Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aquesta matèria ofereix una introducció als gèneres periodístics informatius i d’opinió. S’abordarà el concepte de gènere periodístic des de les seves modalitats primordials: notícia, entrevista, reportatge, crònica i opinió. Al mateix temps s’exposarà un conjunt de conceptes que ha de permetre contextuar aquestes modalitats en el marc general del periodisme. Així, les esferes privada i pública del periodisme, el concepte d’opinió pública, els tipus de publicacions periodístiques, la funció democràtica de la qualitat informativa, les estratègies compositives i les característiques del discurs periodístic, bastiran un cos de reflexió teòrica i un treball pràctic destinats al domini de la cultura periodística, al diagnòstic crític dels mitjans de comunicació i a la consecució de les habilitats expressives de la pràctica periodística de la nostra època. L’estudi es fa preferentment a partir de mostres de la premsa actual catalana i espanyola, així com a partir de firmes de referència de la tradició periodística d’arreu del món.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS MUNTADA VENDRELL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10:00-11:30, dc 10:00-11:30

Competències

 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • E14. Conèixer els principals mitjans escrits, audiovisuals i digitals
 • E15. Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • E16. Aplicar diferents nivells de lectura a fonts d'informació diverses
 • E17. Conèixer les principals estratègies narratives i discursives per elaborar models informatius, interpretatius i d'opinió
 • E18. Conèixer els principals recursos digitals (diccionaris, traductors automàtics, llibres d'estil, etc.) de diferents llengües, sobre tot català, castellà i anglès i utilitzar-los adequadament
 • E19. Avaluar problemes lingüístics i textuals concrets i definir estratègies per superar-los
 • E20. Desenvolupar estratègies d'argumentació gramatical.
 • E21. Avaluar materials de naturalesa normativa i els seus criteris subjacents o explícits per aplicar-los en el camp de la comunicació

Continguts

1. Gèneres periodístics

          1.1. Concepte

          1.2. Composició modular i composició formal

2. Els mitjans de comunicació i la cultura de masses

          2.1. Esfera privada i esfera pública

          2.2. L'opinió pública

3. El periodisme en la societat actual

          3.1. Tipus de publicacions

          3.2. Com es fa un diari

          3.3. Tipologia dels gèneres periodístics

4. Teoria i pràctica de la redacció periodística

          4.1. Qualitat informativa

          4.2. Característiques del discurs periodístic

5. Gèneres informatius i d’opinió. Acotacions generals

          5.1. Estratègies retòriques en els gèneres periodístics

          5.2. Diversificació dels gèneres en els diaris d’informació general

          5.3. Pluralitat en els gèneres d’opinió

6. Gèneres informatius

          6.1. La notícia

          6.2. La crònica

          6.3. El reportatge

          6.4. L'entrevista

7. Gèneres d'opinió

          7.1. L'editorial

          7.2. La columna d'autor

          7.3. L'article de fons

          7.4. La semblança o el retrat

          7.5. L'humor gràfic

          7.6. Cartes dels lectors

          7.7. El lector crític

8. El periodisme i la prosa de "no ficció"

          8.1. La veritat i la versemblança

          8.2. Estratègies narratives

          8.3. Naturalesa literària dels textos d'opinió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 15,00 25,00
Assistència a actes externs 2,00 2,00 4,00
Elaboració individual de treballs 22,00 17,00 39,00
Exposició dels estudiants 10,00 2,00 12,00
Prova d'avaluació 9,00 9,00 18,00
Sessió pràctica 50,00 50,00 100,00
Total 103,00 95,00 198

Bibliografia

 • ARMENTIA, José Ignacio; i CAMINOS, José María (2003). Fundamentos del periodismo impreso. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • ATORRESI, Ana (2000). Los géneros periodísticos. Buenos Aires: Colihue. Catàleg
 • BEZUNARTEA, Olfa (1998). 21 lecciones de reporterismo. Bilbao: Universidad del País Vasco. Catàleg
 • BRIGGS, Asa; i BURKE, Peter (2005). De Gutenberg a internet. Madrid: Taurus. Catàleg
 • BROOKS, Brian S. (2005). News reporting and writing (8). Nova York: Bedford/St. Martin's Press. Catàleg
 • BURGUET, Francesc (2004). Les trampes dels periodistes. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • CANTAVELLA, Juan; i SERRANO, José Francisco (2004). Redacción para periodistas. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • CASASÚS, Josep M. (1988). El pensament periodístic a Catalunya. Barcelona: Curial. Catàleg
 • CRUZ, Juan (2010). ¿Periodismo? Vale la pena vivir para este oficio. Barcelona: Debolsillo.
 • GAYE TUCHMAN (1983). La producción de la noticia. Un estudio sobre la construcción de la realidad. Barcelona: Gustavo Gili.
 • GOMIS, Llorenç (1989). Teoria dels gèneres periodístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • GUILLAMET, Jaume (1994). Història de la premsa, la ràdio i la televisió de Catalunya (1641-1994). Barcelona: La Campana.
 • KAPUSCINSKI, Ryszard (2005). Los cínicos no sirven para este oficio. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • KOVACH, Bill; i ROSENSTIEL, Tom (2003). Los elementos del periodismo. Madrid: Ediciones El País. Catàleg
 • MICÓ, Josep Lluís (2006). Periodisme a la xarxa. Llenguatge nou d'un ofici vell. Vic: Eumo. Catàleg
 • PILGER, John (2007). ¡Basta de mentiras! El periodismo de investigación que está cambiando el mundo. Barcelona: RBA.
 • POSTMAN, Neil (1990). Divertim-nos fins a morir. El discurs públic a l'època del "show-business". Barcelona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • SÁEZ I CASAS, Albert (1999). De la representació de la realitat. Propostes d'anàlisi del discurs mediàtic. Barcelona: Dèria Editors. Catàleg
 • SANTAMARÍA, Lúisa (1990). El comentario periodístico. Los géneros persuasivos. Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • SANTAMARÍA, Luisa; i CASALS, María Jesús (2000). La opinión periodística. Argumentos y géneros para la persuasión. Madrid: Fragua. Catàleg
 • SORIANO, Jaume (2007). L'ofici del comunicòleg. Mètodes per investigar la comunicació. Vic: Eumo. Catàleg
 • VAN DIJK, Teun (1990). La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • WESTON, A. (1999). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.
 • WOLFE, Tom (1974). El nuevo periodismo. Barcelona: Anagrama.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures crítiques Saber analitzar els diferents gèneres periodístics. 10
Treball en grup Saber treballar en equip 0
Assistència a actes culturals Participar dels mecanismes culturals de la societat 0
Controls de contingut Aplicar diferents nivells de lectura a fons d'informació diverses. 10
Exposicions públiques Comunicar-se oralment i per escrit 10
Elaboració i anàlisi de textos periodístics Avaluar materials de naturalesa normativa i els seus criteris subjacents o explícits per aplicar-los al camp de la comunicació. 20
Validació de continguts (examen final) Avaluar materials de naturalesa normativa i els seus criteris subjacents o explícits per aplicar-los al camp de la comunicació. 40
Seguiment (seriositat i responsabilitat en la feina; eficàcia en l’expressió, planificació i organització del text; millora progressiva en la qualitat dels textos i controls; qualitat lingüística; etc.) Avaluar materials de naturalesa normativa i els seus criteris subjacents o explícits per aplicar-los al camp de la comunicació. 10

