Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col·lectius. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA ESPINOSA RODRIGUEZ  / MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 9-10:30 03 + 05 + 32

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA ESPINOSA RODRIGUEZ  / MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA ESPINOSA RODRIGUEZ  / MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Grup FJ

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA ESPINOSA RODRIGUEZ  / MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 9-10:30 03 + 05 + 32

Grup SE

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA ESPINOSA RODRIGUEZ  / MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ANDREO  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 9-10:30 03 + 05 + 32

Altres Competències

 • L’objectiu principal d’aquesta assignatura és el de facilitar la reflexió i l’anàlisi, tant individualment com de forma col•lectiva, de la pràctica professional de l’educador/a social partint de l’experiència del pràcticum realitzat i recorrent als coneixements teòrics que s’han treballat en els estudis que pugin ajudar a aquesta reflexió. Partint d'aquest objectiu principal, les competències que es vol treballar amb el desenvolupament de l'assignatura són:
 • 1.Capacitat d’anàlisi de la pràctica professional
 • 2.Capacitat de síntesi
 • 3.Desenvolupar elements que permeten l’anàlisi crític raonat.
 • 4.Desenvolupar l’esperit d’autocrítica i la capacitat d’autoconeixement com a elements necessaris per a la intervenció professional de l’ES.
 • 5.Compromís amb la identitat, el desenvolupament i la ètica professionals.
 • 6.Capacitats, actituds i estratègies en la reflexió col•lectiva en tant que elements imprescindible de la pràctica professional i la seva millora contínua.
 • 7.Capacitat d’exposició, debat i defensa dels propis arguments en tant que element important en la pràctica professional.
 • 8.Coneixement pràctic, a partir de les aportacions del conjunt del grup, de diferents àmbits d’intervenció, serveis, centres, programes... en els quals pot treballar com a educador/a social, i poder reflexionar sobre l’adaptació de la intervenció educativa als diferents entorns en què aquesta es produeix.
 • 9.Capacitat de relacionar pràctica i elements teòrics a partir de les experiències viscudes i el currículum desenvolupat en els estudis.

Continguts

1. Pel caràcter fonamentalment pràctic de l’assignatura, aquesta no serà treballada de forma segmentada en Unitats Formatives, sinó que els diferents temes s’aniran incloent en el conjunt d’activitats i sessions de les que constarà l’assignatura. L’eix fonamental de les sessions seran les activitats i experiències dels alumnes en el pràcticum, a partir dels quals, amb un mètode inductiu compartit i amb dinàmica de seminari, es fixaran els continguts concrets. A continuació es presenta la proposta d’un conjunt mínim de temes a tractar al llarg de l’assignatura. En funció de la composició del grup, la realitat de les pràctiques realitzades i la dinàmica del grup de treball es podran anar tractant aquests temes i altres qüestions teòriques vinculades a la pràctica que vagin sorgint

2. Tema 1: Entorn institucional i organitzatiu: Els entorns en els quals es dóna la pràctica professional de l’educador/a social, què els caracteritza, quins elements condicionen la seva pràctica.

3. Tema 2: Relació educativa: La relació amb l’usuari, les habilitats comunicatives, la relació d’ajuda.

4. Tema 3: La intervenció educativa: la planificació de la intervenció educativa (plans de treball, projectes de plans d’intervenció), perspectives d’intervenció (individual, grupal i comunitària), la seva execució i l’avaluació de la pràctica professional.

5. Tema 4. Recursos i tècniques professionals per a la intervenció: recursos didàctics, estratègies per a la intervenció, observació i i registre de la intervenció.

6. Tema 5: Relacions interprofessionals: El treball en equip. Mètode, dinàmiques...

7. Tema 6: El treball en xarxa. La xarxa professional i la xarxa comunitària en la intervenció de l'educador/a social.

8. Tema 7: Ètica professional: Aspectes ètics i deontològics relacionats amb la professió d'educador/a social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Aguilar, María José, Ander-Egg, Ezequiel (1992). Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid [etc.]: Siglo XXI.
 • Ander-Egg, Ezequiel (1991). Introducción a la planificación (13ª ed.). Madrid [etc.]: Siglo XXI.
 • Ander-Egg, Ezequiel (2006). Metodologías de acción social. Jaén: Universidad de Jaén. Servicio de Publicaciones.
 • Bisquerra Alzina, Rafael, Álvarez Fernández, Manuel (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
 • Costa Cabanillas, Miguel, López Méndez, Ernesto (DL 1994). Manual para el educador social (2ª ed.). [Madrid]: Ministerio de Asuntos Sociales. Centro dePublicaciones.
 • Froufe Quintas, Sindo, Sánchez Castaño, Mª Angeles (1991). Planificación e intervención socioeducativa. Salamanca: Amarú.
 • Jariot, Mercè, Merino Pareja, Rafael, Sala Roca, Josefina, Caballero de Rodas González, Beatriz, (2004). Les Pràctiques d'educació social : eines per al seu desenvolupament. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Pallarés, Manuel (DL 1993). Técnicas de grupo para educadores (8ª ed.). Madrid: Publicaciones ICCE.
 • L'Educació social : projectes, perspectives i camins (2003). Barcelona: Pleniluni.
 • Pérez Serrano, Gloria (1994). Elaboración de proyectos sociales : casos prácticos (2ª ed.). Madrid: Narcea.
 • Plenchette-Brissonnet, Claudine (1987). Mètode de treball en equip. Barcelona: Pòrtic [etc.].
 • Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.
 • Soto Rodríguez, Juan (1997). Metodología del educador de calle. Vigo: ASETIL.
 • Tomàs i Folch, Marina (1998). Temes bàsics d'organització i gestió d'institucions d'educació no formal (2a. ed. revisada, corregida y ampliada). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.
 • Trevithick, Pamela (cop. 2002). Habilidades de comunicación en intervención social : manual práctico. Madrid: Narcea.
 • Soler Masó, Pere, coord., (Estudis d'Educació Social). L'Educació social avui : la intervenció socioeducativa aCatalunya. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia.
 • Quaderns d'educació social (2002-). Barcelona: Col·legi d'educadores i educadors socials deCatalunya.
 • Educació Social : revista d'Intervenció Socio-educativa (1995-). Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola Esplai.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Per tractar-se d'una assignatura d'anàlisi de tipus seminari es fa necessari assistir, com a mínim, a un 75% de les sessions de l'assignatura per tal que aquesta sigui avaluada.

