Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Aquest mòdul està enfocat a: • Conscienciar l’estudiant de la necessitat que els i les mestres han de ser uns bons comunicadors, en tots els llenguatges disponibles. Desenvolupar les nocions bàsiques en aquest sentit i millorar. • Entendre que en la comunicació les formes i els continguts són interdependents, i ser crític amb aquestes relacions. • Expressar-se oralment i per escrit amb correcció en les llengües oficials i en anglès. Diagnosticar el nivell real de l’estudiant en relació a les tres llengües, millorar-lo, i prendre consciència que els i les mestres són tots professors de llengua en qualsevol de les seves activitats, i per tant, han de servir de model lingüístic.
Crèdits ECTS:
15
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Indistintament (50%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA TERESA BARDERA GARCIA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JORDI CICRES BOSCH  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / DAVID MARTIN ESTRADA LUTTIKHUIZEN  / JOSEFINA FERRES FONT  / ROSER GÜELL ORDIS  / ISABEL LLAUGER RIBAS  / MANUEL LOPEZ CRUELLS  / LIDIA MONFORTE GOMEZ  / SERGI ROURA PLANAS

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA TERESA BARDERA GARCIA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JORDI CICRES BOSCH  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / DAVID MARTIN ESTRADA LUTTIKHUIZEN  / JOSEFINA FERRES FONT  / ROSER GÜELL ORDIS  / ISABEL LLAUGER RIBAS  / MANUEL LOPEZ CRUELLS  / LIDIA MONFORTE GOMEZ  / SERGI ROURA PLANAS

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA TERESA BARDERA GARCIA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JORDI CICRES BOSCH  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / DAVID MARTIN ESTRADA LUTTIKHUIZEN  / JOSEFINA FERRES FONT  / ROSER GÜELL ORDIS  / ISABEL LLAUGER RIBAS  / MANUEL LOPEZ CRUELLS  / LIDIA MONFORTE GOMEZ  / SERGI ROURA PLANAS

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA TERESA BARDERA GARCIA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JORDI CICRES BOSCH  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / DAVID MARTIN ESTRADA LUTTIKHUIZEN  / JOSEFINA FERRES FONT  / ROSER GÜELL ORDIS  / ISABEL LLAUGER RIBAS  / MANUEL LOPEZ CRUELLS  / LIDIA MONFORTE GOMEZ  / SERGI ROURA PLANAS

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Habilitats lingüístiques en català nivell C.2 dins el marc europeu de llengües. - Domini del lèxic i la gramàtica catalana. - Tècniques d’expressió oral i escrita.

2. Habilitats lingüístiques en castellà nivell C.2 dins el marc europeu de llengües. - Domini del lèxic i la gramàtica castellana. - Tècniques d’expressió oral i escrita.

3. Habilitats lingüístiques en anglès nivell B1 dins el marc europeu de llengües. - Domini del lèxic i la gramàtica anglesa. - Tècniques d’expressió oral i escrita.

4. Comunicació a través de les TIC. - Llenguatge audiovisual i multimèdia - Recursos tecnològics per a la comunicació a l’escola - Creació a través de les TIC - Ús innovador de les TIC

5. Comunicació visual. Dibuix, disseny, principis, funcions i crítica. - Estètica, informació, educació, persuasió. - Registres i codis del llenguatge visual. - Guies de disseny i comunicació visual per a mestres. - Cultura visual i perspectives ètiques (justícia social, sostenibilitat, igualtat de gènere).

6. Comunicació i llenguatge no verbal, musical. - Música i comunicació. - El llenguatge musical lligat a la quotidianitat. - Usos i abusos de la música. - Les bandes sonores: cinema, televisió, ràdio... - El disseny de bandes sonores per a usos educatius.

7. Comunicació i llenguatge no verbal, corporal. - De l’expressió a la comunicació. - El llenguatge del cos en la comunicació. - Actitud corporal: to- respiració – emoció. - La gestualitat - La mirada - L’escolta corporal

8. La biblioteca. - Funcionament i pràctica de biblioteca. - Recursos per a l’aprenentatge.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 150,00 150,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 66,00 72,00
Exposició dels estudiants 4,00 4,00 8,00
Lectura / comentari de textos 10,00 9,00 19,00
Prova d'avaluació 12,00 30,00 42,00
Sessió expositiva 42,00 2,00 44,00
Sessió pràctica 40,00 0 40,00
Total 114,00 261,00 375

