Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA PANOSA GUBAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
  • ADECE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers
  • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Característiques dels actius financers. Questions fonamentals.

          1.1. Liquiditat, risc i rendibilitat

          1.2. Productes d'actiu i productes de passiu

          1.3. Els tipus d'interès i les comissions: la TAE

          1.4. Normativa

2. Finances personals

          2.1. El cicle de vida de les inversiones

          2.2. Préstecs

          2.3. Hipoteques

          2.4. Assegurances

          2.5. Fons d'inversió

          2.6. Plans de pensions

3. Productes de finançament de les empreses

          3.1. Pòlisses de crèdit

          3.2. Microcrèdits

          3.3. Descompte comercial

          3.4. Bestretes de factures

          3.5. Factoring

          3.6. Confirming

          3.7. Leasing

          3.8. Renting

          3.9. Crèdit documentari

          3.10. Avals

          3.11. Ajudes i subvencions

4. Altres productes i instruments financers

          4.1. Titulització d'actius

          4.2. Híbrids

          4.3. Plataformes Fintech

          4.4. Societats de Garantia Recíproca

          4.5. Capital-risc (Private equity)

          4.6. Business Angels

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 25 40
Classes participatives 30 55 85
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Igual, David (2017). Productos y servicios bancarios (Primera edición). Barcelona: Profit Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Es valorarà la participació activa a les classes 10
Exercicis, treballs i/o casos Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia, casos pràctics). El compliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades . L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del profesor 50
Proves d'avaluació Es farà a classe i de forma individual. Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta. 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es podrà fer per:

1. Avaluació continuada
2. Examen final

L'avaluació continuada consistirà en:

50% presentació d’exercicis treballs i casos
10% participación activa a clase
40% dos examens que es faran durant el curs (mínim 4 per fer mitjana)

S’han de presentar a tot l’examen final els alumnes que:

a. No han realitzat l’avaluació continuada.
b. No han superat l’avaluació continuada

Els alumnes que, sense haver superat l’avaluació continuada han superat un dels dos exàmens, poden presentar-se a l’examen final de la part no superada. En aquest cas, s’obté la nota que resulta de substituir a la mitjana de l’avaluació continuada la nota de l’examen no superat per la nota obtinguda a la part corresponent de l’examen final. Alternativament, poden optar per a presentar-se a tot l’examen final. En aquest cas, la seva nota serà la de l’examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen individual tindrà la qualificació de "no presentat", encara que s'hagi asistió a classe i fet els treballs