Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Equilibri general i benestar. Errors de mercat i elecció col.lectiva.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DELS DOLORS BERGA COLOM
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • ECOCE8- Comprendre els processos de regulació de mercats i de provisió de béns públics, i els problemes d'informació i incentius de la política pública

Continguts

1. Introducció

2. Equilibri parcial versus general

3. Incertesa i decisió

4. Jocs i informació

5. Elecció col.lectiva i incentius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 70 100
Debat 6 0 6
Elaboració de treballs 9 35 44
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Akerlof (1970). The Market for "lemmons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3), Catàleg
 • Mas-Colell, Andreu (1995 ). Microeconomic theory . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Rasmusen, Eric (1989 ). Games and information : an introduction to game theory . Oxford [etc.]: Basil Blackwell. Catàleg
 • Moulin, Hervé (1991 ). Axioms of cooperative decision making . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Macho Stadler, Inés (1994 ). Introducción a la economía de la información . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Michael Rothschild and Joseph Stiglitz (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imper. Quaterly Journal of Economics, 90(4), 629-649
 • Roberto Serrano y Allan M. Feldman (2016). Microeconomía Intermedia . Ibergaceta Publicaciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seguiment i avaluació final de l'assignatura Avaluació 1: Es valora sobretot el domini instrumental, la comprensió crítica, i la interpretació 60
Resolució d'exercicis Avaluació 2: Es valora sobretot la capacitat expositiva i d'argumentació 30
Elaboració de ressenyes, exercicis i/o presentació a classe Avaluació 3: Es valora sobretot la capacitat crítica i de judici i la precisió en els exercicis 10

Qualificació

La nota de l'assignatura és la mitjana ponderada de les Avaluacions 1, 2 i 3, valent un 60, un 30 i un 10%, respectivament.

Les dates per l'Avaluació 1 i la recuperació estan fixades pel deganat. Les Avaluacions 2 i 3 no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant tindrà un No Presentat si no es presenta a l'examen final, és a dir, si no es presenta a l'Avaluació 1.

Si un estudiant no es presenta a les entregues/proves/participació de les Avaluacions 2 i 3 tindrà un zero de la corresponent prova a l'hora de fer la mitjana ponderada per la nota final.

Observacions

L'assoliment dels conceptes i anàlisis tant d'introducció a l'economia com de microeconomia i economia industrial són essencials per aquesta assignatura.