Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS RAMOS POLEY  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.

Continguts

1. 1. 1. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ. ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA LLEI DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS DE 1995. 2. Lliçó 1. Introducció del Dret del Treball. Anàlisi sobre el tipus de treball al qual s'aplica la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 3. Lliçó 2. Principis d’aplicació del Dret del Treball. Drets i Deures bàsics en la relació laboral 4. SEGONA PART: LA RELACIÓ INDIVIDUAL DE TREBALL. 5. Lliçó 3. Contractes de treball. Modalitats. Contingut del contracte: dades per a l'ingrés a l'empresa. 6. Lliçó 4. Desenvolupament de la relació individual de treball: regulació de les condicions de treball. 4.1. Salari. 4.2. Temps de treball. Jornada i horari. 4.3. Modificaicons de les condicions de treball. 4.4. Garanties per canvi d'empresari. 4.5. Suspensió de la relació laboral. 7. Lliçó 5. Terminació de la relaicó laboral: extinció del contracte; acomiadament. Faltes i sancions dels treballadors. 8. TERCERA PART: RELACIONS COL•LECTIVES DE TREBALL: EL DRET SINDICAL. 9. Lliçó 6. Drets de representació col•lectiva i dret de reunió dels treballadors a l'empresa. 10. Lliçó 7. La negociació col•lectiva i els convenis col•lectius. 11. Lliçó 8. Conflictes col•lectius (El dret de vaga).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 70,00 0 70,00
Total 70,00 0 70

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Estudi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Estudi de supòsits pràctics. Realització d'examen tipus test. És d'avaluació: 50% de la nota final. 50
  L'aplicació del Dret laboral a les relacions laborals a les empreses. Explicació de supòsits reals i com s'han solucionat. Problemes i conflictes a les relacions laborals. Solucions per part dels estudiants. Resum de dues sentències i exposició d'una d'elles a classes pràctiques. És d'avaluació: 50% de la nota final. 50

  Qualificació

  L'avaluació de l'assignatura es realitzarà en funció de les tres tasques següents:

  a) De la part "pràctica" de l'assignatura (valor del 50% de la nota final), presentació d'un treball per part dels estudiants sobre algun supòsits reals inclòs en el dossier de pràctiques. En els treballs es resoldran conflictes entre empresaris i treballadors.

  Els alumnes necessàriament hauran de "ressumir" dues sentències sobre el tema del cas pràctic. Hauran d'adjuntar les copies de dues sentències en el seu treball únic a lliurar i hauran d'exposar oralment (durant cinc minuts com a màxim) una de les dues sentències el dia que lliurin la pràctica.

  La no presentació o realització de treballs pràctics durant el curs no serà recuperable.

  Per superar l’assignatura és condició necessària haver assistit a les sessions pràctiques, haver lliurat un treballs pràctics i haver superat aquesta activitat. De manera que aquells estudiants que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els treballs corresponents, obtindran a l'assignatura un NO PRESENTAT.

  La nota d'aquesta part pràctica, tot i que sigui un suspès, farà mitja amb l'examen TEST-TEÒRIC sobre la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La nota d’aquest examen equivaldrà al (50% de la nota final). L'examen consistirà en un examen test. Les respostes negatives es penalitzaran.

  b) L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'avaluació continua. L'examen només serà de la part de l'estudi test teòric.

  En tot cas, aquelles persones que no hagin fet la part pràctica (treball escrit i exposició), obtindràn una nota de NO PRESENTAT. Aquesta part pràctica és irrecuperable. No podrán superar l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Aquells estudiants que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els treballs previstos per al seguiment de l'avaluació continuada, obtindran a l'assignatura un NO PRESENTAT.