Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES pretén que l’estudiant conegui el marc conceptual en el que es desenvolupa la pràctica professional del protocol i que entengui l’activitat pròpia de la disciplina de les relacions públiques aplicada a la gestió de la imatge empresarial. Dominar la normativa protocol•lària vigent i organitzar actes públics i/o privats atenent a la normativa, els usos i costums actuals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Luisa Molano Cerro
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (85%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CG.6 Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificar-ne les causes i expressar-ne l'opinió personal de manera sintètica
 • CE.8 Controlar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. PROTOCOL 1.1 Definició. 1.2 Orígens i evolució històrica del protocol. 1.3 Tipus de protocol. 1.4 Importància del domini del protocol en les empreses d’hoteleria i turisme.

2. PROTOCOL SOCIAL 2.1 Definició de protocol social i normes bàsiques d’educació social. 2.2 La taula. 2.2.1 L’organització de la taula. 2.2.2 Ús correcte de l’ utillatge a taula. 2.2.3 Incorreccions a taula i consells pràctics per menjar determinats aliments. 2.2.4 Col•locació de presidències (sistema francès i sistema anglès). 2.2.5 Col•locació de convidats (sistema d’agulles del rellotge i sistema cartesià). 2.3 L’etiqueta social en el vestir: etiqueta masculina i femenina. 2.4 L’organització de banquets. 2.4.1 Preparatius per organitzar un banquet. 2.4.2 Tipus de muntatges de sala. 2.4.3 Servei de taula. 2.4.4 Sistemes d’indicació del protocol (panel, targeta d’identificació personal, minuta...). 2.5. Diferències en el protocol social de diferents països.

3. PROTOCOL EMPRESARIAL 3.1 Criteris bàsics del protocol d’empresa. 3.2 L’organització d’actes propis de l’empresa. 3.3 Muntatges més usuals en actes d’empresa (escola, teatre, imperial, en forma U...). 3.4 Actes amb autoritats dins l’empresa

4. PROTOCOL OFICIAL 4.1 Definició de protocol oficial. 4.2 Elements del protocol institucional. 4.3 Col·locació de personalitats en un acte. 4.4 Presidències i precedències oficials. 4.5 Cessió de presidència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,00 0 7,00
Prova d'avaluació 2,00 4,00 2,00 8,00
Resolució d'exercicis 2,00 23,00 2,00 27,00
Sessió expositiva 11,00 0 11,00 22,00
Sessió participativa 1,00 7,00 1,00 9,00
Visionat/audició de documents 0 2,00 0 2,00
Total 16,00 43,00 16,00 75

Bibliografia

 • ANTONIO DE URBIÑO, J. (2005). El gran libro del protocolo. Madrid: Temas de Hoy.
 • BENITO SACRISTÁN, P. (2008). Guía de estilo, protocolo y etiqueta en la empresa. Madrid: Especial Directivos.
 • CASTRO MESTRE, M.M (2009). Protocolo social. Madrid: Editorial Protocolo.
 • CHAVES, N. (2012). La imagen corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional. Barcelona: G-G- Diseño Gustavo Gili.
 • DE URBINA Y DE LA QUINTANA, José Antonio (1994). El protocolo en los Negocios. . Madrid: Ediciones Temas de Hoy.
 • FUENTE LAFUENTE, Carlos (2005). Protocolo para eventos. Técnicas de organización de actos I.. Madrid: Ediciones Protocolo.
 • GONZÁLEZ SOLAS, J. (2002). Identidad visual corporativa: la imagen de nuestro tiempo. Madrid: Síntesis.
 • MUÑOZ BODA, M.Soledad (2010). Protocolo y relaciones públicas. Madrid: Paraninfo.
 • LÓPEZ NIETO, F. (2006). Manual de Protocolo. Barcelona: Ariel.
 • OTERO ALVARADO, M.T (2009). Protocolo y organización de eventos. Barcelona: UOC.
 • ROCA PRATS, José Luis (2012). Comercialización de eventos. Madrid: Editorial Síntesis.
 • URBINA, Jose Antonio (2000). El protocolo en los negocios. Las reglas de oro del saber ser, estar y funcionar. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A.
 • URBINA, Jose Antonio (2001). El gran libro del protocolo.. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A.
 • VILLAFAÑE, J. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide.
 • Buenas maneras, saber estar, protocolo ceremonial - Protocolo & Etiqueta. Recuperat , a www.protocolo.org
 • Blog de protocola y comunicación. Recuperat , a www.protocoloycomunicacion.blogspot.com
 • Tu web sobre eventos. Recuperat , a www.revistaprotocolo.com
 • Protocolo digital. .... Recuperat, a www.protocolodigital.es
 • Cas Reial. Recuperat , a www.casareal.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Caldrà resoldre exercicis de presidències, precedències i muntatge de taules en l’ organització de banquets al llarg de l’assignatura així com actes de caràcter oficial.
La resolución d'exercicis de presidències, precedències i muntatge de taules en l'organització de banquets, representa el 50% sobre la nota final en avaluació contínua. 50 No
Caldrà fer una prova d’avaluació final.
La prova d'avaluació final, representa el 50% sobre la nota final en l'avaluació contínua. 50

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de manera contínua (50% de la nota final) amb diverses pràctiques individuals i/o grupals a realitzar obligatòriament dins l’aula i mitjançant una prova escrita final de caràcter individual (50% de la nota final).

