Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Alemany per a Turisme de nivell A1. Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunicar-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es tractaran les normes de convivència socioculturals, així com la perspectiva de gènere, amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, amb especial atenció a situacions bàsiques del sector del turisme. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins del món del turisme. El nivell de sortida de l'assignatura és el A1 segons el Marc Europeu de Llengües.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Competències

  • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
  • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. EINHEIT: LEKTION 1: Herzlich Willkommen! sich vorstellen und begrüßen / Themen und Situationen / sich und andere vorstellen / jemanden begrüßen und verabschieden / fragen, wie es geht ? / den Beruf nennen / nachfragen (Wie bitte?)/ Grammatik • sein • Heißen, wohnen, kommen • W-Fragen: Wer? Wie? Wo? Woher? • Das Alphabet Phonetik • Wortakzent in Namen. LEKTION 2. Was trinken Sie? / Getränke bestellen / Themen und Situationen / Die Getränkekarte / Getränke bestellen / Sich kennenlernen / Die Rechnung bezahlen / Zahlen 0-1000, Telefonnummern. Grammatik • Regelmäßige Verben im Präsens: trinken, wohnen, kommen, arbeiten heißen • Sein • Personalpronomen • W-Fragen, Ja-/Nein-Fragen Phonetik • Wortakzent in Verben und Zahlen • Satzmelodie (W-Frage, Ja-/ Nein-Frage) LEKTION 3: Zahlen Sie bar? / Kaufen und verkaufen. Themen und Situationen / Gegenstände benennen / Auskunft zu Preisen und Produkten geben / Verkaufsgespräche führen / etwas verneinen Grammatik • bestimmter Artikel im Nominativ: der, die, das • unbestimmter Artikel im Nominativ: ein, eine, ein • Verneinung: kein, keine, kein • Nomen im Singular und Plural • Pronomen er, sie, es Phonetik • Wortakzent und Satzakzent • Vokale und Umlaute: ä, ö, ü Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5

2. EINHEIT. LEKTION 4: Small – Talk. Familie, Hobbys, Sprachen Themen und Situationen ? über Interessen sprechen / Small Talk-Themen: Über die Familie Sprechen ? Länder und Sprachen Grammatik: • Gern(e) • Possessivartikel im Nominativ: mein, meine, mein • Verneinung mit nicht • Präteritum von sein • Unpersönliche Pronomen man • Verben mit Vokalwechsel sprechen Phonetik: • Konsonanten: w • Wortakzent bei Sprachen und Ländern. LEKTION 5. Gibt es einen Pool? Eine Unterkunft beschreiben Themen und Situationen ? Anzeigen verstehen ? Ferienunterkünte beschreiben ? Den Service beschreiben ? Zimmer, Eintichtung, Möbel Grammatik: • Haben • Bestimmter Artikel im Akkusativ: den, die, das • Unbestimmter Artikel im Akkusativ: einen, eine, ein • Verneinung mit kein im Akkusativ • Adjektive • Komposita Phonetik: • Konsonanten: z,c,s, ß • Wortakzent bei Komposita Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 3,5,7

3. EINHEIT. LEKTION 6. Warten Sie schon Lange? Uhrzeiten und Termine Themen und Situationen / Nach der Uhrzeit fragen und Uhrzeiten angeben / Zeitangaben machen / Wochentage und Tageszeiten / Den Tagablauf schildern ? Termine vereinbaren Grammatik: • Präpositionen und Zeitangaben: am, um, bis, von....bis, ab • Wann? / Von wann bis wann? / Ab wann / bis wann? • Trennbare Verben • Verben mit Vokalwechsel • Modalverben: können, wollen, möchten Phonetik: • Konsonanten: b, p , d, t, g, k a, Wortanfang • Wortakzent bei trennbaren Verben LEKTION 7. Angenehmen Aufenthalt! An der Rezeption Themen und Situationen * Gäste empfangen und einchencken * beschreiben, wo etwas ist * ein Anmeldeformular ausfüllen * Reservierungsanfragen beantworten * das datum angeben Gammatik * Präpositionen mit Dativ (wo?) in, an, auf, neben, vor, hinter, zwischen, unter, über, bei * stehen, hängen, liegen * bestimmter und unbestimmter Artikel im Dativ * Ordinalzahlen im Nominativ und Dativ * Poassessivartikel: unser /e Phonetik * kurze und lange Vokale Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 8,9