L’avaluació de l’alumne/a es farà a partir dels elements següents:

- L’assistència i participació activa en les sessions.(3.5 p) La puntuació d'aquest aspecte pot oscil·lar entre 3.5 punts per l'assistència a totes les sessions i un nivell òptim de participació, a 0 punts per l'assistència al mínim de sessions establertes i una baixa participació.
- Treball en grup (4 p). Dividits en 2 punts en relació al treball escrit i 2 punts corresponents a la presentació a la classe, la dinamització i el seguiment tutorial.
- Treball individual (2.5p)CONSULTAR DOCUMENT

L’avaluació dels 0,5 crèdits de pràctiques transversals que corresponen a aquesta assignatura, segons el model seguit a la diplomatura d’Educació Social.

Observacions

METODOLOGIA

• Aquesta assignatura consta de 6 crèdits: 1,5 crèdits teòrics i 4,5 crèdits pràctics. D’aquests darrers, 4 són crèdits de pràctiques d’aula i 0,5 són crèdits de pràctiques transversals.
• La distribució dels crèdits ens indica que s’han de fer 15 hores teòriques i 40 hores de pràctiques d’aula.
• Es realitzaran 28sessions d’1,5 h (un total de 42.h) en l’horari establert. Les 13 hores restants hauran de realitzar-se fora de l’horari habitual de classes. Aquestes 13 hores es faran en sessions de tutories per treballar amb cada un dels grups.
• El grup classe està dividit en tres grups i cada un d’ells treballarà aquesta assignatura amb un professor. En començar el mes de febrer, abans d’iniciar el segon quadrimestre, sortirà una proposta de grups. Per formar els grups es tindrà en compte que hi hagi representació dels diversos àmbits i un nombre mínim de persones de cada un dels àmbits en què s’hagi realitzat el pràcticum.
• En ser una assignatura de caràcter pràctic, i en la qual cada grup ha de crear la seva pròpia dinàmica amb l’ajut del professorat, els continguts teòrics s’aniran introduint al llarg del curs, tenint en compte que la base per treballar-los constitueix la pràctica educativa que cada membre del grup ha desenvolupat durant el pràcticum.

Funcionament i fases d'l'assignatura


7 de febrer
• Presentaciò de l’asignatura: objectius, dinàmica de les sessions, treball a realitzar, avaluació.
• Presentació del treball corresponent a cada una de les fases de l’assignatura.
• Constitució dels grups.
Presentació del calendari concret de les exposicions.

Primera fase. Del 9 de febrer al 9 de març (9 sessions)

La primera fase es dedicarà a l’intercanvi del què han suposat les pràctiques de cada alumne.
• 7 sessions dedicades a presentació per part dels membres del grup de la seva experiència de pràctiques, del servei on les han fet,i dels aspectes vivencials que més els han colpit i de la intervenció realitzada. Cada persona disposarà de 15 minuts aproximadament per desenvolupar aquest guió indicatiu:
1. Lloc, àmbit, i descripció del servei on han realitzat les pràctiques. Motiu d’elecció.
2. Expectatives que tenia i com s’han cobert.
3. Intervencions més significatiques que han tingut.
4. Breu exposició de la proposta d’intervenció educativa realitzada.
5. Aprenentatges més importants que han fet.
6. Valoració global que han fet de les pràctiques
(El diari de camp de les pràctiques i l’informe d’autoavaluació de l’alumne/a pot ser utilitzat per desenvolupar aquest guió ).
• 2 sessions de treball per àmbits. A treballar amb el conjunt dels tres subgrups de classe. En la 1ª sessió es treballarà per àmbits on s’han realitzat les pràctiques amb l’objectiu de debatre sobre els aspectes mès importants de l’àmbits. En la 2ª es realizaran exposicions per part de representants de cada àmbit a la resta del grup del treballat en la 1ª sessio.

Segona fase Del 14 de març al 18 de maig

• Treball en grups de 3 persones, dels 7 temes del programa. Cada grup treballa un dels temes i prepara dues sessions de classe amb l’objectiu de dinamitzar la reflexió que interelacioni l’experiència pràctica amb el tema recorrent a alguns elements teòrics (bibliografia) que puguin ajudar a la reflexió.
Prèviament a l’exposició el grup realitzarà sessions de tutories amb el professor per tal de preparar les sessions.
• Cada grup presentarà un treball escrit en forma d’Unitat Didàctica (CONSULTAR DOCUMENT ) que correspon a la programació de les dues sessions. Aquest treball caldrà tenir-lo preparat quan s’hagi de realitzar la sessió i s’entregarà la setmana següent un cop afegida l’avaluació de les sessions.
• Els dies 25 i 27 d’abril i el 23 de maig es realitzaran sessions complementàries

25 de maig
• Sessió d’avaluació final de l’assignatura
• Data límit de Lliurament de treballsPEL CALENDARI CONCRET DE LES SESSIONS CONSULTEU EL DOCUMENT DEL PROGRAMA

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.