Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALVAR SAEZ PUIG
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. 1. L'Oci en les societats avançades

2. 2.Del viatje cultural al turisme. Origen i evolució del concepte

3. 3. El Patrimoni cultural com a recurs turístic

4. 4. Del recurs cultural al producte turístic

5. L'ús social i l'interpretació del patrimoni per al lleure.

6. 6. Els productes culturals 6.1 Conceptes generals 6.2 Paisatge cultural 6.3 Les rutes culturals 6.4 Museus i exposicions 6.5 Parcs arqueológics,monuments i centres històrics 6.6 Esdeveniments:principals manifestacions actuals

7. 7.Noves tecnologies aplicades a la comercialització, producció i consum

8. 8. Anàlisi de casos:recursos i productes culturals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 36 0 36
Elaboració de treballs 14 12 26
Prova d'avaluació 8 12 20
Resolució d'exercicis 14 4 18
Total 72 28 100

Bibliografia

 • ALVAREZ SOUSA, A. (1994), (1994). El ocio turístico en las sociedades industriales avanzada (1994). Barcelona: Bosch.
 • Barretto. Margarita (2007). Turismo y cultura. Relaciones, contradicciones y expectativas.. Revista Pasos. Colección Pasos Edita, 1(1), 176. Recuperat , a 84-88429-11-8
 • GARCÍA, M.I.; FERNÁNDEZ, Y. i ZOFIO, J.L (2000). La Industria de la Cultura y el Ocio en España. Madrid: Fundación Autor.
 • Font Sentias, José (2004). Casos de turismo cultural. Barcelona: Ariel.
 • Igarza, Roberto. (2009). Burbujas de ocio. Nuevas formas de consumo audiovisual. Buenos Aires: La Crujía,.
 • Michaud, I. i altres (2006). Noves polítiques per al turisme cultural: reptes, ruptures i respostes.. Nexus, (35),
 • Marchena Gómez, M.J. (1998). Turismo Urbano y Patrimonio Cultural: Una Perspectiva Europea. Sevilla: Patronato Provincial de Turismo..
 • Morère Molinero, N. (1999). Turismo cultural.. Dins (Ed.), 50 Años del Turismo Español (, p. 701-720). Madrid: Editorial Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de l'examen final de l'assignatura SI 50
Elaboració de treballs SI 20
Resolució d'exercicis SI 10
Classes expositives Participació a classe 10
2 petites proves SI 10

Qualificació

Avaluació contínua.
La nota final s'obtindrà a partir del treball realitzat durant el curs:

Examen final 50%. Per aprovar l'assignatura es requisit obligatori obtenir una qualificació mínima de 5.

Tallers 30%. Realitzats en grup al llarg del curs. Es realitzaran un mínim de tres tallers basats en els diferents punts del programa que s'hauran de presentar per escrit y presentar públicament mitjançant una presentació en Power Point. Per obtenir una qualificació positiva d'aquesta activitat és obligatòria la presentació de tots els tallers.

Treball individual 20%. Basat en un anàlisi detallat d'un producte cultural.