Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Juan Molins Jardi

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9-11, dv 11-12 13

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Juan Molins Jardi  / SERGIO PEREZ SANZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 11-12, dv 9-11 23

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Juan Molins Jardi  / SERGIO PEREZ SANZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dt 17-19, dv 18-19 13

Competències

  • Ser capaç d'elaborar i enregistrar les transaccions que realitza l'empresa
  • Saber utilitzar els mètodes bàsics per a la gestió financera de l'empresa
  • Capacitat per a la resolució de problemes

Altres Competències

  • Iniciar i familiaritzar l’estudiant en la terminologia i conceptualització relacionades amb l'empresa i el seu àmbit comptable. Capacitar-lo per a la interpretació dels fets econòmics i la seva representació comptable. Desenvolupar les aptituds necessàries per dur a terme l’elaboració dels estats comptables bàsics. Familiaritzar l'estudiant amb el Pla General de Comptabilitat espanyol i la nomrativa comptable internacional.

Continguts

1. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ

          1.1. L’activitat econòmica

          1.2. Operacions pròpies de l'empresa

          1.3. El paper de la Comptabilitat

          1.4. Aspectes bàsics de la representació comptable.

          1.5. Plantejament de les operacions de l'empresa: Processos.

2. SEGONA PART: REPRESENTACIÓ COMPTABLE DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA

          2.1. Representació de les compres de béns comercials i de consum

          2.2. Representació de les compres de béns d’inversió

          2.3. Representació de l’adquisició de serveis

          2.4. Representació de les vendes

          2.5. Tractament de la diferència entre preus de compra i de venda

          2.6. Representació de les operacions d’inversió financera

          2.7. Representació de les operacions de finançament

3. TERCERA PART: AGREGACIÓ COMPTABLE

          3.1. El Compte

          3.2. El Balanç

4. CUARTA PART: ALTRES ASPECTES DE LES OPERACIONS COMPTABLE. EL CICLE COMPTABLE

          4.1. Problemàtica de la valoració comptable

          4.2. Periodificació comptable

          4.3. El Cicle Comptable

5. QUINTA PART: APLICACIÓ PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

          5.1. La normalització comptable. El Pla General Comptable

          5.2. Comptabilització de les compres de béns comercials i de consum

          5.3. Comptabilització del serveis

          5.4. Comptabilització de les vendes dels productes propis

          5.5. Comptabilització d'altres ingressos

          5.6. Comptabilització de la inversió econòmica

          5.7. Comptabilització de les operacions d'inversió financera

          5.8. Comptabilització de les operacions de finançament

          5.9. La Periodificació

          5.10. El Cicle comptable i l’elaboració dels Comptes Anuals

          5.11. El Pla General de Comptabilitat davant la normativa comptable internacional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 7,00 11,00
Prova d'avaluació 61,25 76,00 137,25
Resolució d'exercicis 30,00 89,00 119,00
Total 95,25 172,00 267,25

Bibliografia

  • LLADO BADOSA, MIQUEL (1999). COMPTABILITAT FINANCERA. SERVEIS DE PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA.
  • FERNANDEZ PIRLA, J.M. (1977). TEORIA ECONÓMICA DE LA COMPTABILITAT. MADRID: EDITORIAL ICE.
  • CAÑIBANO CALVO, LEANDRO (1990). LA CONTABILIDAD: ANALISIS CONTABLE DE LA REALIDAD ECONOMICA. MADRID: PIRAMIDE.
  • CAÑIBANO CALVO, LEANDRO (1979). TEORIA ACTUAL DE LA CONTABILIDAD. MADRID: ICE.
  • GARCIA MOISES (1994). PRACTICAS SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD BASADA EN EL ANALISIS DE LA CIRCUALACION E. MADRID: SERVEI PUBLICACIONS UNIVERSITAT AUTONÒMA DE MADRD.
  • GARCIA MOISES (1994). PRAC SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD BASADA EN EL ANAL. DE LA CIRCULACION ECO. III. MADRID: SERVEI PUBLICACIONS UNIVERSITAT AUTONÒMA DE MADRD.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1.1 L'Activitat econòmica: Resolució de 10 preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
1.2 Operacions pròpies de l'empresa: Resolució preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
1.2 Operacións pròpies de l'empresa: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
1.3 El paper de la Comptabilitat: Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
1.4 Aspectes bàsics de la representació comptable: Resolució de 10 preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
1.4 Aspectes básics de la representació comptable: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. Puntuació 10 punts
1.5 Plantejament de les operacions de l'empresa: Processos. Resolució preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.1 Representació de les compres de béns comercials i de consum: Resolució preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.1 Representació de les compres de béns comercials i de consum: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
2.2 Representació de les compres de béns d'inversió. Resolució preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.2 Representació de les compres de béns d'inversió. Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La Puntuació es de 10 punts
2.3 Representació de l'adquisició de serveis. Resolució 10 preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.3 Representació de l'adquisició de serveis: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
2.4 Representació de les vendes. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.4 Representació de les vendes: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntació es de 10 punts
2.5 Tractament de la diferència entre preus de compra i de venda. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.5 Tractament de la diferència entre preus de compra i de venda: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
2.6 Representació de les operacions d'inversió financera. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.6 Representació de les operacions d'inversió financera: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
2.7 Representació de les operacions de finançament. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
2.7 Representació de les operacions de finançament: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntúació es de 10 punts
3.1 El Compte. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
EXAMEN GENER (Només pels alumnes que no hagin aprovat al desembre). Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.