La prova escrita constarà de preguntes de veritat o fals (si la opció escollida es correcta sumarà un punt i, en cas erroni, restarà 0,50 punts) i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics que sumaran entre un i diversos punts. Les preguntes que l’alumne/a deixi en blanc no sumaran ni restaran en la nota final. No serà obligatori contestar a totes les preguntes de la prova escrita. Per superar la prova i dur a terme l’avaluació contínua caldrà obtindre, com a mínim, un 4.5 en la prova escrita.

Aquells alumnes que no hagin presentat cap o alguna de les pràctiques corresponents a través del campus virtual o a l’aula caldrà que realitzin l’examen final de l’assignatura. Aquesta prova escrita constarà, així mateix, de preguntes de veritat o fals i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. Cal senyalar que la prova escrita serà quelcom més extensa que la realitzada pels estudiants d'avaluació contínua a fi de poder avaluar els coneixements adquirits per l’alumne/a. Per superar la prova caldrà obtindre, com a mínim, un 5.

Aquells estudiants que s’hagin de presentar a la convocatòria extraordinària caldrà que realitzin una prova escrita amb preguntes de veritat o fals i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. Per superar la convocatòria extraordinària caldrà obtindre, en la prova escrita, una nota mínima de 4.5. Cal senyalar, que en aquest supòsit, la nota màxima obtinguda a l’assignatura optativa de protocol i relacions públiques serà un 5 (actes finals).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Aquells alumnes que no hagin presentat alguna o cap de les pràctiques corresponents a fi i efecte de seguir amb l'avaluació contínua caldrà que realitzin l’examen final de l’assignatura (100% de la nota final). Aquesta prova escrita constarà de preguntes de veritat o fals i preguntes obertes de resolució d’exercicis pràctics. Cal senyalar que la prova escrita serà quelcom més extensa que la dels alumnes d'avaluació contínua a fi de poder avaluar els coneixements adquirits per l’alumne/a. Per superar la prova caldrà obtindre, com a mínim, un 5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'estableix una hora de tutoria a la setmana que serà comunicada a l'estudiant a l'inici del semestre i que també serà publicada a la web de l'Escola Universitària Mediterrani.

A més a més, els alumnes podran resoldre dubtes a través del correu electrònic de l'escola. En aquest cas, lluisa.molano@mediterrani.com

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es realitzarà de manera presencial o via correu electrònic (lluisa.molano@mediterrani.com).

Observacions

Es recomana a l’estudiant que assisteixi regularment a classe i participi activament per tal de poder seguir l’assignatura donat que les classes magistrals aniran sempre acompanyades d’exercicis, estudis de casos d’actualitat, visualització de vídeos...

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI 100% CLASSES ONLINE

Es faran classes expositives de PROTOCOL I RRPP suprimint les classes presencials per classes a través de videoconferència.

Es faran classes participatives de PROTOCOL I RRPP. Es manté aquesta activitat. Els alumnes participen a través del chat de Moodle i s'estableix un feed back entre ells i la professora.

Caldrà realitzar exercicis pràctics, recerca d'informació... Es manté aquesta activitat. Els alumnes realitzaran diferents exercicis pràctics de manera individual i/o grupal a fi i efecte de posar en pràctica els coneixements teòrics i els presentaran a través del moodle en format PDF.

Es realitzarà visionat de vídeos. Aquesta activitat es manté. Els vídeos serán pujat a la plataforma Moodle pel seu visionat per part de l'estudiant.

Caldrà fer una prova d'avaluació final. L'ACTIVITAT QUEDARIA SUPRIMIDA. Seria substituïda per un treball a presentar mitjançant la plataforma Moodle.

ESCENARI SEMI PRESENCIAL

Es realitzarien totes les activitats proposades sense canvis però tenint en compte les mesures de seguretat e higiene necessàries.
Els alumnes que assisteixen a classe prendran les mesures de separació. Les classes expositives seran presencials en petits grups amb participació dels estudiants de manera activa a l'aula.

Modificació de l'avaluació:
L'entrega de treballs es realitzaran a través de la seva presentació en PDF a la plataforma Moodle.

La prova escrita seria suprimida per un treball on l'estudiant pugui demostrar els coneixements apressos que es pujaria a la plataforma Moodle.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb l'estudiant es realitzarà de manera presencial (si la situació del Covid ho permet)i/o via correu electrònic (lluisa.molano@mediterrani.com).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.