Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Intervenció del sector públic en una economia de mercat. Impostos i eficiència, incidència impositiva i efectes de la imposició al comportament econòmic. Anàlisi cost-benefici per a la presa de decisions al sector públic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DEL REY CANTELI  / EDUARD LLORA CULLET
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DEL REY CANTELI  / EDUARD LLORA CULLET
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE10- Aplicar els mètodes d'optimització matemàtica, les eines bàsiques de la inferència estadística i els models economètrics per fer previsions i anàlisis empresarials
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. ¿Per què ha d'intervenir el sector públic en una economia de mercat?

          1.1. Equilibri de mercat

          1.2. Eficiència en el sentit de Pareto

          1.3. Primer Teorema Fonamental de l'Economia del Benestar

          1.4. Errades de mercat

2. Fonaments de l'Anàlisi Cost Benefici

          2.1. L'avaluació de projectes al sector públic

          2.2. Criteris de decisió

          2.3. Valoració de costos i beneficis quan no hi ha preu de mercat o aquest no reflecteix el valor social

          2.4. Exemples

3. Teoria general de la imposición

          3.1. Imposició i eficiència: l'excés de gravamen

          3.2. Anàlisi de la incidència impositiva

          3.3. Efectes de la imposició sobre el comportament econòmic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 24 36
Classes expositives 24 58 82
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 38 112 150

Bibliografia

 • A. Esteller Moré (coordinador) (2015). Economía de los Impuestos. McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Rosen, Harvey S (2010 ). Public finance (9th ed.). Boston, Ma.: McGraw-Hill/Higher Education. Catàleg
 • Sitglitz, J (2007). Economics of the Public Sector (3rd). W. W. Norton & Company. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos Els alumnes hauràn d'entregar una fitxa de cada Cas. 30
Prova d'avaluació final. Contingunts generals (no pràctiques). S'avaluaràn coneixements, capacitat per plantear i resoldre problemes i argumentació fent servir eines formals 70

Qualificació

Hi haurà vuit sessions d'Anàlisi/estudi de casos de les quals s'haurà d'entregar ua fitxa que inclou una valoració personal.

Només es tindràn en compte les entregues originals i ben presentades dins de termini. Si alguna entrega no compleix amb aquests requisits, la nota corresponent als casos serà 0. Si totes les entregues compleixen, una d'elles serà avaluada i la nota valdrà el 30% de la nota final.

Examen final: val un 70% de la nota. Per aprovar, la nota de l'examen final ha de ser superior a 4. Si no ho és, o la mitjana ponderada de l'examen i l'analisi de casos no arriba a 5, caldrà presentar-se a la recuperació.

Examen de recuperació: Podrà incloure preguntes de la part teòrica o l'Anàlisi de casos. Aquest examen només es pot APROVAR (amb una nota superior a 5) o SUSPENDRE.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant tindrà un No Presentat si no es presenta a l'exàmen final o la recuperació.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Microeconomia