Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
GESTIÓ D'EMPRESES TURISTQUES
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PIA OLIVAN PLAZAOLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. INTRODUCCIÓN AL MARCO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERIO

2. ANÁLISIS DEL BALANCE

3. ANÁLISIS DEL CIRCULANTE

4. ANÁLISIS PATRIMONIAL DINÁMICO

5. ANÁLISIS DEL RESULTADO

6. POLÍTICA FINANCIERA A CORTO PLAZO

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 50 30 80
Prova d'avaluació 4 25 29
Resolució d'exercicis 31 10 41
Total 85 65 150

Bibliografia

  • AMAT,O. (1995). Análisis de los estados financieros. Barcelona: Gestión 2000.
  • MÉNDEZ ,G. (2006). LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. Madrid: Thomson.
  • LORING,J. (1997). LA GESTIÓN FINANCIERA. Bilbao: Deusto.
  • AMAT,O. (1992). CONTABILIDAD Y FINANZAS DE HOTELES. Barcelona: Eada.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Los alumnos deben ser capaces de resolver ejercicios Asegurarse de que se han conseguido los objetivos previstos, técnicas, procedimientos e instrumentos 30
Pruebas de evaluación, a lo largo del curso y final Asegurarse de que se han conseguido los objetivos propuestos, las pruebas serán siempre basadas en la resolución de casos y/o ejercicios 70

Qualificació