Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ADECE9- Identificar l'estructura organitzativa de l'activitat empresarial i dirigir, motivar, formar i organitzar els recursos humans de l'empresa

Continguts

1. La funció de recursos humans

          1.1. La gestió de persones a les organitzacions

          1.2. La gestió estratègica dels recursos humans

          1.3. Els subsistemes de recursos humans

2. Naturalesa de l’activitat empresarial

          2.1. Una proposta de delimitació del concepte d’empresa

          2.2. Negoci i competitivitat: Diagrama d’Abell transformat

          2.3. Aplicació a la indústria turística

3. La presa de decisions en un entorn canviant

          3.1. Proposta d'un marc conceptual

          3.2. Stakeholders, lideratge i governança

          3.3. Coevolució

          3.4. Procés de pensament estratègic

          3.5. Sistemes d’indicadors de gestió

4. Comunicació estratègica a les organitzacions

          4.1. Concepte i importància de la comunicació

          4.2. Millorant la comunicació

5. Emocions i presa de decisions

          5.1. L’error de Descartes

          5.2. Conceptualització i caracterització de les emocions

          5.3. Intel·ligència emocional i competències emocionals

6. La gestió de conflictes basada en la comprensió de les emocions i la comunicació

          6.1. Una introducció: Resolució de conflictes i presa de decisions (Model GDI)

          6.2. El “principi de la importància relativa”: A quin tipus de situació ens referim?

          6.3. L’empatia i la comprensió

          6.4. Conductors d’emocions: Segrest i contagi emocional

          6.5. El paper de la comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 45,00 0 45,00
Sessió participativa 30,00 0 0 30,00
Sessió pràctica 20,00 20,00 0 40,00
Treball en equip 5,00 30,00 0 35,00
Total 55,00 95,00 0 150

Bibliografia

 • Alles, Martha (2015). Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias. Vol. 1 (3a. edició). Buenos Aires: Granica.
 • Ariza Montes, J. A. & Morales Fernández, E. J. (2015). Gestión estratégica de personas y competencias. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España.
 • Dolan, S. L., Valle, R. & López, A. (2014). La gestión de personas y del talento. La gestión de los rr.hh. en el siglo XXI. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España.
 • Werther Jr., W. B., Davis, K. & Guzmán Brito, M. P. (2014). Administración de recursos humanos. Gestión del capital humano (7ª edició). México D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores.
 • Rosenberg, Nathan (1993 ). Dentro de la caja negra : tecnología y economía . Barcelona: Hogar del Libro. Catàleg
 • Martínez Pedrós, Daniel (cop. 2005 ). La Elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral . [Madrid]: Díaz de Santos. Catàleg
 • Castanyer Mayer-Spiess, Olga. La Asertividad : expresión de una sana autoestima (39ª edición). . Catàleg
 • Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.
 • Vinyamata, Eduard (2005 ). Conflictología : curso de resolución de conflictos (2ª ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d'avaluació continuada Aprofundiment pràctic dels conceptes treballats. Indispensables per a una correcta comprensió dels continguts. 15 No
Elaboració i presentació d'un treball en grup (2 o 3 persones) Treball no obligatori, però indispensable per a una bona assimilació dels continguts 25 No
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l'assignatura 60

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes:

- ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (15% de la nota final):

Contingut:
Activitats proposades durant les sessions, la funció de les quals és compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col·lectiu dels continguts i competències de l'assignatura.

Qualificació:
Valoració en funció de la qualitat i del nombre de les aportacions realitzades.

- ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UN TREBALL EN GRUP (25% de la nota final):

Tema:
Un dels subsistemes de la funció de recursos humans i la seva interrelació amb els altres i la resta de l'estructura de l'empresa. Serà assignat pel professor a cada un dels grups un cop constituits aquests.

Contingut i estructura:
Basat en llibres, articles i altres documents científics, no en material web poc rigurós.

Qualificació:
Es valora el contingut (50%), la presentació escrita (25%) i la presentació oral i defensa (25%).

- EXAMEN FINAL (60% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en grup i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades i proposades durant el curs.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.Es requereix una nota mínima del 60% de la part tipus test i/o d'opció múltiple, si fos el cas.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan no s'hagi presentat a l'examen final.

Avaluació única:
Examen (100% de la nota).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Horari d’atenció: hores a convenir.

Procediment per concretar tutories individuals o grupals:
- Telegram (preferible).
- Grup de Telegram de l'assignatura.
- Plataforma de videoconferencia.
- Fòrum d’avisos i notícies del Moodle.
- Correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Vies de comunicació amb l’estudiant:
- Telegram (preferible).
- Grup de Telegram de l'assignatura.
- Plataforma de videoconferencia.
- Fòrum d’avisos i notícies del Moodle.
- Correu electrònic.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-És recomanable la participació activa de l’estudiant.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.


Data límit d'entrega del treball en grup: dimecres, 18 de novembre.

Nota important:
Per al bon desenvolupament del curs, l'estudiant ha d'assistir a les sessions del grup en el que està matriculat.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura està preparada i planificada per, arribat el cas, impartir-se en format no presencial, parcialment o al 100%.

El canvi en el percentatge de presencialitat no generaria cap modificació en cap de les activitats previstes.

Les hores que apareixen a la columna APP passarien total o parcialment a la columna APV, segons el cas.

Modificació de l'avaluació:
Cap modificació prevista.

Tutoria i comunicació:
Cap modificació prevista.