Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET  / LUIS IGNACIO FRADE GOBEO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS IGNACIO FRADE GOBEO  / JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • ADECE3- Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. Els resultats i la situació financera de l’empresa

2. Diagnòstic econòmic i financer

3. Estratègia i estructura. Models i factors condicionants.

4. Hipòtesis prèvies per a l’elaboració d’un pla d’empresa.

5. Creixement sostenible

6. Planificació de l’estructura financera. Diagnòstic i previsions.

7. Fluxos de fons, previsió de nessecitats financeres i fons lliures

8. Polítiques d’inversió i estratègies de negoci.

9. Previsions en negocis amb estacionalitat.

10. Naturalesa i fons d’avantatges competitives

11. L’emprenedoria i el valor

12. La tecnologia i el valor

13. La innovació i el valor

14. Pla d’empresa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 4 4
Classes participatives 25 48 73
Elaboració de treballs 25 48 73
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Ballarín Fredes, Eduard, Rasanas Martí, Josep M, Grandes Garci, Mª Jesús (1999). Sistemas de planificación y control (7a ed.). Bilbao: Desclée de Brower. Catàleg
 • Gómez Bezares, Fernando (1998). Las Decisiones financieras en la práctica: inversión y financiación en la empres (6a ed). Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Contabilidad para dirección (2000) (18a ed). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. Catàleg
 • Fernandez Romero, Andrés (2004). Dirección y planificación estratégicas en las empresas y organizaciones.. Díaz de Santos. Catàleg
 • Martínez Pedrós, Daniel; Milla Gutierrez, Artemio (2005). La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de man. Diaz de Santos. Catàleg
 • Leonard Goodstein, Timothy Nolan i J. William Pfeiffer (1993). Planificación Estratégica Aplicada: Cómo desarrollar un plan . McGraw-Hill. Catàleg
 • William King i David Cleland (1987). Planificación Estratégica y Management Handbook. Van Nostrand Reinhold. Catàleg
 • Steiner, George A (1983 ). Planeación estratégica : lo que todo director debe saber . México: Continental. Catàleg
 • Muñiz González, Luis (cop. 2010 ). Planes de negocio y estudios de viabilidad : aplicación en Excel para su realización y seguimiento . Barcelona: Profit. Catàleg
 • Muñiz González, Luis (cop. 2010 ). Guía práctica para mejorar un plan de negocio : cómo diseñarlo, implantarlo y evaluarlo . Barcelona: Profit. Catàleg
 • Diagnosi d'empreses en crisi i avaluació del pla de viabilitat (2010 ). Barcelona: Col·legi d'Economistes de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Mercader, Jordi (2011 ). In-Somni : inquietuds empresarials que et fan perdre la son . [Barcelona]: Profit. Catàleg
 • Gómez Graz, José Maria (2011). MAnual de casos sobre creación de empresas en España. Mc-GrawHill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bateria de casos. La resolució de cada cas pràctic es farà en sessió oberta. Cada alumne prepararà els casos individualment, després reforçarà les seves conclusions en grups reduïts i després es discutirà a classe sota la coordinació dels professor.
Avaluació contínua per la participació oral i defensa de la definició dels problemes, dels criteris de decisió, de les alternatives d'acció i el pla d'acció de la més adient. 50
Elaboració i presentació d'un pla d'empresa. Elaboració i presentació d'un pla d'empresa 50

Qualificació

Les proves d'avaluació consistiran en:

1.- Elaboració i presentació d'un pla d'empresa. Aquest treball es valorarà en un 50%.

2.- Avaluació contínua per a la participació en la discusió oral dels casos pràctics durant el curs. Es valorarà en un 50%.

A la segona convocatòria el sistema d’avaluació serà el mateix que el descrit amb anterioritat.

Observacions

Assistència a classe obligatòria