Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de la conducta humana i els seus precursors biològics i socioculturals. Estudi de la patologia de la conducta humana, de la seva etiopatogènia, de les seves característiques clíniques i del seu diagnòstic i maneig clínic assistencial bàsic.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / JOSE GARRE OLMO  / JOSE LUIS IGNACIO SAGREDO SAINZ  / JUAN SAN MOLINA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER CASTELLS CERVELLO  / MARIA CRISTINA GISBERT AGUILAR  / ANNA RODRIGUEZ MORERA  / JUAN SAN MOLINA  / MONTSERRAT SERRA MILLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA CASADESUS VALBI  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / JOSE GARRE OLMO  / MARIA CRISTINA GISBERT AGUILAR  / MARIA FELISA MARTIN PEREZ  / ISABEL MITJA PAU  / ANNA MARIA PUJOLRAS BARO  / ANNA RODRIGUEZ MORERA  / JUAN SAN MOLINA  / MONTSERRAT SERRA MILLAS  / DOMENEC SERRANO SARBOSA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA CASADESUS VALBI  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / JOSE GARRE OLMO  / ISABEL MITJA PAU  / ANNA MARIA PUJOLRAS BARO  / JOSE LUIS IGNACIO SAGREDO SAINZ  / JUAN SAN MOLINA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. Introducció a la Psiquiatria i Psicologia

          1.1. Normalitat psíquica

          1.2. Prejudicis i estigmes vers la malaltia mental

          1.3. Fonaments epistemològics per una psiquiatria i psicologia mèdica basades en l’evidència

          1.4. Bases metodològiques de la recerca en psiquiatria i psicologia mèdica

2. Funcions mentals i conducta humana

          2.1. Classificació i organització de les funcions mentals

          2.2. Sistemes d’avaluació i mesura de les funcions mentals

          2.3. Precursors instintius i motivacionals de la conducta humana

3. Psicopatologia: signes i símptomes

          3.1. Trastorns de la consciència

          3.2. Trastorns de l’atenció i orientació

          3.3. Trastorns sensoperceptius

          3.4. Trastorns del contingut del pensament i del llenguatge

          3.5. Trastorns de la memòria

          3.6. Trastorns de la funció executiva

          3.7. Trastorns afectius

          3.8. Trastorns del son

          3.9. Trastorns de la conducta sexual

          3.10. Trastorns de la conducta alimentaria

4. Trastorns de l’estat d’ànim

          4.1. Classificació i models nosològics

          4.2. Distribució poblacional i factors de risc

          4.3. Manifestacions clíniques

          4.4. Etiopatogenia

          4.5. Diagnòstic i maneig clínic

          4.6. Criteris de derivació

5. Trastorns psicòtics

          5.1. Classificació i models nosològics

          5.2. Distribució poblacional i factors de risc

          5.3. Manifestacions clíniques

          5.4. Etiopatogenia

          5.5. Diagnòstic i maneig clínic

          5.6. Criteris de derivació

6. Trastorns per ansietat i estrés

          6.1. Classificació i models nosològics

          6.2. Distribució poblacional i factors de risc

          6.3. Manifestacions clíniques

          6.4. Etiopatogenia

          6.5. Diagnòstic i maneig clínic

          6.6. Criteris de derivació

7. Trastorns per abús i dependència de substàncies

          7.1. Classificació i models nosològics

          7.2. Distribució poblacional i factors de risc

          7.3. Manifestacions clíniques

          7.4. Etiopatogenia

          7.5. Diagnòstic i maneig clínic

          7.6. Criteris de derivació

8. La personalitat i els seus trastorns

          8.1. Definició i factors de personalitat

          8.2. Sistemes d’avaluació i mesura

          8.3. Manifestacions psicopatològiques en els trastorns de personalitat

9. El tractament dels trastorns mentals

          9.1. Psicofarmacologia

          9.2. Altres tractaments biològics

          9.3. Psicoteràpia

10. Aspectes jurídics i ètics de l’atenció psiquiàtrica i psicològica

          10.1. La salut mental i el codis civil i penal

          10.2. Autonomia i competència del pacient

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 14 24
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 36 66 102
Classes expositives 10 10 20
Classes pràctiques 5 15 20
Prova d'avaluació 8 0 8
Seminaris 30 46 76
Total 99 151 250