3.2 El Balanç. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
3.2 El Balanç: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
EXAMEN FEBRER Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.
4.1 Problemàtica de la valoració comptable. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
4.1 Problemàtica de la valoració comptable: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
4.2 Periodificació Comptable. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
4.2 Periodificació comptable: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
4.3 El Cicle Comptable. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
4.3 El Cicle Comptable: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
EXAMEN MARÇ Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.

Aquest examen podrá ser recuperat al mes de Abril.
EXAMEN ABRIL (Només pels alumnes que no hagin aprovat l'examen de Març) Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.
5.1 La normalització comptable. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.2 Comptabilització de les compres de béns comercials i de consum. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.2 Comptabilització de les compres de béns comercials i de consum: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
5.3 Comptabilització dels serveis. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.3 Comptabilització dels serveis: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
5.4 Comptabilització de les vendes de productes propis. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.4 Comptabilització de les vendes dels productes propis: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
5.5 Comptabilització d'altres ingressos. Resolució de pregunte tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.5 Comptabilització dels altres ingressos: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts.
5.6 Comptabilització de la inversió econòmica. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.6 Comptabilització de la inversió econòmica: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
5.7 Comptabilització de les operacions d'inversió financera. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.7 Comptabilització de les operacions d'inversió financera: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
5.8 Comptabilització de les operacions de finançament. Resolucio de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.9 La Peridioficació. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.9 La Periodificació: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
5.10 El Cicle Comptable i l'elaboració dels Comptes Anuals. Resolució de preguntes tipus test. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 punts, pregunta no contestada 0 punts.
5.10 El Cicle Comptable: Resolució d’exercicis i supòsits a clase i fora de clase. Supòsits que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es tindra que presentar obligatoriament al professor. Es penjara la seva resolució correcta a la MevaUdg. La puntuació es de 10 punts
EXAMEN JUNY Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura serà de forma continuada, amb realització i correcció de tests d'assimilació i exercicis de l'assignatura i un conjunt d'exàmens i proves escrites parcials els mesos de desembre, febrer, abril i juny.
En concret, es faran dos exàmens parcials al febrer i a finals de juny pel sistema de convocatòria ordinària. A més a més, es preveu la realització de dues proves intermèdies per avaluar la progressió, dins el quadrimestre, de l'alumne en la matèria, a fer abans de Nadal i Setmana Santa, amb possible prova de recuperació després dels períodes esmentats. Prèviament a la realització de cada prova, es penjarà a la web una guia de preparació de la prova.
Cada prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.
També s'avaluarà la realització d'exercicis pràctics i les respostes sobre qüestionaris teòrics que s'aniran lliurant al ritme de progrés de la matèria. Es preveu el seguiment del nivell d'assitència a classe, mitjançant la signatura per part de l'alumne d'un full per a cada sessió.
La puntuació de cada semestre per a l'assignatura es farà segons la ponderació següent:Resposta de tests, 10%; presentació d'exercicis, 20%; prova intermèdia, 20%; i examen del semestre, 50%. I la puntuació final del curs serà la que resulti de ponderar la dels dos semestres, a raó del 30%, pel primer semestre, i del 70%, pel segon.
Per als alumnes que no hagin superat l'assignaura el juny, hi haurà la preceptiva convocatòria de setembre, en la que hi entrarà la totalitat de l'assignatura, independentment dels resultats obtinguts al llarg del curs. Aquesta prova també constarà d'una part teòrica i una de pràctica, que es podràn promitjar de la mateixa manera que en les proves realitzades al llarg del curs, és a dir, si en cada una de les parts s'obté un mínim de 4 punts. Si no és així, la nota definitiva serà la corresponent a la part que hagi obtingut la puntuació més baixa.

Observacions

Per aquest curs es molt important portat bé i amb continuïtat les pràctiques proposades que serveixen per l’assimilació del conceptes teòrics.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.