Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Existeix un gran ventall de tipologies de pràctica esportiva, d'exercici i d'activitat física que poden comportar un benefici per la salut. Els professionals de l'exercici físic i la salut han de saber escollir quin programa d'exercicis és idoni per cada persona en funció de l'objectiu de salut i d'adherència a l'exercici. El medi aquàtic possibilita exercitar-se sense impactar excessivament el sistema ossi i articular, fet que facilita el manteniment i la millora de la salut per persones amb determinades patologies i/o grups de poblacions especials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN SEGUR I FERRER
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Reunir dades per a calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés de readaptació.

Continguts

1. Conceptes bàsics de l'exercici en medi aquàtic en relació a la salut

2. Efectes de l'exercici en el medi aquàtic

3. Programes d'exercici aquàtic per la salut

4. Condicionament físic en medi aquàtic

5. L'exercici aquàtic i certes patologies (de columna vertebral,osteoartritis, fibromiàlgia...)

6. L'exercici aquàtic en poblacions especials (embarassades, nadons...)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 2,00 40,00 42,00
Seminaris 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 15,00 5,00 20,00
Treball en equip 18,00 30,00 48,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Colado, J. C. (2004). Acondicionamiento físico en el medio acuático. Barcelona: Paidotribo.
 • Huey, L., & Forster, R. (2003). Manual completo de ejercicios hidrodinámicos. Barcelona: Paidotribo.
 • Jimenez, J. (1998). Columna vertebral y medio acuático. Ejercicios preventivos y terapéuticos. Madrid: Gymnos.
 • Lloret, M.; Benet, I.; León, C., i Querol, E. (2001). Natación y salud. Guía de ejercicios y sesiones. Madrid: Gymnos.
 • Lloret, M.; Conde, C.; Fagoaga, J.; León, C. i Tricas, C. (2004). Natación terapéutica. Guía de ejercicios y sesiones. Barcelona: Paidotribo.
 • Rodriguez, M. (2004). Fitness acuático. Una completa sesión de ejercicio de bajo impacto para el cuerp. Portugal: H. Blume.
 • Wilk, K., & Joyner, M. (2014). The Use of Aquatics in Orthopedics and Sports Medicine Rehabilitation. Slack Incorporated.
 • Layne, M. (2015). Water Exercise. Champaing, IL: Human Kinetics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: Exàmens escrits Examen d'avaluació continuada de continguts teòrics i pràctics. 65
AV2: Casos pràctics Exercicis i examen de casos pràctics 35

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
És imprescidible assisir al 80% de les sessions pràctiques per poder optar a l'avaluació contínua.
Cal aprovar cada una de les parts amb un 5 per poder fer promig.

AVALUACIÓ FINAL:
La nota d'AV2 no és recuperable, i per tant queda la mateixa que a l'avalució contínua.
L'AV1 es fa mitjançant un examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:

OA1.- Conèixer l'abast del medi aquàtic pel manteniment o la recuperació de la salut.
OA2.- Conèixer els diferents tipus de programes d'exercici en medi aquàtic segons patologia i/o grup de població específica.
OA3.- Analitzar els diferents exercicis en medi aquàtic per afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques relacionades amb la salut.
OA4.- Dissenyar exercicis en medi aquàtic segons objectius de salut per patologia i/o grup de població
OA5.- Presentar i conduir exercici en medi aquàtic adient per cada usuari, sota un context de salut.