Bibliografia

 • Barnhill, John W (2015). DSM-5 :. Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bobes García, Julio (cop. 2004 ). Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica (3ª ed.). Barcelona: Ars Medica. Catàleg
 • Bobes García, Julio (cop. 1997 ). Prevención de las conductas suicidas y parasuicidas . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Durand, Vincent Mark (cop. 2007 ). Psicopatología : un enfoque integral de la psicología anormal (4a ed.). México: Cengage Learning. Catàleg
 • Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10 : clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento : con glosario y criterios diagnósticos de investigación : CIE-10: CDI-10 (cop. 2000). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Hidalgo Rodrigo, Isabel (2005 ). Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en atención primaria . Barcelona: Ars Médica. Catàleg
 • Jacoby, Robin (cop. 2005 ). Psiquiatría en el anciano . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Labrador, Francisco Javier (cop. 2012 ). Psicología clínica basada en la evidencia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • López Ibor, Juan José (cop. 2002 ). DSM-IV-TR. Breviario : criterios diagnósticos . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Meneghello R., Julio (2000). Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia /. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Morrison, Val (cop. 2008 ). Psicología de la salud . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Myers, David G (cop. 2011 ). Psicología (9a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Othmer, Ekkehard (cop. 2003 ). DSM-IV-TR : la entrevista clínica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Sadock, Benjamin J (cop. 2003 ). Psiquiatría clínica : manual de bolsillo (3a ed.). Buenos Aires: Waverly Hispánica. Catàleg
 • Spitzer, Robert L. (2003). DSM-IV-TR libro de casos :. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Stern, Theodore A. (cop. 2010 ). Massachusetts General Hospital handbook of general hospital psychiatry (6th ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Taylor, Shelley E (cop. 2007 ). Psicología de la salud (6a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tirapu Ustárroz, Javier (cop. 2011 ). Manual de neuropsicologia (2a ed.). Barcelona: Viguera. Catàleg
 • Vallejo Ruiloba, Julio (cop. 2015 ). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (8a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier/Masson. Catàleg
 • Vieta i Pascual, Eduard (cop. 2004 ). La Enfermedad de las emociones : el trastorno bipolar . Barcelona: Ars Médica. Catàleg
 • Vieta i Pascual, Eduard (2004). La Enfermedad de las emociones. Barcelona: Ars Médica, a http://www.bipolars.org/wp-content/uploads/2011/11/La-enfermedad-de-las-emociones.pdf Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories ABP Les valoracions s'obtenen mitjançant l'aplicació de les enquestes estandartitzades i proporcionades per la UEM. 40
Prova d'avaluació EXAMEB ABP Primera sessió: L'estudiant ha d'aplicar els continguts assolits necessaris per explicar raonadament cadascun dels casos problema. Fins a la segona sessió te el temps oportú per preparar els casos escollits i poder respondre a les preguntes proporcionades en la segona sessió.
Segona sessió: Respondre les preguntes per escrit.
20
Prova d'avaluació TEST Examen de continguts mitjançant preguntes tipus test, de 4 respostes possibles i una vàlida. Es descompte 0,25 per resposta incorrecta. 40

Qualificació

60 % de la nota final:
(a) Treball en les sessions de tutories i participació en les mateixes (40 %).
(b) Examen tipus ABP (20 %)(10 % justificació raonada del cas clínic - 10 % resposta a preguntes curtes proposades).

40 % de la nota final
(d) Examen d'elecció múltiple TEST de resposta única.

Per aprovar el módul cal tenir superades (APTE=5) PER SEPARAT les tutories ABP, l'examen ABP, i l'examen d'elecció múltiple test.Una vegada aprovades les anteriors parts, la nota final del módul es calcularà en base al criteri següent:
(a) Avaluació continuada ABP (40 % de la nota final)
(b) Examen ABP (20 % de la nota final(10 % justificació + 10 % resposta preguntes curtes)
(c) Exament test (40 % de la nota final)

Exàmens de recuperació:
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d'avaluació.