Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
'El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió'
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERENCI COROMINAS TORO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERENCI COROMINAS TORO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E6. Utilitzar diferent equipament audiovisual per realitzar els processos de captura, muntatge, disseny, edició i reproducció d'imatge i so, per al seu ús posterior en qualsevol format i mitjà digital o analògic
 • E10. Materialitzar productes audiovisuals i / o multimèdia fent servir els propis recursos expressius
 • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

1. PREPRODUCCIO

          1.1. Creativitat

                    1.1.1. Tècniques de creativitat.

                    1.1.2. Documentació.

                    1.1.3. Anàlisi d'espots

2. PRODUCCIO

          2.1. Llista de plans / Shootlist

                    2.1.1. El guió tècnic

                    2.1.2. Els personatges

                    2.1.3. Les localitzacions

          2.2. Storyboard i portfoli

                    2.2.1. Ideació, elaboració i edició

          2.3. Pla de producció

                    2.3.1. Material i funcions de l'equip tècnic

                    2.3.2. Planificació del rodatge

          2.4. Realització

                    2.4.1. Orientacions per a la gravació de l'espot

3. POSTPRODUCCIO

          3.1. Operativitat i eines d'edició

          3.2. Etalonatge i nivells de qualitat

          3.3. Masters

4. REFLEXIONS FINALS

          4.1. Conclusions finals individuals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 70,00 0 100,00
Total 30,00 70,00 0 100

Bibliografia

 • Lluís Bassat (2001). El libro rojo de la publicidad (ideas que mueven montañas). Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A.
 • Miguel Angel Echeverría (1995). Creatividad & Comunicación. GTE editorial.
 • Jay Holben (2012). Shot in the Dark. A creative DIY Guide to Digital Video Lighting On (Almost) No. Boston: Course Technology PTR.
 • John Jackman (2004). Lighting for digital video & Television. Second Edition. San Francisco: CMP Books.
 • Blain Brown (2008). Motion Picture and Video Lighting. Oxford: Elsevier.
 • Alexis van Hurkman (2010). Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. Berkeley: Peachpit Press Publications.
 • Thomas Richter (2007). The 30-Second Storyteller. The Art and Business of Directing Commercials. Course Technology In.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposicio´ d’idees Presentació idees possible espot. 10 No
Coavaluacio´ Els criteris d'avaluacio´ de la part de coavaluacio´ s'extrauran de les notes posades dels mateixos alumnes.
30 No
Nota grupal (presentacio´, Memo`ria i Resultat final) Els criteris d'avaluacio´ de la part grupal es basen en les tasques portades a terme dins el grup i en relacio´ amb els companys de grup. 30 No
Nota per departaments INDIVIDUAL
Els criteris d'avaluacio´ individual s'extreuen de les tasques desenvolupades en funcio´ dels rols en preproduccio´ i rodatge.
30 No

Qualificació

Si un 90% del grup suspèn a un company en les coavaluacions finals, aquest pot suspendre l'assignatura si el professor valora que la seva aportació individual (a través de les activitats presentades) és insuficient.

L’assistència a un mínim del 80% de les classes es considera imprescindible per aprovar, com també la bona cooperació dins del grup.

Si un alumne falta en algun tram del curs de forma continuada, i sense justificació, pot suspendre l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs se’ls qualificarà com No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals als que s’ha presentat es inferior al 25 %.

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El curs es dedicarà principalment a què l'alumne sigui capaç de:

1- Emprar una metodologia de treball i seguir els passos necessaris per a la realització d'un espot publicitari.

2- Treballar en equip i assumir una responsabilitat i funció individualitzades dins del grup.