Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Presentació de l'enfocament de l'educació inclusiva i el marc legal de l'educació especial. Aprofundiment en els trastorns del desenvolupament i les dificultats especials d'aprenentatge que pot presentar l'alumnat, i respostes educatives davant d'aquestes.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA AMADO CODONY

Competències

 • Identificar i analitzar la interdisciplinarietat i la globalitat dels processos de desenvolupament i d’aprenentatge infantil 0-6 en totes les dimensions: cognitiva, emocional, psicomotora, volitiva i de benestar
 • Identificar trastorns, carències i dificultats que pertorben el benestar dels infants i el desenvolupament físic i psíquic adequat.
 • Plantejar situacions educatives que fomentin la presa de consciència dels alumnes respecte del seu propi procés d’aprenentatge.
 • Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • Analitzar i contrastar les pròpies vivències i la realitat escolar amb els referents teòrics.

Continguts

1. Educació inclusiva

          1.1. Evolució històrica de l'educació especial

          1.2. La pràctica de les escoles inclusives

2. Coneixement i actuació en les necessitats especials d'aprenentatge

          2.1. Trastorns del desenvolupament

          2.2. Dificultats d'aprenentatge

3. Resposta educativa davant les necessitats especials d’aprenentatge

          3.1. L’avaluació psicopedagògica

          3.2. L’atenció a la diversitat a l’aula i les adaptacions curriculars

          3.3. Ensenyar a pensar a través del currículum

4. Experiències de bones pràctiques

          4.1. Bones pràctiques d’escola inclusiva

          4.2. Pla d’Acció 2008-2015: Aprendre junts per viure junts

5. La recerca en necessitats especials d'aprenentatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 10 9 19
Classes pràctiques 6 11 17
Elaboració de treballs 0 15 15
Exposició dels estudiants 5 9 14
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Aldámiz-Echevarría, M. (2002). Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Arainz, P. (2003). Educación inclusiva: Una escuela para todos.. Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Giné, C. (2009). La educación inclusiva: De la exclusión a la plena participación de todo el.... Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Giné, C. (2010). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: UOC. Catàleg
 • González, D. (2002). Las dificultades de aprendizaje en el aula. Barcelona: Edebé. Catàleg
 • Gross, J. (2004). Necesidades educativas especiales en educación: Una guía práctica.. Madrid: Morata. Catàleg
 • Luque, D.J. (2002). Trastornos del desarrollo y adaptación curricular. Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Macarulla, I. i Saiz, M. (2009). Bones pràctiques d'escola inclusiva: La inclusió d'alumnat amb discapacitat.... Barcelona: Graó. Catàleg
 • Marchesi, A.; Coll, C.; i Palacios, J. (2007). Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y necesidades.... Madrid: Alianza. Catàleg
 • Martín, E. i Mauri, T. (2011). Orientación educativa: Atención a la diversidad y educación inclusiva.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Mauri, T. (Coord.) (2011). Orientación educativa: atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Puigdellívol, I. (2001). La educación especial en la escuela integrada: Una perspectiva desde.... Barcelona: Graó. Catàleg
 • Puigdellívol, I. (1993). Necessitats educatives especials. . Barcelona: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Santiuste, J. (2005). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Madrid: CCS. Catàleg
 • Sanz, A. (2008). Per què em costa tan aprendre? Trastorns de l'aprenentatge.. Barcelona: Edebé. Catàleg
 • Timoneda, C. (2006). La experiencia de aprender: Una visión práctica de las dificultades.... Girona: Curbet Comunicació Gràfica. Catàleg
 • Vlachou, A. (1999). Caminos hacia una educación inclusiva. Madrid: La Muralla. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Caldrà entregar totes les pràctiques que es vagin fent dins i/o fora de l'aula. 20
Exposicions orals Caldrà que els alumnes escullin un article científic i que el treballin en grup per a presentar-lo, posteriorment, a la resta dels seus companys. 20
Elaboració de treballs Al final de l'assignatura caldrà elaborar una síntesi final (màxim 3 pàgines) que contempli tots els continguts de l'assignatura. 60

Qualificació

Avaluació continuada:
- 60 % síntesi final de tots els continguts de l'assignatura (extensió màxima 3 pàgines)
- 20 % presentació en grup d'un article científic sobre algun dels temes de l'assignatura
- 20 % presentació de totes les pràctiques realitzades dins i/o fora de l'aula

Excepcionalment, aquells alumnes que no puguin seguir la modalitat d'avaluació continuada perquè no puguin complir amb un 80 %de l'assistència, hauran de seugir la modalitat d'avaluació única.

Avaluació única:
- 80 % examen tipus test
- 20 % informe d'un article científic sobre algun dels temes de l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada:
Un estudiant obtindrà la nota de NP quan no entregui (en la data prèviament establerta) alguna de les activitats d'avaluació (síntesi final, dossier de pràctiques, presentació oral).

Avaluació única:
Un estudiant obtindrà la nota de NP quan no assisteixi a l'examen final i/o no entregui l'infome sobre l'article científic en la data establerta.