Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
L’assignatura es proposa suscitar l’interès de l’alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur, no només pel què fa referència als programes de rehabilitació cardíaca (PRC) sinó per tot el que engloba l’entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELOI ARIAS LABRADOR

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Reunir dades per a calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés de readaptació.

Continguts

1. Anatomia i fisiologia coronària 1.1- El miocardi 1.2- La circulació sanguínia

2. Factors de risc cardiovasculars: Morbiditat i nous tòxics

3. Malaltia cardiovascular 3.1- Cardiopatia isquèmica 3.2- Cardiopatia estructural 3.3- Cardiopatia elèctrica 3.4- Cardiopatia congènita 3.5- Insuficiència cardíaca 3.6- Accident vascular cerebral i ictus 3.7- Insuficiència renal

4. El malalt cardíac 4.1- Patologies associades 4.2- Patró de conducta

5. Proves diagnòstiques 5.1- Prova d’esforç cardíaca. Prova d’esforç cardiorespiratòria. ¿És òptim el protocol de Bruce? 5.2- SPECT miocàrdic 5.3- Coronariografia i ressonància magnètica 5.4- Cateterisme

6. Fenòmens de resposta i adaptació a l’exercici físic del malalt cardíac 6.1- Resposta cardiovascular a l’exercici físic del malalt cardíac: central, perifèrica i condicionats farmacològics 6.2- Adaptació cardiovascular a l’exercici físic del malalt cardíac: central, perifèrica i condicionats farmacològics

7. Adaptacions fisiològiques cròniques a l’exercici físic d’ultrafons 7.1- Bases metodològiques per l’entrenament extrem de la resistència aeròbica 7.2- ¿Adaptació o patologia? 7.3- Seguretat: importància de les proves d’aptitud física

8. Bases metodològiques per l’entrenament de la força en el malalt cardíac 8.1- Sistemes d’entrenament de la força: mètode concèntric, mètode excèntric, mètode isomètric 8.2- Entrenament de la força-resistència

9. Bases metodològiques per l’entrenament de la resistència en el malalt cardíac 9.1- Adaptacions fisiològiques relacionades amb l’entrenament dels sistemes energètics: llindar anaeròbic,VO2MÀX, Entrenament del sistema aeròbic (Zones d’entrenament), Entrenament del sistema anaeròbic (Zones d’entrenament)

10. Rehabilitació Cardíaca 10.1- Configuració d’un programa de rehabilitació cardíaca: cardiologia, fisioteràpia, entrenament, nutrició, psicologia.

11. Planificació d’un programa d’entrenament per un malalt cardíac 11.1- Planificació de l’entrenament: Interpretació de la PE i de l’HC, Screening, Diagnòstic del nivell actual, Programació de l’entrenament, Control de l’entrenament 11.2- Estructures de la planificació: la sessió, el macrocicle.

12. Fase de manteniment 12.1- Entrenament a la comunitat 12.2- Entrenament domiciliari i jocs d’interacció 12.3- Telemedicina