4. EINHEIT 4: LEKTION 8. Quer durch Berlin! Orientierung in der Stadt Themen und Situationen. • Eine Stadt beschreiben • Über Orte und Sehenswürdigkeiten sprechen • Vekehrsmittel benennen • Nach dem Weg fragen und Wege beschreiben Grammatik: • Präpositionen mit Akkusativ (wohin?): in, durch, über • Nach, zu + Dativ • Imperativ • Präteritum von haben Phonetik: Kosonantenverbindungen: sch, st, sp LEKTION 9: Fisch zum Frühstück? Themen und Situationen • Über Essgewohnheiten sprechen • Lebensmittel und Mengenangaben • Verkaufsgespräche führen • Hotelgäste nach ihrer Zufriedenheit fragen • Rezepte verstehen Grammatik: • Häufigkeitsangaben: nie, selten, manchmal, oft, immer, jeden Tag, • Viel – mehr; wenig – weniger Phonetik: -e, -en und –el am Wortende LEKTION 10. Was darf ich Ihnen bringen? Im Restaurant Themen und Situationen • Die Speisekarte • Gäste im Restaurant bedienen: die Bestellung aufnehmen, etwas empfehlen, auf Bitten und Reklamationen reagieren • Über Eigenschaften von Speisen sprechen • Einen Restauranttipp geben Grammatik: • Modalverben: dürfen, wollen, müssen • Graduierung mit zu + Adjektiv • Verben mit Dativ • Personalpronomen im Dativ Phonetik Konsonanten: h Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 11

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,50 3,00 0 4,50
Anàlisi / estudi de casos 0,50 0 0 0,50
Lectura / comentari de textos 1,00 0 0 1,00
Prova d'avaluació 8,00 20,00 0 28,00
Resolució d'exercicis 40,00 11,00 0 51,00
Sessió expositiva 20,00 0 0 20,00
Sessió participativa 22,00 10,00 0 32,00
Simulacions 6,00 6,00 0 12,00
Visionat/audició de documents 1,00 0 0 1,00
Total 100,00 50,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
7,5
1.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
2.Sprechen n la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
2.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
7,5
2.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
2.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3.Sprechen n la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
1.Aussprache Es valora la fonètica i l'entonació, així com la correcció lectora. 5
3.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
7,5
3.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4.Sprechen n la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
4.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
7,5
4.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
2.Aussprache Es valora la fonètica i l'entonació, així com la correcció lectora. 5
5.Sprechen n la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
6.Sprechen n la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.
5
Unterrichtsbesuch 1.Semester Si l'estudiant no pot assistir a classe per mòtius mèdics o laborals, podrà recuperar aquest percentatge mitjançant la lectura d'un llibre i una activitat proposada per la professora. 5
Unterrichtsbesuch 2.Semester Si l'estudiant no pot assistir a classe per motius mèdics o laborals pot recuperar aquest percentatge mitjançant una lectura i una activitat proposada per la professora 5

Qualificació

L’avaluació contínuada constarà de

a) Quatre exàmens parcials (Schreiben + Lesen + Hören):

1. Parcial al novembre
2. Parcial al desembre
3. Parcial al març
4. Parcial al maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació continuada, la mitjana dels quatre "Schreiben" dels parcials haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

b) Diàlegs o simulacions orals (6 en total). Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral).
Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació continuada, la mitjana dels sis "Sprechen" haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

L’avaluació continuada ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a continuada.

c) 2 proves de fonètica (1 a cada semestre)

d) L'assistència a classe té un valor de 10% de la nota final, si un estudiant no pot assistir a classe, aquesta nota la pot recuperar mitjnaçant una activitat que proposarà la professora)
Aquells estudiants que no s'han pogut presentar a una prova avaluativa, la podran recuperar a l'avaluació ordinària, data marcada per la universitat.

Per tal d’aprovar per avaluació continuada cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40% (5% cada oral + 10% de Fonètica)

valor de l’expressió escrita 30% (7,5% cada parcial)

valor de la comprensió oral 10% (2,5 % cada Hören)

valor de la comprensió escrita 10% (2,5% cada Lesen)

valor de l'assistència - Unterrichtsbesuch - 10% (5% a cada semestre)

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única).


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (2 Sprechen x15% cada un + Aussprache 10%): 40%
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral(Hörverstehen): 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4. Si a l'Schreiben no s'arriba a 4, ja no es farà l'Sprechen i la nota final d'assignatura serà la de l'Schreiben. Si a l'Schreiben s'arriba a mínim 4 però a l'Sprechen no, la nota final d'assignatura serà la de l'Sprechen.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) de manera presencial a classe o al despatx,
b) a través del correu electrònic,
c) a través de videotrucada,
d) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com de comprensió, oral i escrita, a realitzar a casa amb material facilitat pels professors. Trebal autònom consultant la bibliografia facilitada pels professors i realitzant les activitats que s'hi proposen.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2022-2023, si la situació canviés i fos necessari tornar a una semipresencialitat, tal com va passar al 2020, la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passarien a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veuria afectada, les activitats es podrien fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Podria variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:

La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

El professor avisarà als estudiants dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.