Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Bases conceptuals en els processos de pèrdua. Teoria de l'afecció. Les emocions. Trauma. Dol. El dol com a procés complex. Símptomes. Tasques. Dinamismes. Estratègies d'afrontament. Prevenció de les dificultats en el procés de dol. Educació per a la vida i la mort. Cures pal•liatives. Donar males notícies. Veure el cos. Cerimònia de comiat personalitzat. Avaluació del procés de dol. Principals factors de risc. Intervenció en processos de dol. Assessorament. Teràpia individual. Teràpia grupal. Dol complicat. Tipologia. Dols desautoritzats. Estratègies terapèutiques. Els nens i el dol. Comprensió del concepte de mort. Model IDA d'ajuda al nen en dol. Principals intervencions psicològiques. La cura del professional. Prevenció de la fatiga de la compassió..
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS

Competències

 • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Respectar les normes socials i organitzacionals dintre de les activitats relacionades amb la formació acadèmica.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en els treballs que es realitzin al llarg del Grau.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Treballar en equip i demostrar responsabilitat, autoexigència i esperit de superació.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cada un dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. La mort i el dol: temes tabú.

2. El professional davant la mort i el dol. Prevenció de la fatiga de la compassió.

3. Prevenció primerenca als Serveis Funeraris: - Veure el cos -Cerimònia personalitzada

4. El procés de Dol: - Definició i Classificació - Tasques per elaborar el dol - Factors de risc

5. Avaluació del procés de dol: entrevista d'acollida

6. Assessorament en processos de dol normals: Principals tècniques generals i específiques.

7. Intervenció psicològica en processos de dol complicat

8. Teràpia de dol grupal

9. Com ajudar als nens i adolescents en dol: Model IDA d'avaluació i intervenció en dol infanto-juvenil

10. Intervenció psicològica amb persones al final de la vida: - Com comunicar una mala noticia - La preservació de la dignitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,00 10,00 11,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 0 10,00
Elaboració individual de treballs 10,00 5,00 15,00
Lectura / comentari de textos 0 5,00 5,00
Prova d'avaluació 12,00 4,00 16,00
Simulacions 10,00 3,00 13,00
Treball en equip 2,00 4,00 6,00
Total 45,00 31,00 76

Bibliografia

 • Clavero, P.J y Cunill, M (2008). Rituales de despedida y conmemoración: La celebración de una vida. Su función pr. Girona: Alfinlibros. Catàleg
 • Worden, W (1997). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona2: Paidos. Catàleg
 • Buckman,R (2001). Com donar males noticies. Vic: EUMO. Catàleg
 • Neymeyer,R (2001). Aprender de la pérdida. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • Bayes, R (2001). Psicología del sufrimiento y de la muerte. Barcelona: Paidos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
- Diari de Treball: Escriptura reflexiva Presentar al final de l'assignatura el diari amb les reflexions sobre el treballat a classe 10
- Estudi de casos Es presentarà el cas d'una persona en dol i l'alumne haurà d'identificar els factors de risc. Moment del dol. Mecanismes d'afrontament. Tanmateix haurà de proposar un pla d'intervenció. 40
- Planificar una cerimònia d'acomiadament En grups es planificarà una cerimònia de comiat i s'exposarà a classe 10
- Entrenament en tècniques d'acompanyament L'alumne haurà de mostrar l'adquisició de les habilitats d'acompanyament bàsiques a persones en processos de pèrdua i dol. 20
- Planificació de sessions per treballar diferents aspectes del procés de dol En grups s'elaborarà una sessió per treballar un aspecte del procés de dol i es presentarà a classe. 20

Qualificació

Per superar l'assignatura cal:
- L'assistència mínima al 80% de les classes presencials de grup gran i de grup petit. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho amb document escrit i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Presentar el treball dirigit i obtenir una qualificació mínima de 5.
- Aprovar totes les activitats amb una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- Manca d'assistència (no assolir el mínim del 80% d'assistència) a les classes de grup gran i grup petit i no realització del treball compensatori a termini.
- No presentació de tots els treballs d'avaluació requerits al programa.