Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MAGDALENA VILA FIGAREDA

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Unitat Formativa 1- Conceptes clau en la Pedagogia laboral i l'orientació -. El mercat de treball. Elements. Intermediaris. Polítiques -. El perfil professiona. LEs competències. L'ocupació i la ocupabilitat. La selecció de pfersonal -. Tipus d'organitzacions. Estructura i funcionament -. La formació. La informació professional. L'orientació

2. Unitat Formativa 2- La formació a les organitzacions. Paper del Pedagog/a -. La importància de la formació a les organtizacions. Modalitats de formació. -. Les necessitats de formació. Diagnòstic. -. El Pla de Formació: Anàlisis, disseny, impartició i avaluació.

3. Unitat de Formació- 3: L'orientació. Paper del Pedagog/a -. L'orientació al llarg de la vida. Tendències. Punt de partida -. Tipus d'orientació. Eines i estratègies. De l'acollida a la presa de decisions -. De la informació a la inserció. El projecte professional.

4. Unitat Formativa - 4: El mapa global de l'àmbit. -. Què, com, quan i perquè -. Les mees competències en aquest àmbit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2,00 0 2,00
Anàlisi / estudi de casos 3,00 4,00 7,00
Assistència a actes externs 3,00 2,00 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 10,00 12,00
Lectura / comentari de textos 0 3,00 3,00
Resolució d'exercicis 4,00 2,00 6,00
Sessió expositiva 2,00 0 2,00
Sortida de camp 3,00 2,00 5,00
Treball en equip 4,00 0 4,00
Total 23,00 23,00 46

Bibliografia

 • A. Caballero (2005). Claves de la orientacion profesional. Madrid: Ed. CCS.
 • M. Rodriguez Roman (2006). Gestión de la formación. la importancia de la formacion en el ambito empresarial. Vigo: Ed. Ideaspropias.
 • Hofstadt Román, Carlos J. van der Gómez Gras, José María (cop. 2006 ). Competencias y habilidades profesionales para universitarios . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Hofstadt Román, Carlos J. van der Gómez Gras, José María (cop. 2006 ). Competencias y habilidades profesionales para universitarios . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Creació d'una carpeta d'aprenentatge. -. Valorar la reflexió personal com a estratègia per la millora professional
-. Ordenació, classificació del material de classe
-. Organització i presentació de material d'estudi
-. Presentació de materials d'orientació (cercats per l'alumne)
-. Presentació de materials de formació(cercats per l'alumne)
45
Anàlisi i estudi de casos en matèria d'orientació Participació en el seu anàlisis
Presentació dels casos en la carpeta d'aprenentatge
5
Visita d'una aula de recerca activa de feina -. Assistència i participació
-. Elaboració d'un mapa conceptual de l'estructura de l'aula (incloure en la carpeta d'aprenentatge)
5
Coneixement de les activitats formatives d'una empresa pública. -. Assistència i paticipació
-. Grau d'elaboració i reflexió personal del resum de l'activitat ( incloure en la carpeta d'aprenentatge)
5
Facilitar la integració de coneixements de l'àmbit amb el desenvolupament de diferents exercicis teòric-pràctics.
-. Reflexió i anàlisi personal dels exercicis. Participació a l'aula
-. Presentació formal a l'aula( si s'esca) i a la carpeta d'aprenentatge
10
Recerca, lectura i treball de diferents articles relacionats amb la matèria que facilitin l'aprenentatge de l'àmbit -. Presentació a la carpeta d'aprenentatge de diferents lectures analitzades
-. Elaboració de fitxes de programació
-. Elaboració d'informes d'orientació
10
Elaboració de mapes conceptuals, esquemes, presentacions,... de recull d'informació. Elaboració de la caixa d'estris dins de la carpeta d'aprenentatge -. Presentació dels reculls d'informació dins la carpeta d'aprenentatge
-. Disseny de la fitxa metodològica individual
10
Presentació de conceptes. Anàlisi. Descripció. -. Assistència i participació 5
Presentació de diferènts mètodes i tècniques didàctiques -. Incorporació de la metodologia a la carpeta d'aprenentatge juntament amb la valoració de la seva viabilitat didactica en entorns concrets 5

Qualificació

-. Inici del Grau de PEdagogia. Es universitat presencial. Es valora l'assistència i participació a les classes.
-. Qualitat en els comentaris i treballs
-. Grau d'elaboració i reflexió personal

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-. Cal entregar els treballs sol.licitats pel professor dins el termini i les dates prepactades.

Observacions

Valorar des de l'inici dels estudis d'anar creant la pròpia "caixa d'estris" per l'àmbit professional escollit.

Assignatures recomanades

 • Elaboració i gestió de projectes
 • Estratègies i tècniques d'orientació
 • Formació a l'empresa
 • Formació i desenvolupament professional
 • L'orientació per competències
 • Mercat de treball i inserció laboral
 • Models d'orientació
 • Pedagogia
 • Pedagogia i orientació per a l'ocupació
 • Pedagogia i orientació professional
 • Tècniques d'inserció sociolaboral