Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi econòmic de l‘entorn político-institucional i la seva incidència sobre l’activitat econòmica: la elaboració de la política econòmica, regles de decisió col•lectiva, grups d’ interès, institucions, desigualtat y creixement econòmic, motivacions noeconòmiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREAS KYRIACOU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • ECOCE6- Analitzar l'entorn econòmic i les institucions, així com avaluar les causes dels cicles econòmics
 • ECOCE7- Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre la realitat econòmica i valorar els instruments disponibles per assolir els objectius de la política econòmica
 • ECOCE8- Comprendre els processos de regulació de mercats i de provisió de béns públics, i els problemes d'informació i incentius de la política pública
 • ECOCE9- Elaborar un discurs econòmic coherent sobre els factors ambientals, internacionals, tecnològics o socials que actualment incideixen en l'economia global
 • ECOCE11- Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic

Continguts

1. L'ELABORACIÓ DE LA POLÍTICA ECONÒMICA. Els actors que intervenen en el procés d'elaboració. Postulats bàsics de l'anàlisi des de l'economia política. Objectius positius i normatius. Que haurien de fer els economistes?

2. EL PAPER DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA. Costos de la interdependència social. L'elecció de regles òptimes. Aplicacions.

3. ELS GRUPS D'INTERÈS I LA CERCA DE RENDES. La lògica de l'acció col·lectiva. Altres teories de grups de pressió. Implicacions pel creixement econòmic. La cerca de rendes. El joc redistributiu. Solucions institucionals.

4. LA QUALITAT DE GOVERN. Què és? Mesurar la qualitat de govern. Impacte sobre el creixement econòmic. Factors que determinen la qualitat de govern.

5. DESIGUALTAT I GOVERNANÇA. Una perspectiva des del llarg termini. Indicadors i correlacions. Les relacions causals. Evidència de societats contemporànies.

6. MOTIVACIONS NOECONÓMICAS. Preferències per a l'equitat. Motivació expressiva. Motivació intrínseca i acció col·lectiva. Creences irracionals. Economia de la identitat (el context social).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 11,00 0 13,00
Lectura / comentari de textos 7,00 13,00 0 20,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Resolució d'exercicis 2,00 3,00 0 5,00
Sessió expositiva 46,00 48,00 0 94,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Daron Acemoglu y James Robinson (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Deusto.
 • James Buchanan y Gordon Tullock (1980). El cálculo del consenso. Espasa Calpe. Catàleg
 • Rai Fisman y Miriam Golden (2017). Corruption. What everyone needs to know. Oxford University Press.
 • Albert Hirschman (1977). Salida, voz y lealtad : respuestas al deterioro de empresas, organizac. Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Mancur Olson (1986). Auge y decadencia de las naciones : crecimiento económico, estagflación y rigide. Ariel. Catàleg
 • Andreas Kyriacou (2020). Inequality and Governance. Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen final Demostrar domini dels conceptes tractats. 60
Elaboració d'un treball Informació distribuïda a classe. 30 No
Exercisis resolts a classe Claretat i solvència en l'exposició. 10 No

Qualificació

L'avaluació consistirà en un examen final (60%) així com en un treball on s'apliquen els coneixements adquirits durant l'estudi i les classes expositives (30%) i que serà presentat a classe (10%). Per aprovar, els alumnes necessiten una nota mínima de 4 en l'examen i una nota mitjana (amb el treball i la seva exposició) al menys de 5. L'examen de recuperació representa el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat a l'examen.

Avaluació única:
Examen final que representa el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Durant horaris preestablerts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Comunicació presencial (a classe o tutories) i no presencia via moodle.

Assignatures recomanades

 • Anglès per a l'economia
 • Economia pública
 • Instruments d'economia aplicada (I)
 • Instruments d'economia aplicada (II)
 • Política econòmica I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Docència no presencial en base a documents en format powerpoint que cobreixen totes les matèries i activitats.

Modificació de l'avaluació:
Suposant la avaluació no-presencial, aquesta consistirà en un examen final (40%), del treball (40%) i la seva exposició (20%). Per aprovar, els alumnes necessitarien una nota mínima de 4 en l'examen i una nota mitjana (amb el treball i la seva exposició) de al menys 5. En cas d'obtenir una nota inferior a 4 en l'examen, hi hauria un examen de recuperació on l'alumne com a màxim pot obtenir un 5.

Tutoria i comunicació:
Disponibilitat no presencial durant horaris preestablerts per atendre les consultes de l'alumnat.