys. Metodologies més rellevants per treballar en aquesta etapa. Criteris metodològics per a treballar amb infants de 3 a 6 anys.

3. Materials i recursos. Organització del treball a l'aula i en els diferents espais del centre. L'organització dels infants en grups. L'organització del temps en els centres de 0 a 6 anys.

4. L'organització material dels centres d'educació infantil de 3 a 6 anys. Característiques dels edificis, espais, mobiliari, materials dels centres de 3 a 6 anys. Condicions higiènco-sanitàries i de seguretat que han de reunir aquests centres. L'organització dels espais i materials en els centres de 3 a 6 anys.

5. La relació entre familia i escola en els centres de 3 a 6 anys. El reconeixement de la diversitat familiar en totes les actuacions que es porten a terme en el centre. Anàlisi i preparació de reunions, entrevistes, informes, així com d'altres actuacions que es porten a terme en el centre amb les families.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 49,00 101,00 150,00
Total 49,00 101,00 150

Bibliografia

 • Baráibar López, José Manuel (2005 ). Inmigración, familias y escuela en educación infantil . Madrid: Catarata. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1996 ). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Comellas, María Jesús (2009 ). Família i escola : compartir l'educació . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Domínguez Chillón, Gloria (cop. 2000 ). Proyectos de trabajo : una escuela diferente . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Geli, Anna M. (1992 ). Reflexions sobre l'ensenyament de les ciències naturals . Vic: Eumo. Catàleg
 • Hernández, Fernando (2002). La Organización del currículum por proyectos de trabajo : el conocimiento es un calidoscopio (10a ed.). [Barcelona]: Graó :ICE Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa (cop. 2001 ). La Educación infantil 0-6 años (5ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Majoral, Sílvia (2004 ). Veig tot el món! Créixer junts tot fent projectes . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Malaguzzi, Loris (1996 ). Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Pozuelos Estrada, Francisco José (2007 ). Trabajo por proyectos en el aula : descripción, investigación y experiencias . Morón de la Frontera (Sevilla): Cooperación Educativa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
En grups de cinc, preparació d'una proposta metodològica adreçada a infants de 3 a 6 anys, seguint una pauta presentada per les professores. Les professores entregaran una pauta amb els criteris específics d'avaluació d'aquesta pràctica 25
En grups de 6 anàlisi i preparació d'un racó per infants de 3 a 6 anys.


Les professores entregaran una pauta amb els criteris específics d'avaluació d'aquesta pràctica 20
En grups de 6 confecció d'un horari adreçat a infants de 3 a 6 anys, seguint una pauta donada per les professores. Les professores entregaran una pauta amb els criteris específics d'avaluació d'aquesta pràctica 10
En grups de 3. Anàlisi i descripció de la diversitat familiar i de les relacions família escola que es porten a terme en un centre de 3 a 6 anys, tant a nivell de continguts curriculars o de relació amb cada família, activitats col•lectives o de formació de famílies i proposar accions de millora o innovació a partir de l’anàlisi realitzada amb l’equip docent.
Les professores entregaran una pauta amb els criteris específics d'avaluació d'aquesta pràctica 25
Autoavaluació de la tasca desenvolupada a l'assignatura seguint una pauta donada per les professores. Les professores entregaran una pauta amb els criteris específics d'avaluació d'aquesta pràctica 20

Qualificació

En relació a cada treball les professores entregaran una pauta prèvia amb els críteris específics d'avaluació, els quals tindran en compte les competències que s'han d'avaluar.

Observacions

Atenent la importància que té el treball en equip per a la formació dels mestres així como una correcta expressió oral i escrita, es tindrà en compte la participació a les classes pràctiques així com en la presentació dels treballs.