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 21 49
Classes pràctiques 8 30 38
Debat 0 10 10
Prova d'avaluació 4 25 29
Resolució d'exercicis 10 14 24
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Schlant, R. C. i Wayne, A. R. (2000). El corazón. Madrid: Interamericana - McGraw-Hill.
 • Hall, J. E. i Guyton, A. C. (2011). Tratado de fisiología médica. Barcelona: Elsevier España.
 • Bompa, T. (1990). Theory and methodology of training. Iowa: Kendall-Hunt.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruiz, J.A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Principios y aplicaciones. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruiz, J.A. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M.; Navarro, M. i Ruiz, J.A. (1996). Pruebas para la valoración de la capacidad motriz en el deporte. Madrid: Gymnos.
 • García Manso, J.M. (1999). La fuerza. Madrid: Gymnos.
 • Matveiev, L. (1982). El proceso del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium.
 • Navarro, F. (1998). La resistencia. Madrid: Gymnos.
 • Platonov, V. N. (1988). El entrenamiento deportivo. Teoría y metodología. Barcelona: Paidotribo.
 • Platonov, V. N. (1991). La adaptación en el deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Verjoshanski, I. V. (1990). Entrenamiento deportivo. Planificación y programación. Barcelona: Martínez Roca.
 • Volkov, M. V. (1984). Los procesos de recuperación en el deporte. Buenos Aires: Stadium.
 • Zintl, F. (1991). Entrenamiento de la resistencia. Barcelona: Martínez Roca.
 • Barbany, J. R. (1986). Fisiología del esfuerzo (1ª edició). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.
 • López Chicharro, J.L.; Fernández, A. (2008). Fisiología del ejercicio. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • López Chicharro, J.L.; López Mojares, L. M. (2008). Fisiología clínica del ejercicio. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • McArdle, W.D.; katch, F.I. i Katch, V.L. (2004). Fundamentos de fisiología del ejercicio. Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España.
 • American College of Sports Medicine (2010). Manual de consulta para el control y la prescripción de ejercicio. Barcelona: Paidotribo.
 • Fardy, S.P.; Franklin, B.A.; Porcaro, P.J. i Verril, E.D. (1998). Training Techniques in Cardiac Rehabilitation. Human Kinetics Monograph, (3),
 • Raudal, J.; Thomas, M. D. i Igaku-Shoin, M. S. (2004). The Heart and Exercice. A Practical Guide for the Clinica. Medical Publishers, Inc..
 • Scheider, W. et al. (1993). Fitness Movilidad. Fuerza. Resistencia. Teoría y prácticas. Barcelona: Ediciones Scriba.
 • Hall, L. (1997). Desarrollo y administración de programas de rehabilitación cardíaca. Barcelona: Paidotribo.
 • Heyward, V. H. (1997). Evaluación y Prescripción del Ejercicio. Barcelona: Paidotribo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions pràctiques relacionades amb habilitats procedimentals Cal presentar un informe, segons el guió presentat pel professor, de cada una de les pràctiques. 20
Participació als fòrums proposats Cal estar actiu als debats que es proposen al fòrum fent aportacions que enriqueixin als participants 10
Examen de contingut teòrico-pràctic És un exàmen tipus test en relació 4:1 que en el que la resposta incorrecte resta 0,33.
També hi haurà preguntes curtes.
70

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per poder seguir l'avaluació contínua cal:
- Àssistència obligatòria al 80% de les sessions pràctiques
- Participació a tots els fòrums
- Cal aprovar les tres parts (examen, forums, informes pràctics) per poder fer mitjana de l'avaluació contínua

AVALUACIÓ FINAL
S'hi haurà de presentar qualsevol alumne:
- que no hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques
- que no hagi partitipat a tots els fòrums
- que no hagi aprovat una de les 3 parts avaluables
En qualsevol d'aquests casos l'alumnat s'haurà de presentar a un exàmen final que valdrà el 100% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge proposats per aquesta assignatura són els que s'apunten a continuació:

1. Conèixer les bases de l’anatomia i la fisiologia coronària.
2. Conèixer la malaltia cardiovascular, les seves diferents manifestacions i la morbi-mortalitat.
3. Adquirir els coneixements bàsics en relació a les diferents respostes i adaptacions fisiològiques del malalt cardíac a l’exercici físic agut i crònic.
4. Identificar les adaptacions fisiològiques centrals de l’esportista de proves d’ultrafons.
5. Reconèixer la rehabilitació cardíaca com a procés de prevenció i tractament de la patologia coronària.
6. Dissenyar programes de rehabilitació cardíaca (RC), previ coneixement de les seves bases metodològiques.
7. Conèixer les estratègies més eficaces per promoure la iniciació i el manteniment de la pràctica d’exercici físic en el malalt cardíac.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3