Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Teoria i tècniques de la redacció audiovisual. Teoria i pràctica del llenguatge televisiu i del llenguatge radiofònic aplicat a la publicitat i les RP. Pràctiques de formats comercials televisius i radiofònics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / AIDA FUENTES PICAZO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.

Continguts

1. Gèneres i formats audiovisuals

2. La música en l'audiovisual

3. L'audiobranding i el consum sonor:públics estratificats

4. Llenguatge radiofònic

5. Redacció audiovisual

6. Televisió: llenguatges i comportaments

7. Producció de projectes audiovisuals

8. Creació contingut web, blog i xarxes socials

9. El client: interaccions i documents de comunicació amb un client real

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Classes pràctiques 42 45 87
Elaboració de treballs 5 10 15
Exposició dels estudiants 2 10 12
Prova d'avaluació 1 10 11
Simulacions 0 5 5
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Millerson, Gerald (cop. 2009 ). Realización y producción en televisión (13ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Tirado Ruiz, Juan Antonio (2003 ). Técnicas para leer y escribir en radio y televisión : lasnoticias en el espejo . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Barroso, Jaime (2008). Realización audiovisual (Síntesis). Madrid: Síntesis. Recuperat 27/06/2016, a www.sintesis.com Catàleg
 • Mario Tascón, dirección; Marga Cabrera, coordinación (2012). Escribir en internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Josep M. Martínez Polo, Jesús Martínez Sánchez, M. Concepción Parra Meroño (2015). Marketing digital: guía básica para digitalizar tu empresa. Barcelona: UOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen L’examen de 50 preguntes tipus test amb 3 possibles respostes, de manera que una resposta correcta: + 0'2 punts i una resposta incorrecta o en blanc: - 0'2 punts 15
Presentació formal. L'equip ha d'escollir el seu millor representant per a dur a terme una presentació formal. Cal seguir la Rúbrica. Més info al Dossier.
5
Multimèdia Es farà servir la plataforma gratuïta wix. Es valorarà l’enginy, la creativitat, l’estètica i l’eficiència que es despenguin del resultat final de la web portafoli. Més info al Dossier 35
Televisió Es valorarà la qualitat i la creativitat del contingut del material. Més info al Dossier 20
Podcast Es valorarà la creativitat del guió, l'originalitat i que apliqui els conceptes propis del llenguatge radiofònic així com la realització final tenint en compte la locució en menor mesura i l'orientació cap al públic destinatari. 15
Memòria final Cal seguir les indicacions del Dossier per escriure la memòria final de l'APP a partir del checklist 5
Seguiment del client: qüestionaris/actes Sí i formarà part de la memòria escrita final 5

Qualificació

Aquesta assignatura es pot seguir per una de les dues vies següents:

1.-PRESENCIALMENT: Fent un projecte APP. Tots els detalls són al Dossier penjat al moodle.
En aquest cas, és necessari que els alumnes llegeixin detingudament el Dossier de l'assignatura (moodle) on hi ha descrites totes les activitats amb els seus corresponents detalls i terminis. Cal participar i assistir a un 90% de les sessions o reunions convocades tant d'equip com amb professors.

2.-PER LLIURE. Fent un examen final, no test, i lliurant un treball en paper el dia de l'examen.Els detallas sobre la tipologia de treball es penjaran al Dossier del moddle.
En aquesta modalitat és obligatori que els alumnes facin com a mínim 2 tutories de control de seguiment del treball escrit. Pel correcte seguiment d'aquesta activitat també cal llegir degudament el Dossier del moodle.

3.-Col·laboració amb l'assignatura de Documentació:
La documentació del treball d'Escriptures i Llenguatges es durà a terme a l'assignatura Documentació. De manera que, la nota del treball sobre "Marc Teòric" de Documentació es repercutirà a la nota final de la Memòria d'Escriptures i Llenguatges de la següent forma:

NOTA DE DOCUMENTACIÓ--> NOTA DE LA MEMÒRIA d'escriptures
0-4--> 0 punts
5-6--> 0'25 punts
7-8--> 0'75 punts
9-10--> 1 punt

IMPORTANT:
-->En cap de les dues modalitats de seguiment hi ha recuperacions.
-->Les professores es reserven el dret de rebaixar la puntuació d'un treball si no està escrit o compaginat amb correcció.
-->Tant en una modalitat com en l'altra, els alumnes tenen l'obligació de llegir-se la bibliografia de referència indicada en aquesta plataforma i recomanada a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1.-Si es segueix l'assignatura per APP:
L'assistència a classe és obligatòria.No es contempla el NP.
-->En cas de no lliurar un treball dins el termini indicat, l'alumne tindrà un 0 i haurà de repetir l'assignatura.
2.-Si s'opta per examen+treball:
El NP en una tutoria o el no lliurament del treball o l'examen impliquen suspendre i la repetició de l'assignatura.Observacions

La descripció total de l'assignatura està feta al Dossier penjat al moodle, per tant les normes i els compromisos d'avaluació i tots els seus detalls s'han de seguir escrupolosament.

Assignatures recomanades

 • Creació d'una campanya publicitària. Seminari
 • Creativitat
 • Estratègies de creació de marca i de campanya
 • Estructura de la Publicitat
 • Expressió escrita i tècniques de comunicació oral
 • Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques
 • Fonaments de la Publicitat
 • Gèneres periodístics i mitjans
 • Innovació publicitària
 • Narrativa i guió audiovisual
 • Processos i tècniques creatives publicitàries
 • Taller de vídeo
 • Tendències de l'audiovisual contemporani
 • Teoria de la imatge