Qualificació

Hi ha dos sistemes d’avaluació:

I) Avaluació continuada
II) Avaluació final

I. Avaluació continuada
Tot seguit, es detalla la tipologia d’activitats avaluables, el valor en la nota final (/100) i la previsió de calendari:
1. 2 controls de continguts: /20 (Desembre)
2. Exposició pública a classe: /10 (Tot el curs)
3. Elaboració i anàlisi de textos periodístics:/20 (Maig)
4. Examen final (validació de continguts):/40 (Juny)
5. Qualitat:/10 (Tot el curs)

Seqüenciació de les activitats
El professor anunciarà en el moment oportú les dates i terminis de tota mena d’activitats, tant presencialment a l’aula en horari lectiu com a través de la pàgina web de l’assignatura.
En l’enunciat de cada prova el professor indicarà, de manera precisa, els criteris d’avaluació

II. Avaluació Final
- El sistema d’avaluació final està previst sobretot per als alumnes que no assisteixin regularment a classe i no segueixin les activitats programades i avaluables.
- Els alumnes que no segueixen l’avaluació continuada segueixen l’avaluació final. En aquest sistema, la nota final sorgirà de dues qualificacions diferents: l’examen final (70%) i els treballs (30 %; activitat avaluable 3).
- L’examen final d’aquesta via no serà el mateix que el de l’avaluació continuada: mentre que en aquest darrer sistema l’examen final serà una validació general de continguts, en el sistema d’avaluació final l’examen final serà, forçosament, de caràcter eminentment teòric.
- Els treballs, que en aquest sistema d’avaluació tindran un pes del 30 % en la nota final, s’hauran de lliurar quan el professor ho precisi o com a molt tard el dia de l’examen final. El professor indicarà amb antelació suficient les característiques d’aquests treballs, que es podran consultar a la web de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a zero.

Observacions

PLANTEJAMENTS METODOLÒGICS DE L'ASSIGNATURA
L’assignatura es desplegarà segons els conceptes teòrics oferts a classe, les ampliacions i consultes bibliogràfiques pertinents per part de l’alumnat, la comprensió i valoració de les lectures obligatòries, l’elaboració de treballs pràctics i l’adquisició progressiva de coneixements.

L’alumne interessat en la Comunicació Cultural i, més concretament, en els Gèneres Periodístics, hauria d’estar al cas d’aquells actes culturals que tenen lloc en el seu entorn més proper, al mateix temps que n’hauria de saber valorar l’interès cultural i periodístic. Des d’aquesta assignatura es potenciarà l’assistència i participació a tots aquells actes culturals que poden culminar el procés d’aprenentatge i estimular nous interessos. Aquest tipus d’activitats, lògicament, no es poden encabir dins l’horari lectiu i, per això, l’alumne hauria de fer l’esforç de destinar-hi una part del seu temps no lectiu.

L’assignatura està programada perquè se segueixi a partir de les diverses activitats que s’aniran proposant en el decurs de les classes presencials: lectures crítiques, investigació individual, treball en grup, assistència a actes culturals, controls de contingut, exposicions públiques i elaboració i anàlisi de textos periodístics. Una part d’aquestes activitats tindrà lloc durant les hores de classe i una altra part haurà de ser preparada pels alumnes. En tots els casos, les activitats es derivaran dels continguts teòrics i pràctics analitzats a les classes, d’aquí la necessitat d’assistir regularment a classe. Aquesta via és la més indicada tant per seguir el curs de manera solvent i racional, com per aconseguir les competències de manera gradual i progressiva, de manera que per l’alumne que segueixi el sistema d’avaluació continuada, l’examen final (indicat a l’apartat Avaluació) serà una validació general de continguts del curs.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.