Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLOS ALBERTO RUIZ BRUSSAIN
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLOS ALBERTO RUIZ BRUSSAIN
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.

Continguts

1. METODOLOGIES CREATIVES

          1.1. Què és la creativitat?

                    1.1.1. Definicions

                    1.1.2. Idees i idees innovadores

                    1.1.3. Metodologies, tècniques i eines creatives

                    1.1.4. Llibres d'idees i logbooks

                    1.1.5. Eixos fonamentals de la creativitat: flexibilitat, fluïdesa, elaboració, originalitat

                    1.1.6. Creativitat individual i grupal

                    1.1.7. Introducció a les tècniques d'ideació

          1.2. Breu història de la creativitat

                    1.2.1. Creatio ex-nihilo

                    1.2.2. El concepte de geni

                    1.2.3. C.I. elevat

                    1.2.4. Tothom és potencialment creatiu

                    1.2.5. Per a què serveix la creativitat?

          1.3. Per a què serveix la creativitat?

                    1.3.1. Disciplines i àrees d'aplicació de la creativitat

          1.4. Cervell i creativitat

                    1.4.1. Els hemisferis cerebrals

                    1.4.2. Sensació, percepció i cognició

                    1.4.3. Teoria de les intel·ligències múltiples

                    1.4.4. Estudi i anàlisi de diversos models de pensament

          1.5. El procés creatiu

                    1.5.1. Les fases del procés creatiu

                    1.5.2. Models de fases del procés creatiu

                    1.5.3. La ritualització i el clima creatiu

                    1.5.4. Serendipitats

          1.6. Característiques de la personalitat creativa

                    1.6.1. L'actitud creativa

          1.7. Blocatge i desblocatge de la creativitat

                    1.7.1. Blocatges de la creativitat

                    1.7.2. Desblocatge de la creativitat

                    1.7.3. Flow

                    1.7.4. El joc creatiu

2. TÈCNIQUES CREATIVES

          2.1. Què són les tècniques creatives?

          2.2. Repertori de tècniques creatives

                    2.2.1. Llibres d'idees, logbooks i diaris creatius

                    2.2.2. Llistes. Llistes de comprovació

                    2.2.3. Mapes mentals

                    2.2.4. Brainstorming (Pluja d'idees)

                    2.2.5. Analogies, metàfores, símbols

                    2.2.6. PO (Provocacions). Fugides

                    2.2.7. Forçar connexions

                    2.2.8. Apropaments lúdics i experimentals

                    2.2.9. Challenge facts (desafiar els fets)

                    2.2.10. 6 barrets per pensar

                    2.2.11. Llistes d'atributs

                    2.2.12. SCAMPER

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 26,00 63,00 0 89,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 0 10,00
Sessió expositiva 15,00 32,00 0 47,00
Sessió pràctica 19,00 0 0 19,00
Treball en equip 10,00 50,00 0 60,00
Total 72,00 153,00 0 225

Bibliografia

 • Buzan, T. (1996). El libro de los mapas mentales. Barcelona: Urano.
 • Cameron, J. (2011). El camino del artista. Madrid: Aguilar.
 • Csikszentmihalyi, M. (2011). Creatividad. Madrid: Paidós.
 • Csikszentmihalyi, M. (2004). Fluir (Flow). Barcelona: Kairós.
 • De Bono, E. (2010). Creatividad - 62 ejercicios para desarrollar la mente.. Barcelona: Paidós.
 • De Bono, E. (2010). El pensamiento lateral. Barcelona: Paidós.
 • De Bono, E. (2010). Seis sombreros para pensar. Barcelona: Paidós.
 • Goldstein, E. (2011). Sensación y percepción. Mèxic: Cencage Learning.
 • Goleman, D.; Kaufman, R.; Ray, N. (2009). El espíritu creativo. Barcelona: Zeta Bolsillo.
 • Landau, E. (1987). El vivir creativo. Barcelona: Herder.
 • Lynch, D. (2008). Atrapa el pez dorado. Barcelona: Reservoir Books Mondadori.
 • Mahon, N. (2012). Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Matlin, M.; Foley, H. (1996). Sensación y percepción. Mèxic: Pearson Educación.
 • Michalko, M. (2007). Los secretos de los genios de la creatividad (Cracking Creativity). Barcelona: Gestión 2000.
 • Michalko, M. (2007). Thinkertoys: Cómo desarrollar la creatividad en la empresa. . Barcelona: Gestión 2000.
 • Montes, Z. (2010). Mapas mentales, paso a paso. Barcelona: Alfaomega-Profit.
 • Ramachandran, V. S. (2012). Lo que el cerebro nos dice. Barcelona: Paidós.
 • Robinson, K. (2012). Busca tu elemento. Barcelona: Empresa Activa.
 • Robinson, K. (2009). El elemento. Barcelona: Grijalbo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació Examen on es valoraran els coneixements adquirits al llarg del mòdul 25 No
Elaboracions de treballs Treballs pràctics dissenyats per aplicar les tècniques creatives donades a classe

Es valoraran:
-La comprensió i ús de les tècniques creatives explicades al llarg del curs.
-L'habilitat per traduir problemes inèdits en noves idees, narratives i imatges.
-La flexibilitat, la fluïdesa, l'elaboració i l'originalitat de les idees i treballs.
-La qualitat i innovació estètica en el format escollit.
-La capacitat de reflexió sobre el procés creatiu individual i grupal i l'elaboració de documents que registrin aquestes reflexions a través d'un discurs coherent.
-Les habilitats de presentar i comunicar les idees.
75 No

Qualificació

TREBALLS:

- Es valorarà la formalitat en la presentació dels treballs.

- Els treballs es penjaran al Moodle durant el plaç establert pel docent.

- No s’acceptaran treballs fora d’hora/data.

- Els treballs sense caràtula impressa de l’ERAM o sense el nom del/s participant/s no seran acceptats

- Els treballs que no tinguin nom de l’alumne o títol seran considerats com a NP

- La manera de fer-ho és:

Cognom/s_Nom_alumne/s_Titol_Exercici/Treball_Autoavaluacio.pdf

Alguns treballs es realitzaran de manera grupal.


EXÀMENS:

- Es valoraran les capacitats de retenció i articulació de la informació adquirida al llarg de les classes.

- Es valorarà la capacitat de resoldre problemes creatius utilitzant les eines apreses.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l'examen i per tant seran avaluats com a No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l'assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als quals s'ha presentat sigui inferior al 25%.

L'absència a les sessions docents de més d'un 20% constarà com No Presentat. Els treballs de resolució de problemes creatius només s'acceptaran si porten el nom de l'alumne i si són entregats dins el terme especificat pel docent. D'una altra manera es consideraran com a No Presentats (N.P.)

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

TREBALLS, EXERCICIS I LOGBOOKS

Es valoraran:

-La capacitat de definir i enfocar problemes complexes de manera innovadora

-L'habilitat per resoldre problemes inèdits a través del domini de les tècniques creatives apreses al llarg del curs.

-La habilitat d'interpretar conceptes i traduir-los a discursos narratius i produccions gràfic-plàstiques de qualitat.

-La qualitat, la serietat i l'originalitat en el format de presentació dels exercicis i els treballs.

-La capacitat de reflexió sobre el procés creatiu a través de l'articulació de discursos intel·ligibles.

-La capacitat per defensar els treballs pràctics a través d’un discurs coherent.