Bibliografia

 • RUDOLF ARNHEIM (2002). ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL. ALIANZA . Catàleg
 • ISABEL CABANELLAS (1999). FITXES, LLIBRES DE TEXT I ALTRES INCOHERÈNCIES ESCOLARS. IN-FÀN-CI-A,, Catàleg
 • S. R. STEINBERG & J. KINCHELOE (2000). CULTURA INFANTIL Y MULTINACIONALES. MADRID: MORATA. Catàleg
 • JOAN COSTA, ABRAHAM MOLES (1991). IMAGEN DIDÁCTICA. CEAC. Catàleg
 • ADAMS, E., BAYNES, K. & Guild of St. George (2001). Power Drawing. Hove, England: Drawing Power The Campaign for Drawing, Laceys Printers Ltd. Catàleg
 • Olivia Gude (2000). Color Coding. Art Journal, Education, Rethinking Studio Art Education, 58(1), . Recuperat 22/09/2003, a http://www.uic.edu/classes/ad/ad382/
 • Gómez Torrego, L. (2006). Hablar y escribir correctamente. Madrid,: Arco-Libros. Catàleg
 • Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Montolío, E. et al. (2000). Manual práctico de escritura académica. Barcelona: ARIEL. Catàleg
 • Gómez Torrego, L. (1998). Gramática didáctica del español. Madrid: SM. Catàleg
 • RAE (1999). Ortografía de la lengua española . Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Deller, S. & Price, Ch. (2007). Teaching Other Subjects Through English. Oxford: OUP. Catàleg
 • Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use . Cambridge: CUP. Catàleg
 • Swan, M & Walter, C. (2001). The good Grammar book, with answers. Oxford: OUP. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny i realització d'un clip educatiu basat en un conte. Conèixer i utilitzar recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura.
Seleccionar i elaborar recursos didàctics amb criteris estètics, innovadors i de sostenibilitat.
Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament les llengües oficials de Catalunya.
Seleccionar i utilitzar les TIC més adequades als objectius que es persegueixen.
Utilitzar diferents llenguatges per a expressar-se, relacionar-se i comunicar-se, i manifestar equilibri emocional en les diverses circumstàncies de l’activitat professional.
Promoure la sensibilitat relativa a l’expressió plàstica i a la creació artística.
Comunicar-se oralment sobre qualsevol tema, davant d’un auditori conegut, seguint un guió d’elaboració pròpia, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
Seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
Recopilar i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que aportin coneixement al propi àmbit.
15
Exposicions de treballs realitzats: clip educatiu basat en un conte. Conèixer i utilitzar recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura.
Seleccionar i elaborar recursos didàctics amb criteris estètics, innovadors i de sostenibilitat.
Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament les llengües oficials de Catalunya.
Seleccionar i utilitzar les TIC més adequades als objectius que es persegueixen.
Utilitzar diferents llenguatges per a expressar-se, relacionar-se i comunicar-se, i manifestar equilibri emocional en les diverses circumstàncies de l’activitat professional.
Promoure la sensibilitat relativa a l’expressió plàstica i a la creació artística.
Comunicar-se oralment sobre qualsevol tema, davant d’un auditori conegut, seguint un guió d’elaboració pròpia, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
Seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
Recopilar i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que aportin coneixement al propi àmbit.
5
Proves d'avaluació, incloses les d'habilitats lingüístiques en català, castellà i anglès. Conèixer i utilitzar recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura.
Conèixer i dominar tècniques d’expressió oral i escrita.
Comprendre els principis de les ciències del llenguatge i la comunicació.
Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
Dominar el propi llenguatge no verbal com a mitjà de comunicació i relació amb els altres.
Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament les llengües oficials de Catalunya.
Expressar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
Llegir comprensivament i escriure textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
Participar en activitats orals sobre el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
60
Lectura, visionat, escolta, ús, anàlisi i crítica de textos, contes, dissenys visuals, programari d'edició multimèdia, llibres de text, revistes, TV, web, publicitat, cinema, música, audiovisuals i entorn quotidià. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament les llengües oficials de Catalunya.
Fomentar experiències d’iniciació a les TIC
Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
Dominar el propi llenguatge no verbal com a mitjà de comunicació i relació amb els altres.
Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les formulacions ètiques lligades a la professió.
10
Participació, assistència i compliment dels terminis en les entregues. L'assistència a totes les activitats amb professor, i el lliurament dels encàrrecs de qualsevol mena dins dels terminis, així com la participació efectiva en les classes pràctiques es valorarà amb un punt sobre 10. 10

Qualificació

Per a aprovar el mòdul cal haver superat cadascuna de les parts avaluables en què s'ha dividit.

Llengües: les proves de nivell són acumulatives i es poden superar en qualsevol dels tres tests que es realitzaran durant el curs. Es podria aprovar el mòdul sense haver assolit algun dels nivells requerits, però cal tenir en compte que els nivell C2 de català i castellà, i el nivell B1 d'anglès, són obligatoris per tal de poder aconseguir el títol de grau de mestre/a d'infantil i de primària. Per tant qui no demostri aquests nivells en aquest mòdul, els haurà d'acreditar oficialment abans d'acabar el grau.

El treball dirigit de mòdul inclou la realització i l'exposició davant dels altres estudiants d'un clip de vídeo, així com el seguiment en tutories, en classes pràctiques i en classes expositives. Per tant pot arribar a suposar el 40% de la nota. Els criteris de qualificació tenen a veure amb l'entrega puntual i completa de les fases del treball, la capacitat de treballar en equip, l'adaptació al guió de treball, l'ús correcte de les llengües, la creativitat, iniciativa i sensibilitat estètica, l'ús adequat de les TIC i dels llenguatges no verbals, i les consideracions ètiques.

Observacions

Molt important: els nivells C2 de català i castellà, i el nivell B1 d'anglès, són obligatoris per tal de poder aconseguir el títol de grau de mestre/a d'infantil i de primària.

Per tant qui no demostri aquests nivells en aquest mòdul, els haurà d'acreditar oficialment abans d'acabar el grau.

Aquesta certificació es podrà obtenir a través d'escoles d'idiomes, serveis de llengües i exàmens oficials.

A banda d'això, en els següents cursos es continuarà treballant per millorar el nivell de les tres llengües en diversos mòduls obligatoris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.