Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CIFCE1- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa
 • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Actius financers

2. Fonts de finançament aliè: endeutament

3. Fonts de finançament propi: emissió d'accions

4. Propietats de la diversificació i selecció de carteres

5. Els títols derivats: futurs, opcions, swaps

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Resolució d'exercicis 14,00 26,00 10,00 50,00
Sessió expositiva 23,00 54,00 0 77,00
Sessió participativa 6,00 15,00 0 21,00
Total 45,00 95,00 10,00 150

Bibliografia

 • Brealey, Myers, Marcus I Mateos (2010). Finanzas Corporativas (2010). McGraw-Hill. Catàleg
 • Suárez Suárez, Andrés-Santiago (cop. 2003 ). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa (20a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Brealey, Richard A... Principios de finanzas corporativas (Undécima edición). . Catàleg
 • Malkiel, Burton G.. (2016). Un Paseo aleatorio por Wall Street : (Undécima edición). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Hull, John. (2014). Introducción a los mercados de futuros y opciones (8a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • López Lubián, Francisco J.. (2009). Bolsa, mercados y técnicas de inversión (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats a classe i aprenentatge basat en problemes Avaluació continuada. Constarà de dos exàmens parcials (amb un pes del 30% cadascun) i d'activitats classe (amb un pes global del 40%). La superació de l'avaluació continuada allibera de l'examen final. La superació d'un parcial allibera d'aquesta part a l'examen final 50
Examen Final L'examen podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta.50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es podrà fer per:

1. Avaluació continuada
2. Examen final

L'avaluació continuada consistirà en:

30% examen parcial 1 (eliminatori) i recuperable
30% examen parcial 2 (eliminatori) i recuperable
40% activitats a classe

S’han de presentar a tot l’examen final els alumnes que:

a. No han realitzat l’avaluació continuada.
b. No han superat l’avaluació continuada ni han superat cap dels dos parcials.

Els alumnes que, sense haver superat l’avaluació continuada han superat un dels dos exàmens, poden presentar-se a l’examen final de la part no superada. En aquest cas, s’obté la nota que resulta de substituir, a la mitjana de l’avaluació continuada, la nota de l’examen no superat per la nota obtinguda a la part corresponent de l’examen final. Alternativament, poden optar per a presentar-se a tot l’examen final. En aquest cas, la seva nota serà la de l’examen final.
Els alumnes que no superin l'avaluació continuada però tinguin els dos exàmens aprovats podran optar per anar a l'examen final o bé alliberar la matèria i aprovar amb una nota de 5.
Les notes dels exàmens de l'avaluació continuada es guarden, si és el cas, per l'examen de recuperació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En el cas de no assistir a l'avaluació continuada ni a cap dels dos exàmens finals (final i recuperació), es qualificarà com a No Presentat.

Avaluació única:
D'acord amb l'article 8 de la "normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants" establerta per la UdG, l’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació
única. Aquesta consistirà en un únic examen que comprendrà tota la matèria.
En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per tant, la nota final serà exclusivament la que resulti d’aquest examen.
Cal sol·licitar aquest tipus d'avaluació dins els terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Facultat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria individual es farà per moodle, correu electrònic o per videoconferència amb l'estudiant (amb cita prèvia per correu electtrònic)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Avisos i notícies de moodle
Fòrum del moodle
Missatgeria de moodle / correu electrònic
Altres recursos audiovisuals als quals doni suport la UdG

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat financera
 • Matemàtica de les operacions financeres

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de ser necessari s’impartirà docència virtual intentant respectar al màxim el calendari d’activitats previst, sempre d’acord amb les directrius que marqui la UdG i amb els mitjans que aquesta recomani i hi doni suport.

Modificació de l'avaluació:
En cas de ser necessari s’avaluarà de forma virtual intentant respectar al màxim el calendari d’activitats previst, sempre d ’acord amb les directrius que marqui la UdG i amb els mitjans que aquesta recomani i hi doni suport.

Tutoria i comunicació:
Avisos i notícies de moodle
Fòrum del moodle
Missatgeria de moodle / correu electrònic
Videoconferències amb cita prèvia per correu electrònic
Altres recursos audiovisuals als quals doni suport la UdG