Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU GIFREU CASTELLS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU GIFREU CASTELLS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
  • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
  • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
  • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
  • E1. Aprendre els conceptes bàsics de la comunicació audiovisual i multimèdia
  • E8. Dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o bé desenvolupar-les a partir de les demandes de tercers o dels requisits de mercat.
  • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

1. SESSIÓ 1: CREATIVITAT (QUÈ) + ESTRUCTURA DEL TREBALL

2. Introducció

3. Context creativitat 2: interactivitat

4. Context creativitat 3: transmèdia

5. Índex treball

6. Resum/Abstract

7. Paraules clau

8. Introducció / contextualització /Justificació

9. Objectius / hipòtesi

10. Metodologia

11. Parts

12. Bibliografia

13. Agraïments

14. SESSIÓ 2: FASES DE RECERCA - PRODUCCIÓ

15. Fase 1. Idea i elecció del tema

16. Identificar el tema

17. Crear i comunicar noves idees i propostes

18. Fase 2. Planificació i realització

19. Establiment dels objectius que orientin l’operativa del treball

20. Desenvolupament

21. Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva

22. Valoració del resultat en funció de si s'han acomplert els objectiu o no, i en funció de la formació adquirida a través del TFG

23. Avaluació de la creativitat del projecte tot tenint en compte els següents aspectes en les diverses fases del tfg (gènesis de la idea i del projecte, recerca, realització del projecte): fluïdesa, flexibilitat, elaboració i innovació.

24. Autoavaluació personal i millora del TFG

25. Prospectiva del projecte i disseminació (futur del projecte)

26. SESSIÓ 3: INVESTIGACIÓ TEÒRICA

27. Identificar el tema

28. Hipòtesi o objectius de recerca

29. Arguments a favor de la hipòtesi

30. Conclusions

31. Consells

32. Crear i comunicar noves idees i propostes planificació i realització – fase II

33. Objectius que orienten l’operativat del treball

34. Desenvolupament autoavaluació, millora i prospectiva – fase III

35. SESSIÓ 4: CITACIÓ NORMES APA 2019

36. Context

37. Format APA per a la presentació de treballs escrits

38. Tipus de paper

39. Marges

40. Font o tipus de lletra

41. Numeració de pàgines

42. Abreviacions en format APA

43. Com citar amb normes APA?

44. Cites textuals

45. Cites parafrasejades

46. Regles segons quantitat d'autors

47. Títols en normes APA

48. Inserció de taules i figures en normes APA

49. SESSIÓ 5: TUTORIA INTRODUCTORIA PER AL PROJECTE CREATIU

50. Tutories de 20 minuts per equip conformat entre 1-3 alumnes

51. Treball grupal centrat en establir les bases del futur treball

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 57 66 123
Total 57 66 123

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
20% - Primera entrega (seguiment)
Treball individual i actitudinal. 20
40% - Entrega final (peça + treball escrit)
Assoliment rol en equip.
40
30% - Presentació final (pitch)
Implicació i dinamització del projecte. 30
10% - Assistència
Assistència a classe obligatòria 10

Qualificació

20% - Primera entrega (seguiment)
40% - Entrega final (peça + treball escrit)
30% - Presentació final (pitch)
10% - Assistència

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no segueixen avaluació continuada hauran d'elaborar un treball final complet molt similar a l'entrega d'un TFG. Aquest treball es pactarà amb el professor durant el curs i haurà de ser individual.